Back

ⓘ Faqosje eshte ndarja e tekstit te radhitur me pare ne kolona ne pjese me gjatesi te barabarte. Kompletimi i disa pjeseve te radhitura ne nje faqe te plote ; kom ..
Faqosje
                                     

ⓘ Faqosje

Faqosje eshte ndarja e tekstit te radhitur me pare ne kolona ne pjese me gjatesi te barabarte. Kompletimi i disa pjeseve te radhitura ne nje faqe te plote ; kompletimi i faqes me tituj, klishe, tabela, apo te ngjashme.

                                     

1. Faqosje e gazetes

Faqosje e gazetes eshte formesimi i faqeve te gazetes, krijimi i shtyllave, vendosjes se tekstit ne shtylla, formesimit te titujve, mestitujve, nentitujve dhe vendosjes se ilustrimeve fotografive ne baze te radhes. E tera kjo behet ne baze te pasqyres shpigllit te cilin e bene ne leter per çdo faqe redaktori teknik.

                                     
  • të mëdha, duke përfshirë Microsoft Office, ndonëse disa karakteristika faqosje Microsoft Office dhe atribute formatimi trajtohen ndryshe ose janë të pa
  • thjeshtësimi i shkronjave për nga forma e bënë këtë tip shumë të përshtatshëm për faqosje dhe dizajnim, sidomos kur dizajneri dëshiron të ketë një distancë në raport
  • faqe, me elemente grafike, bëhet në një mënyrë të organizuar që quhet faqosje e faqes dhe me ndjelehtësi relative ose errësirë referohet si ngjyra
  • Shkollore, si redaktor teknik, vizatues, ilustrues kopertinash për libra, faqosje dekorative të librave të ilustruar, dhe së fundi si redaktor figurativ
  • Drita në tetor 1975. Poema ishte paraparë të zinte vendin kryesor në faqosje të gazetës, mirëpo në mesnatë teksa shtypej, e lexoi kryeredaktori i gazetës

Users also searched:

...
...
...