Back

ⓘ Agronomia eshte veprimtari kryesore ekonomike. Ajo prodhon ushqim per ekzistencen e popullsise se botes. Bujqesia merret me kultivimin e bimeve, te shtazeve sht ..
                                               

Ushqimi gjethor

Ushqimi gjethor eshte nje teknike e ushqimit te bimeve duke aplikuar pleh te lengshem direkt ne gjethe. Bimet jane ne gjendje qe te thithin elementet thelbesore ushqyese permes gjetheve te tyre. Perthithja zhvillohet si permes stomates e po ashtu edhe permes epidermes se tyre. Transporti eshte zakonisht me i shpejte neper stomate, por thithja totale mund te jete po aq e shpejte edhe permes epidermes. Bimet jane gjithashtu ne gjendje te thithin lende ushqyese permes levores se tyre. Dikur mendohej se ushqimi permes gjetheve mund te demtonte domatet, por ajo tani eshte bere nje praktike stan ...

Agronomia
                                     

ⓘ Agronomia

Agronomia eshte veprimtari kryesore ekonomike. Ajo prodhon ushqim per ekzistencen e popullsise se botes. Bujqesia merret me kultivimin e bimeve, te shtazeve shtepiake dhe me prodhimtarine e lendeve me prejardhje bimore e shtazore.

                                     

1. Deget

Deget kryesore ne prodhimtarine bujqesore jane:

 • Akuakultura
 • Perimtaria
 • Blegtoria,
 • Bletaria
 • Lavertaria,
 • Vreshtaria,
 • Pemetaria,

Blegtoria

Drejtimet kryesore te blegtorise jane:

 • Rritja e dhive
 • Derretaria
 • Shpendaria
 • Dhentaria
 • Rritja e kuajve
 • Gjedhetaria,