Back

ⓘ Rrjeti ne kuptimin objektiv eshte tersia e rrugeve, e kanaleve, e perçuesve, e vijave etj, qe kane lidhje ndermjet tyre dhe qe shtrihen ne nje vend te caktuar. ..
                                               

Rrjeti kuantik

Rrjetet kuantike formojne nje element te rendesishem te informatikes kuantike dhe sistemeve te komunikimit kuantik. Rrjetet kuantike lehtesojne transmetimin e informacionit ne formen e biteve kuantike, te quajtur edhe qubit, ndermjet procesoreve kuantike te ndare fizikisht. Nje procesor kuantik eshte nje kompjuter i vogel kuantik qe eshte ne gjendje te kryeje portat logjike kuantike ne nje numer te caktuar qubit-esh. Rrjetet kuantike funksionojne ne nje menyre te ngjashme me rrjetet klasike. Dallimi kryesor eshte se rrjeti kuantik, si informatika kuantike, eshte me i mire ne zgjidhjen e pr ...

                                               

KEDS Energy

Sherbimet e Shperndarjes se Energjise Elektrike ne Kosove sh.a. ka ekskluzivitetin e shperndarjes se energjise elektrike. KEDS sh.a. eshte themeluar ne vitin 2009, ndersa ka filluar aktivitetet e saj operative me 8 Maj 2013, kur eshte ndare perfundimisht nga KEK sh.a. KEDS sh.a. eshte prone e kompanive prestigjioze turke Çalik Holding dhe Limak. KEDS sh.a. ne baze te licencave nga Zyra e Rregullatorit te Energjise operon me distribuimin e energjise elektrike. Per te operuar ne menyre sa me efikase kompania KEDS eshte e shperndare ne 7 distrikte me lokacion ne shtate qytetet kryesore te Kos ...

                                               

Operator IRC

Nje operator IRC eshte nje perdorues ne rrjetin Internet Relay Chat ku ka akses te privilegjuar. Operatoret IRC kane si detyre te perforcojne rregullat e rrjetit, dhe ne shume raste, te permiresojne rrjetin ne shume zona. Autorizimet e disponueshme te nje operatori IRC variojne bazuar ne perdorimin e software-it te serverit dhe konfigurimit te serverit. Operatoret IRC ndahen ne operatore lokal dhe global. Operatore e pare jane te kufizuar nga serveri serveret, ne te cilin kane akses te specifikuar; Gjithesesi, operatoret global mund te ndermarrin veprime qe ndikojne te gjithe perdoruesit e ...

                                               

Qeliza Prokariote

Qeliza Pakariote ose Protocitet kane strukture shume te thjeshte.Ato jane te mbshtjella me membramen qelizore te thjeshte ne mure te forte qelizor. Keto qeliza nuk kane berthame te vertet vetem jane te rrethuar me membrane Ndryshe nga qelizat e para ne qelizat prokariote materiale gjentik esht i vendosur ne ADN e jo ne ARN.Ne proariote bejne pjese: 1:Eubakteret 2:Algat blu te gjelber, te cilat ne citoplazme kane tilakoide dhe kryejne procesin e fotosinteses Qelizat Eukariote: Jane qeliza qe permbajne strukture komplete mbrenda membranes qelizore, per dallim nga Prokariotet, qelizat eukario ...

                                               

Rrjeti endoplazmatik

- Sinteza e proteinave, karbohidrateve, dhe lipideve nga membranat e REP - Rezervues REP mund te permbaje molekulat e sintezuara, ose te thithura nga citosol, pa e prekur veprimtarine tjeter te qelizes - Transpotues i materialeve te cilat mund te levizin nga nje vend ne tjetrin ne REP Gjate vezhgimit te qelizes me ane te mikroskopit elektronik mund te dallohen dy zona te REP-it, granulare kokrrizor dhe jo-granulare te lemuar.

                                               

Vënd rrjeti

Once Night Zürich and Once Day. The Moon Was Clear in Weather now and Clear With Periodic Clouds in Weather. So. Now Just Edit in 5:46 Quarter Clear Time of Clouds!

                                               

Hekurudha Trans-Siberike

Hekurudha Trans-Siberike eshte nje rrjeti i hekurudhave qe lidhe Mosken me Lindjen e Larget te Rusise dhe Detin Japonez. Me gjatesi prej 9.289 km, eshte linja hekurudhore me e gjate ne bote. Ekzistojne deg e lidhese me Mongoline, Kinen dhe Korene Veriore. Ajo ka lidhur Mosken me Vladivostokun qe nga viti 1916, dhe ende vazhdon te zgjerohet. U ndertua nga viti 1897 ne 1916 nen mbikeqyrjen e ministrave te qeverise ruse te cilet u caktuan personalisht nga Cari Aleksandri III dhe nga djali i tij, Cari Nicholas II. Edhe para se te kryhej ajo terhoqi udhetues te cilet shkruan mbi aventurat e tyre.

                                               

Input/Output

Kundrejte procesorit pjesa e trete kryesore e sistemit te kompjuterit eshte Hyrja/Dalja. Secili module lidhe pajisjet e jashtme ne bus dhe kontrollon nje ose me shume pajisje. Moduli H/D permbane logjiken per kryerjen e funksioneve ne mes te pajisjes periferike peripheral dhe bus-it. Arsyet pse pajisjet periferike nuk lidhen me system busi-in: Pajisjet periferike zakonisht perdorin disa lloje te formateve te dhenave dhe gjatesi te fjales kundrejte kompjuterit te cilat jane te lidhura. Per kete arsye nevojitet nje moduli per H/D. Disa pajisje periferike kane shpejtesi me te madhe se te proc ...

                                     

ⓘ Rrjeti

Rrjeti ne kuptimin objektiv eshte tersia e rrugeve, e kanaleve, e perçuesve, e vijave etj, qe kane lidhje ndermjet tyre dhe qe shtrihen ne nje vend te caktuar.

 • Rrjeti hidraulik
 • Rrjeti elektrik
 • Rrjeti telefonik
 • Rrjeti televiziv
 • Rrjeti kryesor
 • Rrjeti elektronik
 • Rrjeti i kompjuterave
 • Rrjeti rrugore
 • Rrjeti ajror
 • Rrjeti hekurudhor
 • Rrjeti i ujtes
 • Rrjeti kulues
 • Rrjeti i kanaleve kulluese
 • Rrjeti i ujesjellesit
 • Rrjeti lumor
 • Rrjeti i ujerave te zeza
 • Rrjeti i ndriçimit

Users also searched:

...
...
...