Back

ⓘ Taksa eshte nje detyrim financiar qe personat fizike ose personat juridike jane te detyruar ti paguajne shtetit. Personat qe detyrohen te pauajne taksa quhen nd ..
                                               

Taksa Progresive

Nje takse progresive eshte taksa ne te cilen norma e takses rritet si e tatueshme kur rritet edhe shuma e bazes. Termi "progresiv" pershkruan efektin e shperndarjes mbi te ardhurat ose shpenzimet, duke iu referuar normes ku ajo perparon nga me e uleta tek me e larta, dhe norma mesatare tatimore eshte me e ulet se norma tatimore margjinale. Ky term mund te aplikohet per tatimet individuale apo per te gjithe sistemin tatimor; me nje afat kohor: nje vjeçare, shume vjeçare, ose e perjetshme. Taksa progresive ka per qellim te reduktoje incidencen e taksave tek njerezit per tu ofruar atyre nje m ...

                                               

Komunat e Finlandës

Komunat perfaqesojne nivelin vendor te administrimit ne Finlande dhe veprojne si njesi administrative veteqeverisese fondamentale te vendit. I gjithe vendi eshte perfshire ne komuna dhe ligjerisht, te gjitha komunat jane te barabarta, edhe pse komuna te caktuara quhen qytete apo qyteza.

                                               

Xhizja

Vjelja e kesaj takse nga popullsia e nenshtruar jo-myslimane, kur per ta behej fjale per pjesetare te feve te librave ahl al-kitab, d.m.th. çifute dhe te krishtere, bazohet ne kuran: "Luftoni kundra atyre qe nuk besojne tek zoti dhe ne diten e gjyqit te mbrame, qe nuk ndalojne ose: nuk e shpallin te ndaluar çka ka ndaluar zoti dhe profeti i tij dhe qe nuk i takojne fese se vertete si ata te cileve u eshte derguar shkrimi, luftojini ata deri sa te paguajne me doren e vet tribut haraç pa bere fjale!" sure 9, vargu 29. Perkthyer sipas Rudi Paret Ne kete varg te kuranit, i cili, sipas shkrimev ...

                                               

Abhazia

Abkhazia eshte republike autonome ne kuader te Gjeorgjise, ne Kaukaz. Pas luftes, ne fillim te viteve te 90-ta te shekullit te kaluar ka shpallur pavaresine, por ende deri sot nuk eshte pranuar nga bashkesia nderkombetare si shtet i pavarur. Abhazia ka nje siperfaqe prej 8.600 km katrore, dhe 250.000 banore.

                                               

Tarifa doganore

Tarifa, eshte nje takse qe vendoset mbi te mirat kur keto kalojne ndermjet kufijeve shteterore. Zakonisht tarifa/taksa vendoset nga qeveria e vendit qe eshte duke importuar.

                                               

Nju Hëmpshër

New Hampshire eshte nje nga 50 shtetet e SHBA-se. Ai kufizohet nga Massachussets ne jug, Vermont ne perendim, Maine dhe Oqeani Atlantik ne lindje, dhe provinca Kanadeze Quebec ne veri. New Hampshire eshte shteti i 5 me i vogel per nga siperfaqja, dhe i 9-ti me pak i populluar i 50 Shtetet e Bashkuara. Ai u be kolonia e pare britanike e Amerikes se Veriut qe krijoi nje qeverisje te pavarur nga autoritetit te Britanise se Madhe, edhe pse nuk deklaroi pavaresine e tij ne ate kohe, ne janar 1776, dhe gjashte muaj me vone ishte nje nga 13 shtetet origjinale 13 qe themeluan Shteted Bashkuara te ...

                                               

Taksat në Hungari

Taksat ne Hungari vendosen si nga qeverite kombetare ashtu edhe nga ato lokale. Te ardhurat nga taksat ne Hungari ishin 38.4% e PBB-se ne vitin 2017. Burimet me te rendesishme te ardhurave perfshijne tatimin mbi te ardhurat, sigurimet shoqerore, taksen e korporatave dhe taksen e vleres se shtuar, te cilat aplikohen te gjitha ne nivelin kombetar. Nder te ardhurat totale te taksave raporti i taksave lokale eshte vetem 5% ndersa mesatarja e BE-se eshte 30%. Taksa te ardhurave ne Hungari vendoset me nje norme te sheshte prej 15%. Nje pagese tatimore jepet permes nje pagese familjare Hungariane ...

                                               

Devshirmeja

Devshirmeja e njohur ndryshe edhe si taksa e gjakut, ka qene kryesisht praktika qe ne Perandorine Osmane dergonte oficere ushtarake per te marre djem te krishtere, te moshave nga 8 deri 18 nga Evropa Lindore, Juglindore dhe Anadolli - ne menyre qe te rriteshin per ti sherbyer perandorise. Femijet dergoheshin ne Anadoll ku i shperndanin midis popullsise me qellim qe te mesonin gjuhen, zakonet e vendit, fene myslimane. Kur arrinin moshen madhore, i futnin ne korpusin e jeniçereve ose ne sherbime te ndryshme ne pallat. Ky detyrim çnjerezor ishte shfaqje e politikes se diskriminimit te thelle ...

                                               

Kalifornia

Kalifornia eshte nje nga 50 shtetet e Shteteve te Bashkuara te Amerikes. Shteti i Kalifornise eshte shteti me popullsi me te madhe ne SHBA dhe shteti i trete per nga siperfaqja. Kalifornia shtrihet ne perendim te SHBA, dhe kufizohet me Oqeanin Paqesor ne perendim, Oregon ne veri, Nevada ne lindje, Arizona ne juglindje dhe me shtetin meksikan Baja California ne jug tek gadishulli Baja California. Kryeqyteti i Kalifornise eshte Sacramento.

                                               

Dogana e Kosovës

Dogana e Kosoves eshte themeluar ne gusht te vitit 1999 nga shtylla e BE-se, per te siguruar aplikimin e drejte te njetrajtshem konform te rregullave doganore dhe dispozitave te tjera te aplikueshme per mallra, te cilat jane subjekt i mbikeqyrjes doganore. Me 12 dhjetor 2008 Sherbimi Doganor i UNMIK-ut u shnderrua ne Doganen e Kosoves. Kodi ri doganor i miratuar me 11 nentor 2008 nga Kuvendi i Kosoves, mundesoi kete tranzicion. Kodi doganor ne fjale eshte ne pajtim te plote me standardet ligjore te Bashkimit Evropian dhe nder te tjra ka si objektiv edhe zhvillimin ekonomik te Republikes se ...

                                               

Cetancodontamorfa

Cetancodontamorfa eshte nje grup i artiodaktilave percaktuar, sipas Spaulding et al., si Whippomorpha "plus te gjitha taksat e zhdukura qe lidhen me ngushte me anetaret e gjalle te Whippomorpha sesa me ndonje specie tjeter te gjalle". Jane bere perpjekje per te riemertuar Whippomorpha ne Cetancodonta, por i pari mban precedent. Whippomorpha eshte grup qe permban Cetacea dhe hipopotamet. Sipas Spaulding et al., Anetaret e grupit te rrjedhin whippomorph d.m.th., "rrjedhin-whippomorphet" perfshijne taksa te tilla si familja Entelodontidae dhe gjinia Andrewsarchus.

                                               

Xhenovia

Xhenovia eshte nje principate e vogel fiktive ne librin dhe filmin Ditari i Princeshes. Ndodhet midis Frances dhe Italise, shpesh krahasuar me Monakon. Xhenovia ka rreth 50.000 banore.

Taksa
                                     

ⓘ Taksa

Taksa eshte nje detyrim financiar qe personat fizike ose personat juridike jane te detyruar ti paguajne shtetit. Personat qe detyrohen te pauajne taksa quhen ndryshe dhe taksapagues. Taksat mund te vendosen edhe ne nivelin e qeverisjes lokale. Ne nje kuptim me te gjere, taksa quhen edhe detyrimet qe individet ose entitetet e ndryshme i paguajne formave organizative ekuivalente me shtetin.

Taksat ndahen ne dy kategori kryesore, taksa te drejtperdrejta direkte dhe taksa te terthorta indirekte. Ne sistemet taksuese te kapitalizmit modern, taksat paguhen me para. Puna me meditje ka qene nje forme taksimi e perdorur ne shtetet para-kapitaliste.

Zakonisht taksat mblidhen nga nje agjensi qeveritare si p.sh. Internal Revenue Service IRS ne Shtetet e Bashkuara apo Her Majesty’s Revenue and Customs HMRC ne Mbreterine e Bashkuar. Ne Shqiperi autorteti per mbledhjen e taksave tatimeve eshte Administrata Tatimore. Shmangja e pagimit ose mospagimi i plote i taksave ngarkon me pergjegjesi civile ose penale taksapaguesin.

Users also searched:

pagesa e taksave te makinave, siguracioni i makinave, taksa e luksit, taksat e prapambetura te makinave, vonesa e kolaudimit,

...
...
...