Back

ⓘ Konteksti eshte nje fjale me prejardhje nga latinishtja contextus, qe ka kuptimin thurje e perbashket e fjalive, lidhje e fjaleve. Konteksti eshte nje fjale apo ..
                                               

Metapsikoza

Metapsikoza eshte nje term filozofik ne gjuhen greke qe i referohet transmigrimit te shpirtit, veçanerisht rimisherimi i tij pas vdekjes. Ne pergjithesi, termi rrjedh nga konteksti i filozofise se lashte greke dhe eshte rikontektozuar nga filozofe moderne si Arthur Schopenhauer dhe Kurt Gödel; ndryshe, termi "transmigrim" eshte me i pershtatshem. Fjala luan nje rol te rendesishem ne Ulysses te James Joyce dhe gjithashtu lidhet me Nietzsche. Nje term tjeter i perdorur ndonjehere si sinonim eshte palingenesis.

                                               

Funksioni kuadratik

Ne algjeber, nje funksion kuadratik, nje polinom kuadratik, nje polinom i shkalles 2, ose thjesht nje kuadratik, eshte nje funksion polinom me nje ose me shume ndryshore ne te cilat termi i shkalles me te larte eshte i shkalles se dyte. Per shembull, nje funksion kuadratik univariant me nje ndryshore te vetme ka formen f x = a x 2 + b x + c, a ≠ 0 {\displaystyle fx=ax^{2}+bx+c,\quad a\neq 0} ne ndryshoren e vetme x. Grafiku i nje funksioni kuadratik univariant eshte nje parabole boshti i simetrise se ciles eshte paralel me boshtin y, siç tregohet ne te djathte. Nese funksioni kuadratik esh ...

                                     

ⓘ Konteksti

Konteksti eshte nje fjale me prejardhje nga latinishtja contextus, qe ka kuptimin thurje e perbashket e fjalive, lidhje e fjaleve. Konteksti eshte nje fjale apo nje grup fjalesh apo nje tekst dhe ku te gjitha bashke ndihmojme per te percaktuar sakte dhe per te gjetur kuptimin e nje fjale te caktuar.

                                     
  • sonë kombëtare. Në përpjekje për ta zhvendosur titullin e poezisë nga konteksti i saj, do të shohim se ky emërtim qëndron fare mirë për të, nisur jo vetëm
  • me popullin e tij, të cilët e refuzuan fenë, siç duket qartë dhe nga konteksti Ai e braktisi popullin e tij, pa marrë leje nga Zoti i lartësuar. Kështu

Users also searched:

...
...
...