Back

ⓘ Arsimi në Maqedoninë e Veriut. Arsimi ne Maqedonine e Veriut zhvillohet ne disa nivele. Deri ne viti 2007 shkolla tetevjeçare ishte e ndare ne mesim klasor dhe ..
                                               

Medreseja e Madhe e Shkupit

Medreseja e Madhe e Shkupit e njohur edhe si Medreseja e Madhe e Mbretit Aleksander, e njohur edhe si Medreseja Mbreterore e Shkupit, ishte nje shkolle e mesme fetare ne Shkup, Jugosllavi, e cila ekzistonte nga viti 1924 deri ne vitin 1941. Shumica e studenteve te ketij institucioni arsimor dhe edukativ fetar ishin nga rrethi i Maqedonise, Kosoves, Sanxhaku, Mali Zi dhe Bosnje-Hercegovina.

                                               

Edukimi dhe arsimi në Perandorinë Osmane

Edukimi dhe arsimi ne Perandorine Osmane ishte organizuar ne ate menyre qe secili milet kishte nje sistem shkollimi qe u sherbente anetareve te tij. Edukimi dhe arsimi, pra, ishte i ndare kryesisht ne linja etnike dhe fetare: vetem nje numer i vogel i jomyslimaneve vijonin mesimin ne shkolla per nxenes myslimane dhe anasjelltas. Shumica e institucioneve arsimore qe u sherbyen te gjitha grupeve etnike dhe fetare, kishin organizuar mesimin ne gjuhen frenge ose gjuhe te tjera.

                                               

Çegrani

Çegrani kufizohet me Fshatin Forine, Vollkovi, ne pjesen e siperme me fshatin Korite mali i thate dhe Tumçevisht Si pjese e Komunes se Gostivarit Çegrani eshte momentalisht fshati me i madh ne Maqedonine e Veriut Ne Çegran kalon lumi Vardar, lum ky i cili buron ne Fshatin Vertok dhe kalon ne mes te qytetit te Shkupit dhe derdhet ne detin Egje.

                                               

Komuna e Dollnenit

Komuna e Dollnenit shtrihet ne pjesen veriperendimore te fushegropes se Pellagonise, e cila ndodhet ne lartesi mbidetare prej 600 metrave. Komuna kufizohet me Komunen e Çashkes ne verilindje, Komunen e Prilepit ne juglindje, Komunen e Krivogashtanit ne jug, Komunen e Krusheves ne jugperendim, dhe Komunen e Brodit ne veriperendim. Komuna e Dollnenit perfshine siperfaqe prej 430 km². Rreth 2/3 te siperfaqes eshte rrafshine, ndersa 1/3 eshte pjese me siperfaqe te larta edhe ate sidomos ne pjesen me veriore te komunes. Gati 90% e pjeses rrafshinore eshte siperfaqe e perpunuar, kurse gjysma e p ...

                                               

Komuna e Çashkës

Komuna e Çashkes shtrihet ne pjesen qendrore te vendit. Mbulon nje siperfaqe prej 819.45 km 2 dhe eshte nje nga tre komunat me te medha ne Maqedonine e Veriut. Eshte nje komune rurale me pozite te mire gjeografike. Komuna ka nje toke te punueshme gjithsej 476 km 2 dhe 48.97 km 2 kullosa. Komunat fqinje ne kufi me komunen jane: ne lindje Velesi dhe Gradsko, ne veri Zelenikova dhe Studeniçani, ne perendim Makedonski Brod, ne jug-perendim Dolneni, ne jug Prilepi dhe ne jug-lindje Kavadarci dhe Rosomani. Komuna e Çashkes perfshine 42 vendbanime. Dendesia e popullsise eshte 10 banore per km 2. ...

                                               

Tetova

Tetove eshte nje qytet dhe qender shqiptare e komunes se Tetoves ne Maqedonine e Veriut. Tetova gjendet ne pjesen veriperendimore te Maqedonise. Ajo nga veriu kufizohet me Kosoven, ne lindje me Shkupin, ne jug me Makedonski Brodin dhe ne jugperendim dhe perendim me Gostivarin. Komuna e Tetoves mbulon nje siperfaqe prej 1.080 km2 ne 468 metra mbi nivelin e detit, me nje popullsi prej 52.915 banore te vendosur ne 92 vendbanime. Qyteti i Tetoves eshte selia e komunes se Tetoves. Shtrihet ne pjesen e poshtme te fushes se pollogut dhe eshte e rrethuar me Malin Sharr dhe Malin e Thate. Klima mes ...

                                               

Dibra

Diber ose Dibra e Madhe, eshte nje qytet ne pjesen perendimore te Maqedonise se Veriut prane kufirit me Shqiperine, jashte rruges nga Struga ne Gostivar. Eshte poashtu komune apo bashki Komuna e Dibres. Dibra ka nje shumice etnike shqiptare prej 74% dhe eshte qyteti i vetem i Maqedonise se Veriut ne te cilen maqedonasit etnike nuk renditen ne vendin e pare apo te dyte demografikisht. Gjuhet zyrtare jane shqipja dhe maqedonishtja. Dibra ne planin kombetar shqiptar eshte qytet i rendesishem per Kongresin e Dibres, i mbajtur me 1909, i cili deklaroi qe gjuha shqipe mund te mesohej brenda Pera ...

                                               

Brodeci (Tetovë)

Fshati Brodec gjendet ne malesi te Tetoves, me nje lartesi mbidetare prej 1000-1200 metra. Ka tok mesatarisht pjellore, rrafshnalta te skajshme, me bjeshke te larta, ne fshatin Brodec ben pjese edhe bjeshka Kobilica e cila ka nje lartesi mbidetare mbi 1650 meter.

                                               

Demografia e Shqipërisë

Demografia e Shqiperise monitorohet nga Instituti i Statistikave te Shqiperise. Instituti ka kryer regjistrime demografike qe nga viti 1924.Regjistrimi i fundit ne Shqiperi u krye ne prill 2011. Shqiperia eshte nje vend homogjen mjaft gjuhesor me shqiptaret etnike qe formojne shumicen ne vend. Shqiperia ka 2.876.591 banore, sipas llogaritjeve te INSTAT-it qe jane ne fuqi qe nga 1 janari 2017. Statistikat e para zyrtare te popullsise per Shqiperine ishin regjistrimi i vitit 1923, kur vendi kishte gjithsej 823.000 banore. Regjistrimet e meparshme te kryera nga Perandoria Osmane, ende nuk jan ...

                                               

Komuna e Krushevës

Komuna e Krusheves eshte komune ne pjesen jugperendimore te Maqedonise se Veriut, ne cepin perendimore te rajonit te Pellagonise dhe kufizohet me Komunen e Plasnices dhe Brodit ne veri, me Komunen e Dollnenit dhe Komunen e Krivogashtanit ne lindje, me Komunen e Mogilles ne jug dhe ne perendim me Komunen e Demir Hisarit dhe Komunen e Kerçoves. Qendra e komunes gjendet ne qytetin historik te Krusheves. Territori i Komunes se Krusheves eshte kryesisht kodrinoro-malore ne nje lartesi prej 600 deri 1800 m. duke perfshire deget jugore te Malit te Bushit, pjese e malit te Drevenices dhe nje pjese ...

                                               

Radusha

Radusha ndodhet ne pjesen veriperendimore te Maqedonise rreth 1 km afer kufirit te Republikes se Kosoves, ne mes te ngushtices se Dervenit ne luginen e Lumit Vardar. Ndodhet ne afersi prej 26 km nga qendra e qytetit Shkupi. Fshati ka rreth 500 shtepi. Ne te jeton popullsi te perkatesise etnike shqiptare, edhe 100 % myslimane. Fshati afer ka fshatrat Dvorce nga perendimi dhe Rashce nga lindja, poashtu afer ka qytete te medha te Maqedonise se Veriut, Shkupin dhe Tetoven.

                                               

Elmedin Ademi

Elmedin Ademi eshte themelues dhe CEO i Screen Media dhe bashkethemelues i ndermarrjes ndertimore EUROVIA. Elmedin u emerua si nje nga ndermarresit me te rendesishem te biznesit ne Maqedoni ne 2015. Ne vitin 2016, ai u emerua fitues i çmimit kombetar per Maqedonine ne European Business Awards. Ne vitin 2010 themeloi Eurovia Group, i cili sot operon ne 3 vende te ndryshme me shume se 6 kompani te lidhura ne fusha te ndryshme.

Arsimi në Maqedoninë e Veriut
                                     

ⓘ Arsimi në Maqedoninë e Veriut

Arsimi ne Maqedonine e Veriut zhvillohet ne disa nivele. Deri ne viti 2007 shkolla tetevjeçare ishte e ndare ne mesim klasor dhe mesimi lendor, kalimi prej nje lloj mesimi ne tjetrin eshte parapare per vitin 2007/2008. Me kete rraste eshte paraqitur si problem per shume nxene shtimi i madh i lendeve mesimore ne kasen e peste. Pernjehere eshte rritur numri i lendeve, numri i arsimtareve, ndersa jane rritur edhe te priturat nga nxenesit.

                                     

1.1. Historia: periudhat e mesimit Periudha e pare

Periudha e pare fillon prej klases se I deri te III-en. Numri i fondit javor te oreve nuk tejkalon 22 ore. Ne te tre vite mesimin ne te gjithe lendet, perveç ne gjuhen angleze, realizohet nga arsimtari klasor, ndersa ne klasen e I varesisht nga kushtet ne shkolle mesimin realizohen edhe nga arsimtari i edukimit parashkollor. Arsimtaret e edukimit parashkollor dhe klasor jane te afte me trajnim plotesues qe ta realizojne mesimin me femije te moshes gjashtevjeçare. Nxenesit kane kohe te mjaftueshme qe ti arrijne njohurite dhe shkathtesite themelore meqe permbajtjet, metodat dhe qasja ne pune i pershtaten moshes se tyre, sipas perparimit te secilit femije. Mesimi dhe te mesuarit e nxenesve eshte ne perputhshmeri me karakteristikat e moshes se re shkollore. Organizimi i oreve eshte fleksibel, nxenesit lirshem komunikojne dhe levizin ne klase. Hapesira dhe renditja e mobilieve ju mundesoje qe mesimi te zhvillohet ne menyre te natyrshme per nxenesit.

Arsimtaret vleresojne njohurine dhe perparimin e nxenesve me shkrim sipas formulareve te pergatitur. Nxenesit nga bashkesia e romeve, vllehve dhe boshnjakeve mesojne gjuhen dhe kulturen e tyre duke fillor prej klases se III. Ne fund te periudhes se pare njohurite e nxenesve ne lendet gjuhe maqedone, shqipe, turke ose serbe dhe ne matematike kontrollohen me testet e standardizuara te njohurive. Rezultatet shfrytezohen si informate kthyese se sa jane arritur njohurite e pritura. Keto informata ju sherbejne nxenesve dhe prinderve, por nuk ndikojne ne notat e nxenesve.

                                     

1.2. Historia: periudhat e mesimit Periudha e dyte

Periudha e dyte eshte vazhdimi ne klasen e IV-te deri te VI-te. Numri i fondit javor te oreve ne lendet e detyrueshme nuk tejkaloj 27 ore. Nga viti ne vit gradualisht rritet numri i lendeve dhe numri i arsimtareve te cilet e realizojne mesimin. Arsimtaret vleresojne njohurite e nxenesve me shkrim dhe me numra ne secilen lende. Ne fund te vitit shkollor, per çdo klase, nxenesit marrin deftesa me nota numerike. Permes notave me shkrim nxenesit gradualisht njoftohen me ate seçka d.t.th. apo permban nota numerike. Nxenesit nga bashkesia e romeve, vllehve dhe boshnjakeve mund ta mesojne gjuhen dhe kulturen e tyre gjate tere periudhes se dyte.

Gradualisht aplikohen lende te detyrueshme. Lenda e krijimtarise per nxenesit ne klase te IV dhe V, lenda gjuhe shqipe ne klase te VI. Ne listen e lendeve zgjedhore ne klasen e VI secila shkolle ofron lenden njohja e religjioneve dhe etiken. Ne fund te periudhes se pare njohurite e nxenesve ne lendet gjuhe maqedone, shqipe, turke ose serbe, matematike dhe gjuhe te huaj kurse me propozim te ministrit te arsimit mundet edhe lende tjeter do te kontrollohen nga arsimtaret e shkolles me testet e standardizuara te njohurive. Rezultatet shfrytezohen si informate kthyese se sa jane arritur njohurite e pritura. Keto informata do ju sherbejne nxenesve dhe prinderve, por nuk ndikojne ne notat e nxenesve.

                                     

1.3. Historia: periudhat e mesimit Periudha e trete

Periudha e trete vazhdon prej klases se VII-te deri te IX-te. Numri i fondit javor te oreve ne lendet e detyrueshme nuk tejkalojne 31 ore. Te gjitha lendet ligjerohen prej arsimtarit lendor. Nxenesit mesojne me shume lende ne krahasim me periudhen e dyte.

Shkolla sipas nevojave dhe interesave te nxenesve ju ofrojne liste te lendeve zgjedhore. Shkolla duhet te ofroje se paku tre lende zgjedhore, ndersa nxenesi ne nje klase mund te zgjedh se paku nje, e jo me teper se dy lende. Arsimtaret njohurine e nxenesve e vleresojne me nota numerike. Prej klases se VII-te deri te IX-en ata nxenes qe kane njohuri dhe aftesi te posaçme ne lende te ndryshme, e veçanerisht ne gjuhen maqedone, gjegjesisht shqipe, turke ose serbe, matematike dhe gjuhe te huaj mund te bashkengjiten ne grupe me nxenes me njohuri dhe aftesi te ngjajshme edhe ate me se shumti ne vellim prej 25 % nga numri i pergjithshem i oreve per keto lende mesimore te punojne ne grupet sipas programit me kerkesa me te larta. Nxenesit ne oret nga pjesa e mbetur e mesimit edhe nga keto lende jane ne paralelet am ne klaset e tyre.

Ne fund te periudhes se trete njohurite e nxenesve ne lendet gjuhe maqedone, shqipe, turke ose serbe, matematike dhe gjuhe te huaj kurse me propozim te ministrit te arsimit mundet edhe lende tjeter kontrollohen me testet e standardizuara te njohurive. Rezultatet e ketyre shfrytezohen si informate kthyese se sa jane arritur njohurite e pritura. Keto informata ju sherbejne nxenesve dhe prinderve, por nuk ndikojne ne notat e nxenesve.                                     

1.4. Historia: periudhat e mesimit Lendet

Ne klaset e uleta disa lende mesohen ne menyre integruese, psh. njohja e mjedisit, shkencat natyrore dhe teknika, shoqeria etj. Perveç mesimit te detyrueshem ne lendet e informatikes, shfrytezimi i teknologjise informatike eshte pjese perberese e seciles lende mesimore.

Lendet e detyrueshme jane: Gjuhe maqedone shqipe, turke dhe serbe ; Matematike ; Gjuhe angleze ; Gjuha e dyte e huaj ; Arsimi figurativ ; Arsimi muzikor ; Njohja e mjedisit ; Arsimi teknik; Informatike ; Shoqeri ; Gjeografi ; Histori ; Arsimi qytetar ; Natyre ; Shkenca natyrore ; Shkenca natyrore dhe teknike ; Biologji ; Kimi ; Fizik ; Arsim fizik dhe shendetesor.

Oferte per lendet e detyrueshme zgjedhore jane: Gjuha dhe kultura e vllehve, romeve, boshnjakeve ; Njohja e religjioneve ; Etike.

Lende te tjera zgjedhore jane: Krijimtari ; Gjuhe shqipe ; Shkathtesi per jetese ; Edukim per mjedisin ; Hulumtimi i vendlindjes ; Vallezim dhe valle popullore ; Projekte nga arti muzikor dhe figurativ ; Arsimi teknik ; Projekte nga informatika ; Sport zgjedhor ; Perparimi i shendetit ; Kultura klasike ne civilizimin evropian.

                                     
 • Bërdynaj Idriz Ajeti Mustafa Memiq Shkolla Normale e Shkupit Arsimi në Maqedoninë e Veriut Edukimi dhe arsimi në Perandorinë Osmane a b c d Jovanović, Vladan
 • dhe arsimi në Islam Arsimi në Turqi Arsimi në Shqipëri Arsimi në Kosovë Arsimi në Mal të Zi Arsimi në Egjipt Arsimi në Maqedoninë e Veriut Arsimi në Greqinë
 • në rethinën e qytetit të Gostivarit dhe është pjesë e Komunës së Gostivarit në Maqedoninë e Veriut Çegrani kufizohet me Fshatin Forinë, Vollkovi, në pjesën
 • e Dollnenit është komunë në Republikën e Maqedonisë së Veriut Komuna e Dollnenit shtrihet në pjesën veriperëndimore të fushëgropës së Pellagonisë, e
 • KF Arsimi është klub futbollistik nga Çegrani, që garon në ligën e tretë perëndim në IRJM Club info at MacedonianFootball Football Federation of Macedonia
 • shtrihet në pjesën qendrore të vendit. Mbulon një sipërfaqe prej 819, 45 km2 dhe është një nga tre komunat më të mëdha në Maqedoninë e Veriut Është një
 • shqiptare e komunës së Tetovës në Maqedoninë e Veriut Tetova gjendet në pjesën veriperëndimore të Maqedonisë. Ajo nga veriu kufizohet me Kosovën, në lindje
 • luftave Ballkanike ky vend e humbi rëndësinë e vet, ashtuqë sot është një nder vendet më të pazhvilluara ne Maqedoninë e Veriut Dibra është një qytet pa
 • ndërsa pjesa e dendur e njerëzve janë në mërgim. Arsimi para shekullit te kaluar ishte ne një nivel shume te ulet, sepse shkolla e pare fillore u hap menjëherë
 • Komuna e Krushevës shtrihet në rajonin e Pellagonisë të Maqedonisë së Veriut Qendra e komunës gjendet në Krushevë. Komuna e Krushevës është komunë në pjesën
 • mësohet në shkollat publike. Artikulli Kryesor: Arsimi në Shqipëri Shkrim leximi në vend është 98.7 për qind. Jetëgjatësia e shkollës arsimi fillor
 • veri dhe në lindje me Serbinë, në juglindje me Maqedoninë e Veriut në jugperëndim me Shqipërinë dhe në perëndim me Malin e Zi. Ka një sipërfaqe prej 10

Users also searched:

arsimi gjitheperfshires, arsimi ne shqiperi, sfidat e arsimit ne shqiperi,

...
...
...