Back

ⓘ E drejta nderkombetare. Shumica e autoreve te drejten nderkombetare e perkufizojne si teresi te rregullave qe percaktojne te drejtat dhe detyrat e shteteve ne m ..
                                     

ⓘ E drejta nderkombetare

Shumica e autoreve te drejten nderkombetare e perkufizojne si teresi te rregullave qe percaktojne te drejtat dhe detyrat e shteteve ne marredheniet midis tyre. Ky eshte perkufizim klasik i se drejtes nderkombetare dhe gjendet te shumica e autoreve te se drejtes nderkombetare.

Nje grup tjeter autoresh e konsiderojne individin si te vetmin subjekt nderkombetar. Sipas tyre e drejta nderkombetare eshte nje teresi rregullash qe rregullon marredheniet midis njerezve qe i takojne grupeve te ndryshme politike.

Grupi i trete i autoreve e konsiderojne shtetin subjekt kryesor te se drejtes nderkombetare por njekohesisht ketu fusin individin dhe disa subjekte tjera. Accioly e perkufizon te drejten nderkombetare si teresi rregullash dhe parimesh e destinuar te rregulloje te drejtat dhe detyrat nderkombetare si te shteteve dhe disa organizmave ndershteterore ashtu edhe te individeve.

Ndersa autoret bashkekohor te drejten nderkombetare e perkufizojne si teresi normash qe ne pjesen me te madhe eshte e perbere nga parimet dhe rregullat e sjelljes te cilat shtetet konsiderojne se duhet pasur parasysh dhe respektuar ne pergjithesi ne marredheniet njera me tjetren

                                     
  • permasa nderkombetare eshte sa kuptimplote per vlerat e tij ne kompleks e jo te shkepututra aq sa dhe madheshtore per Konispolin dhe zonen e tij. Vitet e fundit
  • pohojnë të drejta të caktuara. Luftërat në Jugosllavi transformuan Kosovën në një zonë të madhe pa drejtësi duke rezultuar në rigjallërimin e grupeve mafioze
  • per krijimin e nje organizate nderkombetare paqeje te quajtuar Lidhja e Kombeve. Perfaqesuesit e Gjermanise nuk u pranuan ne konferencen e paqes deri ne
  • kryesore priten me njëra tjetrën me kënde te drejta duke formuar parcela drejtkëndëshe 50 m te gjata. Banesa e formës me te zhvilluar paraqitet ne Apoloni
  • rruge rregullohet me normat e ketij Kodi dhe aktet qe miratohen ne zbatim te tij, ne perputhje me normat nderkombetare e te Komunitetit Europian ne kete

Users also searched:

...
...
...