Back

ⓘ Ekuacione diferenciale ..
                                               

Ekuacioni Hamilton-Jakobi-Belman

Ekuacioni i Hamilton-Jakobi-Belmanit eshte nje ekuacion diferencial pjesor i cili luan rol thelbesor ne teorine e kontrollit optimal. Zgjidhja e ekuacionit te HJB eshte nje "funksion vlere", i cili jep koston optimale per nje sistem dinamik te dhene i cili pershkruhet nga nje funksion kostoje. Problemet e variacionit klasik, per shembull, problemi i brakistokrones mund te zgjidhen gjithashtu duke perdorur kete metode. Ekuacioni eshte rezultat i teorise se programimit dinamik, nje teori e formuar ne 1950-en nga puna pioniere e Ricard Bellman dhe bashkepunetoreve te tjere. Ekuacion korrespon ...

                                               

Ekuacioni i Helmholcit

Ekuacioni i Helmholcit, i emeruar sipas Herman von Helmholc, eshte nje ekuacioni diferencial pjesor eliptik ∇ 2 + k 2 A = 0 {\displaystyle \nabla ^{2}+k^{2}A=0}, ku ∇ 2 {\displaystyle \nabla ^{2}} eshte operatori i Laplasit, k {\displaystyle k} eshte nje konstante, dhe funksioni i panjohur A = A x, y, z {\displaystyle A=Ax,y,z} eshte i percaktuar ne nje hapesire Euklidiane n -dimensionale R n.

                                               

Lëkundjet e membranës elastike

Vibrimet e nje daulleje rrethore ideale, e cila konsiston prej nje membrane elastike rrethore me trashesi uniforme e fiksuar te nje kornize rrethore, jane zgjidhje te ekuacionit te vales me kondita kufitare zero. Ekziston nje numer i pafundme menyrash sipas te cilave nje daulleje mund te vibroje, ne varesi te formes se daulles ne nje kohe fillestare, dhe shpejtesise se ndryshimit te formes se daulles ne nje kohe fillestare. Duke perdorur metoden e ndarjes se variablave, eshte e mundur te gjehet nje koleksion i "thjeshte" menyrash vibrimi, si dhe mund te provohet se çdo vibrim sado kompleks ...

                                               

Vala (fizikë)

vale eshte nje "shqetesim" qe perhapet pergjate hapesires dhe kohes, duke transferuar energji. Valet mekanike ekzistojne vetem ne nje mjedis, valet e rrezatimit elektromagnetik mund te perhapen ne boshllek, pra pa pasur nevoje per nje mjedis perhapes. Valet perhapen dhe transferojne energjine nga nje pike tek tjetra, duke shkaktuar levizje shume te vogla te therrmijave te mjedisit perçues ; ne te kundert keto jane oshilime rreth pozicioneve fikse.

Users also searched:

...