Back

ⓘ Silici ose Siliciumi eshte element me i perhapur ne natyre ne forme komponimesh. Nuk gjendet i lire ne natyre por ne forme te komponimeve, kryesisht si kuarc.U ..
                                               

Grupi i katërmbëdhjetë i elementeve kimike

Ne kete grup te elementeve bejne pjese: karboni, silici, germaniumi, kallaji dhe plumbi. Karboni eshte jometal, silici dhe germaniumi gjysmemetale, ndersa kallaji dhe plumbi metale. Atomet e elementeve te grupit 14 te sistemit periodik te elementeve permbajne nga kater elektrone ne shtresen e fundit. Konfiguracioni elektronik i grupit 14 eshte ns2np2. Me rritje te numrit atomik, rritet edhe stabiliteti i komponimeve me numer oksidues +2, ndersa zvoglohet stabiliteti i komponimeve me numer oksidues +4. Karboni dallohet nga elementet e tjera te grupit, me elektronegativitet, vellim atomik dh ...

                                               

Materialet gjysmëpërçuese në elektronikë

Fjala gjysmeperçues vetvetiu perfshine disa karakteristika te ketyre materialeve. Prefiksi" gjysme” zakonisht perdoret per diçka qe eshte ne mes te dy kufijve. Termi perçues perdoret per materialet qe karakterizohen me rrjedhje te ngarkesave elektrike nen veprimin e tensionit te jashtem. Pra, gjysmeperçues eshte materiali i cili ka perçueshmeri diku ne mes te izolatorit perçueshmeri shume e ulet dhe perçuesit, si bakri, i cili ka nivel te larte te perçueshmerise. E kunderta e perçueshmerise se materialit eshte rezistenca e tij ndaj rrjedhjes se ngarkesave ose rrymes. Ne materialet gjysmepe ...

                                               

Maska e pluhurit

Maska e pluhurit eshte nje maske fleksibel e mbajtur mbi hunde dhe goje nga shirita elastike ose gome per tu mbrojtur kunder pluhurave te ndryshme gjate ndertimit ose aktiviteteve te pastrimit, siç jane pluhurat nga tullat, druret, tekstili me fije qelqi, silici, ose spastrimi. Nje maske pluhuri gjithashtu mund te vishet per te mbrojtur kunder alergjeneve siç jane poleni i pemeve dhe barit.

                                               

Qelqi-Dioksid silici amorf

Ne pergjithesi eshte dioksid silici amorf.Nga pikepamja kimike-fizike qelqi eshte nje material i tejdukshem,dhe pikerisht per shkak te karakteristikave te tij eshte relativisht i forte, inert, i tejdukshem dhe biologjikisht joaktiv dhe ka vlere shume te gjere perdorimi. Materialet baze per prodhimin e qelqit jane karbonati i natriumit, rera e silicit, dhe disa materiale ne mase shume me te vogel, qe perzihen ne pjesemarrje te pershtatshme, duke vazhduar me procesin e bluarjes, qe te vazhdohet me pjekjen deri ne temperature 1450-1500 °C.

                                               

Koreja e tokës

Shtresa e pare,ne te cilen ndodhet edhe bota e gjalle,eshte korja e Tokes. Ajo perben vetem 2% te vellimit te pergjithshem te ketij planeti dhe eshte e formuar nga shkembinj me perberje te ndryshme, ku mbizoterojne elemente te tilla si, silici dhe alumini. Kjo shtrese gjendet ne formen e kores kontinentale dhe kores oqeanike.Trashesia e kores kontinentale ndryshon nga 30 km deri ne 70 km, ndersa ajo e kores oqeanike shkon 5 deri ne 8 km

                                               

Gjeografia e Kroacisë

Kroacia ndodhet ne pjesen jugore te Evropes, me dalje ne detin Adriatik, ne mes te Sllovenise dhe Bosnjes. Siperfaqja e pergjithshme e Kroacise eshte 56.542 km 2, shtrihet rreth koordinatave gjeografike 45 10 V, 15 30 L dhe 56.414 km 2 te kesaj siperfaqeje jane toke ndersa 128 km 2 uje. Vija bregdetare e Kroacise eshte 5.835 km e gjate nga e cila 1.777 km jane bregdet i brendise se vendit dhe 4.058 km bregdet i ishujve ne Adriatik. Vija e kufirit tokesore eshte 2.197 km e gjate dhe e ndane ate nga Sllovenia 670 km, Hungaria 329 km, Serbia dhe Mali Zi veri 241km, Bosnja dhe Hercegovina 932 ...

                                               

Energjia dhe Kapacitetet e Kosovës për prodhimin e Energjisë Diellore

Berthama e atomit perbehet nga nje numer i caktuar protonesh me elektricitet pozitiv, dhe neutronesh neutrale. Berthama eshte perafersisht 10.000 here me e vogel se vete atomi. Diametri i atomit eshte perafersisht 10^-10 Kulon, ndersa masa e protonit praktikisht eshte aq sa edhe masa e atomit te hidrogjenit. Protonin e ka zbuluar Ratherfordi ne vitin 1919, protonin shkurtimisht e shenojme me shkronjen p. Numrin e pergjithshem te protoneve ne berthamen e nje atomi e shenojme me Z. Ky numer njeheresh paraqet edhe numrin rendor te elementit ne sistemin periodik te elementeve. Neutroni – eshte ...

                                               

Bioelementet

Vetem 27 elemente jane biogjene. Mirepo pjesa me e madhe e botes se gjalle eshte e ndertuar nga 16 elemente kimike, keto elemente quhen elemente biogjene. Elementet qe marrin pjese ne ndertimin e botes se gjalle jane karboni, oksigjeni, azoti, hidrogjeni, fosfori, sulfuri. Ne grupin e dyte bejne pjese: natriumi, magnezi, kalciumi dhe klori. Ne grupin e 3 bejne pjese 16 elemente te cilat gjenden ne sasi minimale ne boten e gjalle prandaj quhen edhe mikroelemente E keto jane: hekuri, bakri, zinku, mangani, kobalti, jodi, molibdeni, vanadi, nikeli, kromi, fluori, seleni, silici, kallaji, bori ...

                                               

Polimeri

Nje polimer eshte nje makromolekule, shprehur ndryshe eshte nje molekule me peshe molekulare te madhe. Keto molekula perbehen nga njesi te perseritura te njejta te cilat lidhen me njera tjetren ne nje zinxhir me ane te lidhjeve kovalente. Termat njesi te perseritura dhe monomern nuk jane sinonime te njera-tjetres; nje njesi e perseritur eshte nje pjese e nje molekule ose e nje makromolekule ndersa nje monomer eshte nje molekule e perbere nga nje njesi e perseritur e vetme. Per te percaktuar nje polimer duhet te dime: karakteristikat e grupit fundor terminal ne qoftese jane te pranishme deg ...

                                               

Fotodioda

Fotodioda eshte pajisje gjysmeperçuese qe konverton driten ne rryme. Rryma gjenerohet kur fotonet absordohen ne fotodiode. Nje sasi e vogel e rrymes po ashtu prodhohet kur drita nuk eshte prezente. Fotodiodat mund te permbajne edhe filtra optike, Fotodiodat zakonisht kane kohe te vogel te reagimit me rritjen e siperfaqeve te tyre. Qelizat e zakonshme solare te perdorura per gjenerimin e fuqise solare elektrike jane zona te medha fotodiodash. Fotodiodat jane te ngjashme me diodat e rregullta gjysmeperçuese perveç faktit se ato mund te ekspozohen per te verejtur rrezat UV ose rrezet X ose te ...

                                               

Materiale elektroteknike

Materialet elektroteknike jane materiale qe japin nje teresi te prodhimeve elektroteknike te cilat perdoren ne fushen elektrike dhe ate magnetike. Keto materiale gjate prodhimit perfundimtar mund te jene: a) aktive b) konstruktive dhe c) ndihmese. a) Materialet elektroteknike aktive kryejne funksionin e tyre ne nje prodhim ku detyre e tyre eshte te perçojne rrymen, te bejne kyçjen dhe çkyçjen e qarkut elektrik, te perçojne fluksin magnetik, te akumulojne energji duke bere shnderrime te energjise elektrike ne lloje te tjera te energjise. b) Materialet elektroteknike konstruktive bejne lidhj ...

                                               

Struktura e kristaleve reale

Kristalet jane materiale te ngurta,forma te cilave varet nga vendosja e rregullt e atomeve,joneve ose molekulave neper rrjetet kristalore. Struktura e kristaleve reale dallon shume nga struktura e kristaleve ideale.Jopersosmeria e struktures kristalore ndikon shume ne veçorite mekanike,termike,elektrike,optike etj.

Silici
                                     

ⓘ Silici

Silici ose Siliciumi eshte element me i perhapur ne natyre ne forme komponimesh. Nuk gjendet i lire ne natyre por ne forme te komponimeve, kryesisht si kuarc.U zbulua me 1824 nga kimisti suedez Berceliusi. Perdoret per perfitimin e aliazheve te ndryshme, te cilat kane zbatim ne metalurgji. Produkti me i rendesishem i tij eshte qelqi qe sherben per prodhimin e materialeve te ndryshme sic jane fibrat optike qe perdoren shume ne industri si dhe qelqet dhe thjerrat optike qe perdoren ne aparatet e ndryshme sic jane teleskopet dhe mikroskopet. Fakti qe qelqi eshte material gjysemperçues ka te beje me disa parregullsi ne rrjetin e tij kristalor.Silici perfitohet me nxehjen e dioksidit te silicit ne furra te larta elektrike ne temperatura te larta, ku si mjet oksidues perdoret kok.

Users also searched:

...
...
...