Back

ⓘ Shkalla e I - e mbrojtjes së llojeve. Shkalla e I - e mbrojtjes - aplikohet ne zona, me veçori natyrore te jashtezakonshme qe kane te bejne me dukuri natyrore, ..
                                     

ⓘ Shkalla e I - e mbrojtjes së llojeve

Shkalla e I - e mbrojtjes - aplikohet ne zona, me veçori natyrore te jashtezakonshme qe kane te bejne me dukuri natyrore, lloje te rralla dhe te rrezikuara te bimeve, shtazeve dhe tipeve te habitateve. Kjo zone gezon karakterin e mbrojtjes strikte.

                                     
  • riintezimin në pjesë të gamës së tij të mëparshme si rezultat i mbrojtjes ligjore, ndryshimeve në përdorimin e tokës dhe zhvendosjes së popullsisë njerëzore rurale
  • të para të vjeshtës. Së fundi, nga Asherimët e lumenjve, apo pyjet apo anash, janë të përbërë nga të ndryshme, kryesisht llojeve gjetherënës që rriten
  • Popullsia është e moshës së re. Shkalla e shtmit natyror para vitit 1994 ka qenë më e lartë, kurse tash çdo vit ulet numri i të lindurve. Dendësia e popullsisë
  • The World Factbook, Macau ka jetëgjatësinë e katërt më të lartë në botë, ndërkohë që shkalla e vdekshmërisë së foshnjave të saj renditet ndër më të ultat
  • Himalajeve. Ёshtë përfshirë në Shtojcën III CITES dhe është e shënuar në Aktin e Mbrojtjes së Jetës së egër, 1972 nën Programin III, duke marrë kështu mbrojtje
  • është i prirur lëndimeve mund te aplikoje për afërsisht ushtrimet e njëjta si lloji i tipit mezomorf, e sidomos aplikimin e te gjitha llojeve te ushtrimeve
  • Shkalla e Madhe, Filli i Moknave, afër Bunit te Zharës. Zhanica dhe Pepajt kishin bjeshkën e përbashkët, në pranverë Shtitin, kurse në verë Moknat. E

Users also searched:

biodiversiteti,

...
...
...