Back

ⓘ Falja administrative eshte heqja nga fuqia e nje vendimi te plotfuqishem shteteror mbi nje krim a kundervajtje nepermjet fuqiploteve te shtetit. ..
                                               

Namazi

Namazi - eshte shtylla e dyte e Islamit, obligim i cili i shpallet Muhammedit a.s. gjate udhetimit te tij i njohur si Miraxhi. Namazi eshte obligim per te gjithe myslimanet te cilet jan te afte psiqikisht dhe fizikisht. Obligimi vendimtar i namazit eshte abdesi, pa marrjen korrekte te abdesit namazi eshte i pa pranueshem. Obligim gjithashtu eshte qe namazi te falet ne kohen e vet e cila shpallet nepermjet ezanit. Gjate kryerjes se namazit myslimanet kthehen kah Qabja.

                                               

Xhumaja

Xhumaja ose namazi i xhumase eshte namaz qe myslimanet e falin me xhemat çdo te premte, menjehere pas mesdites ne vend te namazit te drekes. Nocioni xhuma perveç se perdoret per namazin, ne gjuhen shqipe perdoret edhe si sinonim per diten e premte.

                                               

Namazi i Akshamit

Namazi i Akshamit ose Akshemit eshte namazi pas perendimit te diellit gjer ne Jaci. O Zot! Pranoje namazin qe fala! Ma lehteso vdekjen time. Mundesoma qe ne frymen e fundit te shqiptoj Kelime-i teuhidin. Fali dhe meshiroji te vdekurit e mi. O Zot! Me ruaj mua nga sherri i shejtanit dhe nga sherri i dushmanit armikut te fese. Shtepise sone jepi te mira, dhe furnizim prej hallalli te hajrit! Myslimanet nderoji me shpetim! O Zot! Te semureve tane jepu sherim, e atyre nga ne qe jane me halle, zgjidhi ato! O Zot! Babait tim, nenes sime dhe femijeve te mi, farefisit e miqve te mi dhe te gjithe v ...

                                               

Namazi i Iqindisë

Namazi i Iqindise eshte namazi pas dreke gjer ne perendim te diellit. O Zot! Pranoje namazin qe fala! Ma lehteso vdekjen time. Mundesoma qe ne frymen e fundit te shqiptoj Kelime-i teuhidin. Fali dhe meshiroji te vdekurit e mi. O Zot! Me ruaj mua nga sherri i shejtanit dhe nga sherri i dushmanit armikut te fese. Shtepise sone jepi te mira, dhe furnizim prej hallalli te hajrit! Muslimanet nderoji me shpetim! O Zot! Te semureve tane jepu sherim, e atyre nga ne qe jane me halle, zgjidhi ato! O Zot! Babait tim, nenes sime dhe femijeve te mi, farefisit e miqve te mi dhe te gjithe vellezerve te m ...

                                               

Namazi i Yles

Namazi i Yles ose i Drekes eshte namazi pasdite gjer ne Iqindi. O Zot! Pranoje namazin qe fala! Ma lehteso vdekjen time. Mundesoma qe ne frymen e fundit te shqiptoj Kelime-i teuhidin. Fali dhe meshiroji te vdekurit e mi. O Zot! Me ruaj mua nga sherri i shejtanit dhe nga sherri i dushmanit armikut te fese. Shtepise sone jepi te mira, dhe furnizim prej hallalli te hajrit! Muslimanet nderoji me shpetim! O Zot! Te semureve tane jepu sherim, e atyre nga ne qe jane me halle, zgjidhi ato! O Zot! Babait tim, nenes sime dhe femijeve te mi, farefisit e miqve te mi dhe te gjithe vellezerve te mi te f ...

                                               

Spiritualiteti

Spiritualiteti ose frymorja eshte rryma fetare qe merret me gjitheçka qe ka te beje me shpirtin dhe frymoren. Pasiqe frymorja merret me te vertetat e amshuara lidhur me natyren dhe qellimin e fundem te njeriut ajo bie shpesh ne kundershtim me çeshtjet kohore dhe boterore.

                                               

Namazi i Jacisë

Namazi i Jacise sht namazi nga akshami gjer ne mesnate. O Zot! Pranoje namazin qe fala! Ma lehteso vdekjen time. Mundesoma qe ne frymen e fundit te shqiptoj Kelime-i teuhidin. Fali dhe meshiroji te vdekurit e mi. O Zot! Me ruaj mua nga sherri i shejtanit dhe nga sherri i dushmanit armikut te fese. Shtepise sone jepi te mira, dhe furnizim prej hallalli te hajrit! Muslimanet nderoji me shpetim! O Zot! Te semureve tane jepu sherim, e atyre nga ne qe jane me halle, zgjidhi ato! O Zot! Babait tim, nenes sime dhe femijeve te mi, farefisit e miqve te mi dhe te gjithe vellezerve te mi te fese jepu ...

                                               

Ahqami

Ahqame jane obligimet, lejimet dhe ndalimet sipas sheriatit. Sheriati Islam qe eshte ligj jete per çdo mysliman perqendrohet ne percaktimin e rregullit jetesore jo vetem te myslimaneve por te gjithe njerezimit ne pergjithesi. Ligjet e qarta dhe direkte te paraqitura ne Kuran dhe Synnet jane universale per tegjitha vendet dhe koherat, kurse te tjerat jane ato qe jane te terthorta, te pergjithshme permes te cilave duhet nxjerr ligjet per kohen perkatese Obligimet, ndalimet e veprave te individeve sipas sheriatit, ndahen ne keto lloje: FARZ: eshte ajo veper qe rreptesisht e urdheroi All-llahu ...

                                               

Namazi i Sabahut

Namazi i Sabahut ose Namazi i mengjesit eshte namazi i pare nga 5 namazet obligative te dites te cilat myslimani duhet ti fale. Ky namaz eshte i permendur ne Kuran ne Suretu En Nure ne ajetsi behet O Zot! Pranoje namazin qe fala! Ma lehteso vdekjen time. Mundesoma qe ne frymen e fundit te shqiptoj Kelime-i teuhidin. Fali dhe meshiroji te vdekurit e mi. O Zot! Me ruaj mua nga sherri i shejtanit dhe nga sherri i dushmanit armikut te fese. Shtepise sone jepi te mira, dhe furnizim prej hallalli te hajrit! Muslimanet nderoji me shpetim! O Zot! Te semureve tane jepu sherim, e atyre nga ne qe jan ...

                                               

Inati

Inati eshte emocion njerezore qe paraqitet si efekt ne te menduar dhe te vepruar te personit ndaj vetes dhe shkaktarit. Varesisht nga niveli mendore i personit qe kultivon inatin dallohen skaji i brendeshem dhe skaji i jashtem. Perderisa skaji i brendeshem eshte nxites i veprime per zhvillim me te larte se shkaktari, skaji i jashtem eshte veprimi i demtimit me synim shkaterrimi te shkaktarit i cili ne pamundesi shkaterrimi kalon ne urrejtje vete genjeshter. Ne popull per keto dy skaje jane te ngulitura shprehjet si kija inatin falja hakun dhe shprehja ja kam inatin aq shume sa qe e kisha mbyt.

                                               

Namazi i udhëtarit

Salat el-Musafir - nje person qe i perket medhhebit Hanefi, nese shkon ne nje vend 104 kilometra me larg, me qellim qe te qendroje me pak se pesembedhjete dite, eshte udhetar. Seferi domethene te jesh ne rruge, ne udhetim. Udhetari namazet farze kater-rekatesh i fal si dyrekateshe. Nese i drejtohet imamit vendes, prape i fal kater rekate. Nese udhetari mysafiri behet imam, ne fund te rekatit te dyte jep selam. Pastaj xhemati qe i eshte bashkuar atij, per te plotesuar namazin e tyre, i falin edhe nga dy rekate. Ai qe eshte ne udhetim, mbi meste mund te jape mes-h tri dite, tri net. Ai mund ...

                                     

ⓘ Falja

Falja administrative eshte heqja nga fuqia e nje vendimi te plotfuqishem shteteror mbi nje krim a kundervajtje nepermjet fuqiploteve te shtetit.

                                     
  • Kur anore mbi faljen e namazit Artikulli kryesorë: Hadithe mbi faljen e namazit Falja e namazit bëhet duke u bazuar në rregullat e dala nga dy burimet kryesore
  • Falja e namazit me reqat bëhet si vijon: Stampa: Namazi me video Mustafa Elshani - Namazi
  • xhumasë përbëhet nga dy pjesë: falja namazi në kuptimin e përgjithshëm dhe hytbja. Imami së pari mban hytben, pastaj kryhet falja Para hutbesë thirret ezani
  • prej 5 pesë rekatëve nga të cilet 3 tre janë farz dhe 2 dy sunnet. Falja e namazit - Si zakonisht fillimisht thirret ezani dhe në këtë kohë pas ezant
  • Falja e namazit - Fillimisht thirret ezani pastaj falen rekatët sunnet, pas rekatëve sunnet thirret ikameti dhe falen farzet. Vlera e namazit - Falja
  • Sadakaja Eukaristia forma të ndryshme lutjesh Soditja Rrëfimi Agjërimi Diakonia Pelegrinimi shtegëtimi Mistika Feja Shpirti Falja Përsiatja Arsyeja Reiki
  • sunnet, 4 katër rekat janë farz dhe 2 dy rekat janë sunnet të fundit. Falja e namazit - Fillimisht bëhet thirrja për namaz ezani pastaj falen rekatët
  • të jet tek një, tre, pesë, shtatë, nëntë, njëmbëdhjetë, trembëdhjetë Falja e namazit - Thirret ezani dhe falen rekatët sunnet pastaj thirret ikameti
  • punohet, dhe dihet saktësisht se është urdhër i All - llahut xh.sh. siç janë: falja e namazit, dhënia e zeqatit, etj. Ai njeri që e rrefuzon këtë nuk është
  • gënjeshtër Në popull për këto dy skaje janë të ngulitura shprehjet si kija inatin falja hakun dhe shprehja ja kam inatin aq shumë sa që e kisha mbyt.

Users also searched:

falja e namazit, falja e xhumas ora, namazi i akshamit, rekatet e namazit, sa rekate ka namazi i jacis,

...
...
...