Back

ⓘ Matematikë - Matematika, Zbritja, matematikë, Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë, Sipërfaqja, Mbledhja, Shkalla, Aktuari, Hiperboloidi ..
                                               

Matematika

Matematika perben nje fushe te njohurive abstrakte te ndertuara me ndihmen e arsyetimeve logjike mbi koncepte te tilla si numrat, figurat, strukturat dhe transformimet. Matematika dallohet nga shkencat tjera per nje lidhje te veçante qe ka ajo me realitetin. Ajo eshte e nje natyre te paster intelektuale, e bazuar tek nje seri aksiomash te deklaruara te verteta do te thote qe aksiomat nuk i jane nenshtruar asnje eksperience por jane te frymezuara nga eksperienca ose mbi disa postulate perkohesisht te pranuara. Nje pohim matematikor – i quajtur pergjithesisht teoreme ose propozicion konsider ...

                                               

Zbritja (matematikë)

Zbritja eshte nje veprim aritmetik qe perfaqeson veprimin e heqjes se objekteve nga nje koleksion. Rezultati i nje zbritje quhet ndryshim. Zbritja shenohet me shenjen minus, −. Per shembull, ne foton ngjitur, ka 5 − 2 molle - qe do te thote 5 molle me 2 te hequra, rezulton ne nje total prej 3 mollesh. Prandaj, ndryshimi i 5 dhe 2 eshte 3, domethene 5 − 2 = 3.

                                               

Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë

Shkenca, teknologjia, inxhinieria dhe matematika), me pare njihej si Shkence, Matematike, Inxhinieri dhe Teknologji), eshte nje term i perdorur per te grupuar se bashku keto disiplina akademike.

                                               

Sipërfaqja

Siperfaqja eshte vend gjeometrik i tri ose me shume pikave ne hapesire dhe zakonisht shenohet me S. Per kuptimin e Siperfaqes eshte mire qe te kihet parasysh perkufizimi i pikes ne hapesire D ={{ x, y, z {\displaystyle x,y,z})| x, y, z {\displaystyle x,y,z} ∈ {\displaystyle \in } R dhe f x, y, z = 0 {\displaystyle fx,y,z=0}. Nese te panjohurat x,y dhe z trajtohen edhe si koordinata te pikave M x, y, z {\displaystyle Mx,y,z} lidhur me sistemin kartezian O x y z {\displaystyle Oxyz} marrim bashkesine e pikave ne hapesire qe ne matematike formulohet si bashkesia: S = { M x, y, z {\displaystyl ...

                                               

Mbledhja (matematikë)

Mbledhja eshte nje nga kater veprimet themelore te aritmetikes, tre te tjeret jane zbritja, shumezimi dhe pjesetimi. Shtimi i dy numrave te plote rezulton ne shumen totale ose shumen e atyre vlerave te kombinuara. Shembulli ne foton ngjitur tregon nje kombinim te tre molleve dhe dy molleve, duke bere gjithsej pese molle. Ky vezhgim eshte ekuivalent me shprehjen matematikore "3 + 2 = 5".

                                               

Shkalla

Kjo faqe ben kthjellimin e titujve qe kane per baze Shkalla. Nese nje lidhje e brendshme ju solli ketu, ju lutemi, ndryshojeni lidhjen ne fjale qe te ridrejtoje direkt te faqja e duhur. Shkalla apo Grada ka keto kuptime: shkalla krahasore / komperativa dhe shkalla superlative

Aktuari
                                               

Aktuari

Nje aktuar eshte nje profesion i biznesit qe merret me ndikimin financiar te rreziqeve dhe pasigurise. Aktuaret japin vleresime te eksperteve te sistemeve te sigurise financiare, me nje fokus ne kompleksitetin e tyre, matematike e tyre, dhe mekanizmat e tyre.

Hiperboloidi
                                               

Hiperboloidi

Hiperboloidi eshte siperfaqe e grades se dyte e cila klasifikohet ne baze te napeve. Varresisht se ka nje apo dy nape flitet per: Hiperboloidin me nje nape gjegjesisht siperfaqen e grades se dyte qe percaktohet me ekuacionin ne formulen kanonike: x 2 a 2 + y 2 b 2 − z 2 c 2 = 1 {\displaystyle =-1}

Kardinalitet
                                               

Kardinalitet

Ne matematike, kardinaliteti i nje bashkesie eshte matja e numrit te elementeve te bashkesise. P.sh nese bashkesia A = {\displaystyle A=} permban 5 elemente, themi qe bashkesia A {\displaystyle A} ka nje kardinalitet te barabarte me 5. Kardinaliteti shenohet me | A | {\displaystyle |A|}, dy vija vertikale ne anet e emrit te bashkesise. Ka te njejtin simbol matematikor me vleren absolute, por kuptimi varet nga konteksi i perdorimit.

Paraboloidi
                                               

Paraboloidi

Paraboloidi eshte siperfaqe e grades se dyte e cila klasifikohet ne paraboloide eliptike dhe paraboloide hiperbolike. Paraboloid eliptik quhet siprfaqja e grades se dyte qe percaktohet me formulen kanonike: x 2 p 2 + y 2 q 2 = 2 z ; p q > 0 {\displaystyle =2z;pq> 0} Per ndryshe paraboloidet merren si trupa gjeometrike. Ky artikull ne lidhje me matematika eshte i cunguar. Mund te ndihmoni Wikipedine duke e permiresuar.

Users also searched:

...
...
...