Back

ⓘ Fizika matematike eshte disiplin shkencore e krijuar si pike prerje e matematikes dhe fizikes. Nje percaktim tipik i kesaj dege jepet tek Gazeta e Fizikes Matem ..
Fizika matematike
                                     

ⓘ Fizika matematike

Fizika matematike eshte disiplin shkencore e krijuar si pike prerje e matematikes dhe fizikes. Nje percaktim tipik i kesaj dege jepet tek Gazeta e Fizikes Matematike: "aplikimi i matematikes tek problemet ne fizike si dhe ne zhvillimin e metodave matematike te nevojshme per aplikimet dhe formulimin e teorive te fizikes." Ky percaktim, nuk mbulon situatat ku rezultatet nga fizika perdoren per te ndihmuar ne provat e matematikes abstrakte e cila ne vetvete nuk ka asgje te perbashket me fiziken. Ky fenomen eshte bere shume i rendesishem, me zhvillimet ne teorine e kordave, zhvillime te cilat kane rezultuar ne kerkime te reja ne matematike. Per pershkrimin e ketyre zhvillimeve, Erik Zaslov nxori frazen fizmatika, edhe pse shumica e studiueseve ne kete fushe keto arritje i konsiderojne si pjese integrale e fushes se matematikes fizike.

Fusha te rendesishme kerkimi ne matematiken fizike jane: Analiza funksionale / fizika kuantike, gjeometria / relativiteti i pergjithshem dhe kombinatorika / Teoria e probabilitetit / fizika statistike. Kohet e fundit, teoria e kordave, ka arritur te bije ne kontakt me fushat kryesore te matematikes duke perfshire gjeometrine algjebrike, topologjine, dhe gjeometrine komplekse.

                                     

1. Lidhje te jashtme

 • Mathematical Physics Electronic Journal
 • Mathematical Physics Equations: Index - from EqWorld
 • Communications in Mathematical Physics
 • Erwin Schrödinger International Institute for Mathematical Physics
 • Linear Mathematical Physics Equations: Exact Solutions - from EqWorld
 • International Association of Mathematical Physics
 • Journal of Mathematical Physics
 • Nonlinear Mathematical Physics Equations: Exact Solutions - from EqWorld
 • Nonlinear Mathematical Physics Equations: Methods - from EqWorld
                                     
 • Fizika teorike është një degë themelore e fizikës e cila përdor modelet matematike dhe idetë abstrakte të saj në mënyrë që të shpjegojë të dhënat eksperimentale
 • zhvillimin e analizës matematike kimisë kuantike, dhe përdorimit të pajisjeve eksperimentale si mikroskopi elektronik në mikrobiologji. Fizika ndahet në dy disiplina:
 • Inxhinieria Matematike është një profesion i ri që mbështetet në botkuptimin inxhinierik dhe në një spekter të gjërë njohurish themelore. Ne kete profesion
 • Filozofik në dy fakultete, mbeti në kuadër të FSHMN - së. Fakulteti i Shkencave Matematike - Natyrore FSHMN në Prishtinë është themeluar në vitin 1971, me vendimin
 • aplikuar. Kimia Fizika Logjika Shkenca Algjebra Biologjia Inxhinieria Psikologjia Kombinatorika Superkompjuteri Analiza numerike Fizika matematike Matematika
 • statistike është zbatimi i teorisë së probabilitetit, e cila përfshin vegla matematike për tu marrë me popullata të mëdha, si dhe fushës së mekanikës e cila
 • Mekanika kuantike e cila ndonjëre njihet si fizika kuantike është një teori fizike, që përshkruan sjelljen e lëndës në rrafshin atomik e nënatomik. Është
 • mekanika kuantike. Njohurite e para per probabilitetin dhe statistiken matematike fillojne ne shek e XVII Kontribut te shquar ne kete drejtim kane dhene
 • e problemeve konkrete në shkencë, biznes, dhe në fusha të tjera. Fizika matematike Dinamika e fluideve Analiza numerike Optimizimi Teoria e Probabilitetit

Users also searched:

...