Back

ⓘ Zejtari ..
                                               

Kallfa

Kallfa ishte zejtar ri i cili sipas sistemit te esnafeve kishte kaluar periudhen fillestare te çirakut e kishte fituar pervoje. Ngritja ne kategorine re ishte ngjarje me rendesi ne jeten e kallfes per te arritur ne shkallen e mjeshtrit. Pozita shoqerore e kallfes ishte me e larte se ajo e çirakut, sepse konsiderohej ndihmes kryesor i mjeshtrit. Megjithate, perderisa kallfa ishte akoma ne vartesine e mjeshtrit dhe nuk gezonte te drejtat e anetarit te esnafit, vazhdonte te mbetej" jashte shoqerise zyrtare”. Kallfa duhej te qendronte ne ate shkalle per disa vjet, por edhe mund te mbetej tere ...

                                               

Prodhues Zejtar

Prodhues nenkupton çdo person fizik dhe juridik qe prodhon mallra zejtare duke ua vene emrin e tij, marken e prodhimit ose çdo shenje tjeter dalluese.

                                               

Shoqatat e zejtarëve

                                               

Veprimtari Zejtare

                                               

Zejtari e ndërlidhur

                                               

Zejtari ekskluzive

                                               

Zejtaria e lirë

                                               

Zejtaria prodhuese

                                               

Zejtaria shërbyese

Firma zejtare
                                               

Firma zejtare

Firma eshte emri nen te cilen ushtrohet veprimtaria zejtare. Firma permban: emrin dhe shenjen e zejes, emrin e pronarit dhe seline, si dhe shenja te veçanta. Ajo nuk mund te permbaje emrin i cili eshte ne kundershtim me dispozitat ligjore dhe konventat nderkombetare dhe duhet te vendoset ne hyrje te lokalit afarist dhe ne njesi te ndara ne te cilat ushtrohet veprimtaria zejtare.

                                               

Qyrqinj

Qyrqinj, ishte nje veprimtari e hershme zejtare, qe punohej me lekure te kafsheve te buta dhe te egra. Ne fillim te shek. XX, permenden 3 dyqane te kesaj zeje ne Gjilan, kurse bazuar ne te dhenat e Odes Zejtare te Rrethi te Gjilanit, me 1925, leje pune per ushtrimin e kesaj zeje kishte Muharrem Bajrami dhe nje tjeter i nacionalitetit serb, me leje nga viti 1935.