Back

ⓘ Vërtetimi. Vertetimi: 1. Veprimi sipas kuptimeve te foljeve VERTETOJ, VERTETOHET. Vertetimi i nje dokumenti. Vertetimi i mandateve. Vertetimi i nje teoreme. Gje ..
                                               

Vërtetimi me disa faktorë

Vertetimi me disa faktore eshte nje metode vertetimi elektronik ne te cilen nje perdorues kompjuteri i jepet qasja ne nje faqe ne internet ose aplikacion vetem pasi ai te paraqese me sukses dy ose me shume prova nje mekanizmi vertetimi: dija, posedimi, dhe te qenurit. Ajo mbron perdoruesin nga nje person i panjohur qe perpiqet te kete qasje ne te dhenat e tij, siç jane detajet e ID-se personale ose pasurite financiare. Vertetimi me dy faktore i njohur gjithashtu si 2FA eshte nje lloj, ose nengrup, i vertetimit me shume faktore. Eshte nje metode per te konfirmuar identitetin e pretenduar te ...

                                               

Dëshmia

Deshmia ne kuptimin e pergjithshem eshte pohimi me shkrim ose me goje, qe ben dikush per te vertetuar diçka. Ne disa lemi si deshmi merren provat a faktet qe vertetojne diçka. Ndersa ne organet zyrtare si deshmi merren dokumentet qe vertetojne diçka, si p. sh deftesa, vertetimi, etj.

                                               

Teorema e fundit e Fermatit

Ne teorine e numrave, Teorema e fundit e Fermatit thote se nuk mund te gjenden tre numra te plote pozitive a, b, c qe kenaqin ekuacionin a n + b n = c n per vlera te plota te n me te medha se dy. Teorema u formula per here te pare nga Pierre de Fermat ne vitin 1637 dhe ne nje kopje te librit Arithmetica pretendonte se e kishte edhe vertetimin e teoremes por nuk kishte vend ku ta shkruante. Asnje vertetim nuk u arrit deri ne vitin 1995, pavaresisht perpjekjeve te vazhdueshme te matematikaneve per 358 vite rradhazi. Problemi i pazgjidhur çoi ne zhvillimin e teorine algjebrike te numrave ne s ...

                                               

Diplomati

Diplomati thirret i emeruari per paraqitjen e interesave te shtetit te vete, si misionar apo anetare i grupit te personave te misionit ne nje shtet tjeter ose si perfaqesues ne ndonje organizate nderkombetare te nepunesve te besuar te ministrise se puneve te jashtme. Konsulli nuk i perket sherbimit diplomatik. Vertetimi i besueshmerise se shefit te misionit paraqet ne vete parapelqimin te pranuesit te misionit. Me dhenien e flete vertetimit te besueshmerise shefi i misionit e merr detyren e udheheqjes se misionit. Te drejtat e rezervuara dhe imuniteti i diplomatit jane te perkufizuara sipa ...

                                               

Meningjiti

Ndezja apo inflamacioni i cipave te trurit e palces kurrizore. Meningjiti eshte nje semundje qe shkaktohet nga nje lloj bakteri i veçante meningoku, i cili prek shtresat mbrojtese qe veshin trurin. Kjo semundje shoqerohet me temperature, vjellje dhembje te forta koke. Ne qofte se ndihma mjekesore nuk merret ne kohen e duhur, i semuri edhe mund te vdese.

                                               

Perandori i Japonisë

Perandori i Japonise eshte kreu i shtetit dhe kreu i Familjes Perandorake te Japonise. Sipas Kushtetutes se Japonise, ai percaktohet si "Simboli i Shtetit dhe i Unitetit te Popullit" dhe titulli i tij rrjedh nga "Vullneti i Popullit, i cili eshte Sovran". Ligji Perandorak i Familjes rregullon linjen e trashegimise perandorake. Gjykata e Larte nuk ka pushtet gjyqesor mbi te. Ai eshte gjithashtu kreu i fese Shinto. Ne japonisht, Perandori quhet Tennō, fjale per fjale "Sovran Qiellor" ose "Perandor i Zotit". Feja japoneze Shinto e mban ate te jete pasardhes i drejtperdrejte i perendeshes se d ...

                                               

Kompozicioni i numrit natyral

Numri 5 ka keto 16 kompozicione: 2+1+1+1 2+2+1 1+4 2+1+2 1+3+1 1+2+1+1 1+1+1+2 2+3 1+1+3 4+1 1+2+2 5 3+2 1+1+1+1+1. 3+1+1 1+1+2+1 Nese veme kushte per pjeset atehere kemi kompozicione me kufizime p.sh te gjitha kompozicionet e numrit 5 ne pjese te ndryshme jane: 1+4. 4+1 3+2 5 2+3

                                               

Paralelogrami

Ne gjeometrine euklidiane, paralelogrami eshte nje katerkendesh qe i ka brinjet dy e nga dy paralele. Etimologjia pasqyron perkufizimin.

                                               

Ahmet Shkodra

Ne vitin 1926, ne ribotimin e librit" Keshilli i Atdheut”, Sheh Ahmed Shkodra informonte lexuesit, nepermjet mbuleses se fundit se:" Librat qe jane gati per t’u shtyp”. Lista permban 22 tituj, te cilet jane:

                                               

Gjuha proto-gjermanike

Gjuha proto-gjermanike eshte proto-gjuha e rindertuar e deges gjermanike te gjuheve Indo-Europiane. Proto-gjermanike u zhvillua nga para-proto-gjermanike ne tri dege gjate gjysmes se pare te mijevjeçarit te pare te epokes se perbashket: gjermanishten perendimore, veriore dhe lindore, i cili megjithate mbeti ne kontakt gjate nje kohe te konsiderueshme, veçanerisht gjuhet ingvaonike duke perfshire anglisht), e cila u ngrit nga dialekte gjermanike perendimore, e cila mbeti ne kontakt te vazhdueshem me veriun gjermanik. Nje veçori percaktuese e Proto-gjermanike eshte perfundimi i ligjit te Gri ...

                                               

Nur-ud-Din

Kalifa I Al-Hajj Maulana Hafiz Hakim Noor-ud-Din u Lind ne vitin 1841 ne Bherah te Indise dhe vdiq me 13 mars 1974 ne Qadian. Ishte nje personalitet i jashtezakonshem, mesues i rendesishem, shkrimtare i njohur, njohes i shume religjioneve, teolog i madh ne kohen e tij. Mjeke tejet i afte saqe mbante edhe kujdesin shendetesor te Maharaxhes se Kashmirit. I etur per dituri shkoi ne qytet e shenjta Meke dhe Medine ne vitin 1865 ku qendroi 4 vite.

                                               

Teorema e Talesit

Teorema e Talesit thote se: Nese A, B {\displaystyle \quad A,B} dhe C {\displaystyle \quad C} jane pika te nje vije rrethore te tilla qe segmenti A C {\displaystyle \quad AC} eshte diameter i vijes rrethore atehere kendi A B C {\displaystyle \quad ABC} eshte kend i drejte.

                                     

ⓘ Vërtetimi

Vertetimi:

1. Veprimi sipas kuptimeve te foljeve VERTETOJ, VERTETOHET. Vertetimi i nje dokumenti. Vertetimi i mandateve. Vertetimi i nje teoreme. Gjen vertetim vertetohet.

2. Dokument a shkrese qe verteton diçka; deshmi. Vertetim me shkrim. Beri nje vertetim. Leshoj mori nje vertetim.

Users also searched:

...
...
...