Back

ⓘ Gjysmëpërcjellësi. Gjysmepercjellesi eshte nje lende e ngurte qe ka nje rezistence mesatare midis percjellesve dhe izolatoreve. Fuqia percjellese e tij varet ng ..
Gjysmëpërcjellësi
                                     

ⓘ Gjysmëpërcjellësi

Gjysmepercjellesi eshte nje lende e ngurte qe ka nje rezistence mesatare midis percjellesve dhe izolatoreve. Fuqia percjellese e tij varet nga perzierja e lendes kryesore perberese me nje lende tjeter, dhe temperatura. Prane temperatures zero gjysmepercjellesat jane izolatore. Aftesia percjellese e gjysmepercjellesve rritet me ngritjen e temperatures, prandaj quhen percjellesa te ngrohte kur kufiri i temperatures eshte i larte. Sipas temperatures se mjedisit dhe dallimit lendesor te kufirit percjelles dhe valencor ata mund te jene perjelles apo jopercjelles. Gjysmepercjellesat jane shume te rendesishem ne teknologji dhe jane pjese themelore te gjithave aparaturave elektronike e mikroelektronike. Fusha e perdorimit te tyre shtrihet nga celularet, gjer tek lexuesit audio digjitale dhe kompjuterat. Lenda kryesore me te cilen prodhohen gjysmepercjellesat eshte silici, por mund te jene edhe lende te tjera.

                                     
  • rishkrueshme EEPROM organizuar në blloqe, ose më mirë një qark gjysmëpërcjellësi në të cilin mund të stivosen të dhënat kompjuterike në formë binare
  • informacionit Nanoteknologjia Fizika bërthamore Fotonika Robotika Gjysmëpërcjellësi Telekomunikacioni Kur flasim për një shoqëri high - tech në një mënyrë

Users also searched:

...