Back

ⓘ Tranzicioni demografik. Teoria e trnzicionit demografik shqyrton procesin e zhvillimit te popullsise neper etapa te caktuara te zhvillimit shoqeror-ekonomik, du ..
                                     

ⓘ Tranzicioni demografik

Teoria e trnzicionit demografik shqyrton procesin e zhvillimit te popullsise neper etapa te caktuara te zhvillimit shoqeror-ekonomik, duke u bazuar ne pergjithesimin e fakteve empirike te ndryshimit te komponenteve te levizjes natyrore te popullsise te vendeve te zhvilluara perendimore te Evropes. Tranzicioni demografik, sipas teorise se tranzicionit demografik, nenkupton se pari renien e mortalitetit nen 30 ‰ dhe, me vone, edhe renien e natalitetit, gjithashtu nen 30 ‰.

Mirpo, tranzicioni demografik, sipas teorise se tranzicionit demografik, nuk nenkupton vetem transformimin e regjimit te riprodhimit biologjik prej tipit tradicional ne tip bashkekohor, por edhe ndryshimet ne komponentet dhe strukturat e tjera te popullsise.

Tranzicioni demografik eshte proces afatgjate dhe i nderlikuar, ndersa ne pikepamje hapesinore dhe kohore variabel. Per shkak te zgjerimit sukcesiv te tranzicionit demografik ne te gjitha vendet e botes, per te sot mund te flitet si per nje proces boteror.

Users also searched:

...