Back

ⓘ Demografi ..
                                               

Biodemografia

Biodemografia eshte nje dege re e demografise njerezore klasike qe ka te beje me te kuptuarit e percaktuesve plotesues biologjike dhe demografike dhe nderveprimeve midis proceseve te lindjes dhe vdekjes qe formesojne individet, grupet dhe popullatat. Komponenti biologjik sjell demografine njerezore nen ombrellen teorike unifikuese te evolucionit dhe perberesi demografik siguron nje baze analitike per shume nga parimet mbi te cilat mbeshtetet teoria evolucionare, perfshire aftesine, zgjedhjen, strukturen dhe ndryshimin. Biodemografet kane te bejne me proceset e lindjes dhe vdekjes pasi ato ...

                                               

Demografia e Argjentinës

Argjentina eshte shtet i Amerikes Latine. Ajo ne lindje kufizohet me Oqeanin Atlantik, ndersa ne veri-lindje, ne veri dhe ne perendim ka kufij tokesor.

                                               

Demografia e Shteteve - Maroku

Popullsia e Marokut eshte e perbere nga berbere dhe arabe. Berberet kane mbi 5000 vjet qe jetojne ne Marok. Arabet e pushtuan Marokun ne shekullin e shtate dhe ndryshuan perberjen etnike te popullates. Sot shumica e marokeneve jane myslimane. Ne Marok jeton gjithashtu nje minoritet i vogel hebrenjsh. Studimet e fundit tregojne se popullata e Marokut eshte gjenitikisht me afer me popujt e gadishullit iberik se sa me popujt e Lindjes se Mesme apo Saharase.

                                               

Dërgesat e emigrantëve

Kriza financiare ka bere qe emigrantet te sjellin me pak te ardhura per familjet e tyre. Duke qene nje faktor i rendesishem ne buxhetet familjare dhe ne zhvillimin e ekonomise, dergesat e emigranteve jane pakesuar me rreth 200 milione euro, duke qene se mesatarisht vitet e fundit dergesat e emigranteve kane qene rreth 1 miliard euro ne vit." Totali i dergesave nga emigrantet per vitin 2008 vleresohet te jete rreth 800 milione euro, nje shifer kjo e barabarte me 9.2 % te Prodhimit te Brendshem Bruto. Dergesat nga emigrantet shenojne nje renie prej 16 % ne terma vjetore. Kriza ekonomike dhe ...

                                               

Emigrimi

Ne stadin aktual ne vuajme nga mos grumbullimi i te dhenave statistikore per nje sere faktoresh dhe interpretimi dhe perpunimi i tyre bashkekohor, kjo per mungese te bazes se duhur ligjore, bashkerendimit institucional dhe resurset e duhura njerezore dhe materiale ne ministrite kryesore qe trajtojne dukurine emigruese. Duke e pranuar kete sfide institucionet kane filluar te hedhin hapat e pare per krijimin e regjistrave perkates. Kjo orvatje nuk eshte dhe nuk do te mbetet e vetmuar, ne zbatim edhe te masave perkatese per krijimin e regjistrit te emigranteve dhe nderhyrje te tjera ne Regjis ...

                                               

Fekonditeti

Fekonditeti nenkupton aftesine fiziologjike ose pjellorine potenciale te aktereve ne procesin e perteritjes biologjike te popullsise.

                                               

Imigrimi

                                               

Jetëgjatësia mesatare

Jetegjatesia mesatare ose shekulli jetesor eshte nje mase statistikore e mesatares ose koha qe pritet te jetoje nje organizem, bazuar ne vitin e lindjes, moshen e tij aktuale dhe faktore te tjere demografike perfshire ketu edhe gjinine. Masa me e perdorur zakonisht eshte jetegjatesia e pritshme ne lindje, e cila mund te percaktohet ne dy menyra. Cohort LEB eshte gjatesia mesatare e jetes se nje grupi te lindjeve reale dhe mund te llogaritet vetem per grupet e lindura shume dekada me pare, ne menyre qe te gjithe anetaret e tyre te kene vdekur. Periudha LEB eshte gjatesia mesatare e jetes se ...

                                               

Lista e shteteve sipas popullsisë

United Nations Analytical Report for the 2004 revision of World Population Prospects the analytical report for the 2006 revision is not available online - includes details of methodology and sources used for the population estimates above.

                                               

Lista e shteteve sipas shkallës së vdekshmërisë

Shkalla e vdekshmerise bruto i referohet numrit te vdekjeve gjate nje periudhe te caktuar e pjesetuar me vitet e jetes te personave sipas popullsise per ate periudhe. Ajo shprehet si numri i vdekjeve per 1000 banore ‰. Lista e pare eshte e bazuar ne Organizaten per Bashkepunim dhe Zhvillim Ekonomik OECD "statistikat vjetore te 2011". Liston 236 shtete dhe territore ne vitin 2011, shkallen bruto te vdekshmerise. Lista e dyte bazohet ne llogaritjet e CIA World Factbook per vitin 2014. Territoret e varur dhe shtetet qe nuk njihen plotesisht nuk jane te renditura.

                                               

Migrimet

Migrimet paraqet çdo nderrim te vendbanimit te personave ose grupe te medha apo te vogla te njerezve. Dallojme dy lloje te migrimeve: 2. Imigrimi - ardhja e popullsise ne nje vend te caktuar brenda shtetit. 1. Emigrimi - paraqet shkuarjen e popullsise nga nje vend i caktuar jashte shtetit.

                                               

Mortaliteti

Mortaliteti paraqet numrin te vdekurve ne krahasim me numrin e pergjithshem te popullsise. Mortalitei eshte dukuri negative dhe ndikon ne zvogelimin e numrit te pergjithshem te popullsise, per dallim nga nataliteti, ku ka pikepamje pro dhe contra nivelit te tij, sot ekziston pajtueshmeri e plote se duhet te behen perpjekje te medha qe, sa me shume qe eshte e mundur, te zvogelohet mortaliteti te gjitha grup-moshat dhe te dy gjinite te gjitha popullatave atje ku ai eshte ende i larte. Ky eshte qellim pergjithesisht i deshiruar jo vetem i shkences se mjekesise, por edhe i tere gjinise njerezo ...

                                               

Moshnimi demografik

Moshenimi demografik paraqet procesin e shtimit te popullsise se vjeter ne popullsine e pergjithshme. Ne pajtim me definicionin, forca e ketij procesi matet, para se gjithash, me kofecientin e moshesise. Mirepo, nocionin moshnim te popullsise shpeshhere nenkuptojme procesin e rritjes me te shpejte te kontingjentit te pleqerise ne raport me kontingjentin e punes, i cili matet me dinamiken e kofecientit te varesise se moshes te popullsise se moshuar. Disa demografe e konsiderojne kete definicion me preciz ne krahasim me te parin. Te tjeret perseri me moshnim, ne kuptimin demografik, nenkupto ...

                                               

Shpopullimi

Shpopullimi nenkupton nje zvogelim te popullsise se nje krahine, vendbanmi, apo shteti per shkak te shtimit te ulet natyror, pra nataliteti eshte ne shkalle me te ulet se mortaliteti ne ate shoqeri, per shkak te shpernguljes se madhe te popullit ose per shkak te ndikimit te dy faktoreve te parapermendur.

                                               

Shtëpia e pleqve

Shtepia e pleqve eshte qender e strehimit per te moshuarit e pa afte per te jetuar te vetmuar apo qe nuk kane mbikeqyrje nga te afermit e tyre, perpos institucioneve shteterore.

                                               

Tomas Robert Maltus

Tomas Robert Maltus, prift, demograf dhe ekonomist anglez, i popullarizuar me vepren" Essay on the principe of Population” Mbi parimet e popullates”, te botuar ne vitin 1798 ne Londer, lindshmerine dhe popullsine ne pergjithesi i konsideronte madhesi te pandryshuar ne hapesire dhe kohe. Popullsia dhe varferimi i saj, sipas tij, nuk vareshin nga kushtet shoqeroro-historike dhe institucionet sociale, por nga te ashtuquajturat ligjet konstante natyrore. Siaps tij, meqenese do te vinte deri te kufizimi i mjeteve per ekzistence, gje qe nuk e vertetoi zhvillimi i mevonshem material e mendor i nj ...

                                               

Tranzicioni demografik

Teoria e trnzicionit demografik shqyrton procesin e zhvillimit te popullsise neper etapa te caktuara te zhvillimit shoqeror-ekonomik, duke u bazuar ne pergjithesimin e fakteve empirike te ndryshimit te komponenteve te levizjes natyrore te popullsise te vendeve te zhvilluara perendimore te Evropes. Tranzicioni demografik, sipas teorise se tranzicionit demografik, nenkupton se pari renien e mortalitetit nen 30 ‰ dhe, me vone, edhe renien e natalitetit, gjithashtu nen 30 ‰. Mirpo, tranzicioni demografik, sipas teorise se tranzicionit demografik, nuk nenkupton vetem transformimin e regjimit te ...