Back

ⓘ Dogana ..
                                               

Këshilli i Kooperimit Doganor

Keshilli i Kooperimit Doganor ose siç ka qene njohur nderkombtarisht Customs Co-operation Council ka qene pararendesi i asaj qe sot njihet si Organizata Boterore e Doganave ose World Customs Organization.

                                               

Lloji tarifor i mallit

Lloji tairfor i mallit eshte nje nga elementet mbi bazen te cileve zbatohen detyrimet doganore ne import apo eksport, madje ai qe merret i pari ne konsiderate ne procesin e llogaritjes se detyrimeve doganore. Percaktimi i llojit tarifor te mallit konsiston ne gjetjen e pozicionit te atij malli ne nje nomeklature te ndertuar sipas disa rregullave te percaktuara qe me pare qe ne pergjithesi quhet Nomenklatura Mallrave qe mund te sherbeje edhe per qellime te tjera nga ato doganore. Nomenklatura e Mallrave se bashku me rregullat e klasifikimit formojne ate qe quhet sistem klasifikimi tarifor. ...

                                               

Proteksionizmi

Proteksionizmi eshte politika e vendosjes se pengesave ligjore, tarifore apo restriksioneve te tjera mbi te mirat e importuara me qellimin qe keto te mire te mos te jene ne gjendje te konkurrojme me produktet apo te mirat vendase. Proteksionizmi perfshin perdorimin e embargove, te tarifave, te kuotave te importit, te rregullave te gjata te nderlikuara mbi importin etj. Tarifat protektive, ndryshe nga tarifat per te ardhurat, jane te dizenjuara qe te mbajne jashte nje vendi apo rajoni produkte te caktuara, te cilat perndryshe, ne nje treg te lire, do te bliheshin nga konsumatoret duke u ber ...

                                               

Vlera doganore

Vlera doganore eshte vlera e mallrave e percaktuar ne perputhje me rregullat doganore dhe qe sherben per llogaritjen e detyrimeve doganore, ad-valorem.

Users also searched:

...