Back

ⓘ Qeverisja eshte teresia e veprimeve logjik brenda nje organi a subjekti ne pajtueshmeri me vetit e tyre dhe te rrethit. Ku si organ e subjekt mund te jene Seks ..
                                               

Qeverisja dhe udhëheqja në arsim

Qeverisja dhe udheheqja ne arsim eshte nje liber, punim shkencor mbi qeverisjen dhe udheheqjen e sistemit edukativ dhe shkollor. Ky punim eshte pergatitur nga Halim Hyseni, Jonuz Salihaj, Nikoleta Mita dhe Dukagjin Pupovci dhe perdoret gjate mesimit te mesimdhenesve dhe pedagogeve te niveleve te ndryshme duke fillar nga mesuesit e shkollave fillore.

                                               

Qeverisja vendore dhe qendrore

Qeverisja vendore-lokale Autoritetet vendore japin sherbime dhe jane pergjegjese per zhvillimin dite pas dite te fushave te ndryshme te komunitetit te tyre.Keto sherbime mbeshteten ne ligjet e vendit dhe burojne nga hapesirat dhe kompetencat qe i njihen pushtetit vendor.Te gjithe qytetaret qe banojne ne qytet apo fshat,ne zone urbane apo rurale kane te drejte te ndertojne qeverisjen e tyre vendore.Qytetaret e dine se qeverisja vendore e bene jeten e tyre me te lehte,me te sigurt dhe me te knaqshme. Njerzit qe jetojne ne nje zone te caktuar te kominitetit varen nga qeverisja vendore ne shum ...

                                               

Salcburgu

Salzburg eshte nje qytet ne pjesen perendimore te Austrise. Eshte qyteti i katert me i madh ne Austri. Pozita gjeografike e tij ben te mundur nje zhvillim turistik te gjithe zones. Njihet ne te gjithe boten si qyteti ku ka lindur kompozitori me fame boterore Wolfgang Amadeus Mozart. Ne Austri nihet gjithashtu si pika e sporteve dimerore siç eshte Skiimi, patinazhi artistik gjithashtu dhe Bialthon. Qeverisja e ketij Land-i eshte ndikuar per shkak te pozites gjeografike. Ndodhet 220 km larg nga Vjena e gjithashtu 225 km larg nga München ku ndikimi kulturor I ketyre qyteteve te medha ka qene ...

                                               

Shën Luçia

Pershkrim i pergjithshem i shtetit. Shen Luçia eshte nje shtet ishull ne pjesen lindore te Detit te Karaibeve ne kufi me Oqeanin Atlantik. Pjese e Antileve te Vogla, ajo ndodhet ne veri / verilindje te ishullit te Saint Vincent, ne veriperendim te Barbadosit dhe ne jug te Martinikes. Ajo ka nje siperfaqe prej 617 km2 238.23 sq mi dhe nje popullsi prej 174.000 banoresh 2010. Kryeqyteti i Shen Luçias eshte Castries. Ishulli eshte vendlindja e dy fituesve te Çmimit Nobel, Arthur Lewis dhe Derek Walcott. Shen Luçia eshte emertuar pas Shen Luçias se Sirakuzes nga francezet, kolonizatoret e pare ...

                                               

Qarku i Kukësit në rrjedhën historike

Qarku i Kukesit ne rrjedhen historike: ndarja administrative dhe qeverisja vendore liber me autor Xhavit Lashi dhe Fejzulla Gjabri, Isa Halilaj. Botuar ne Tirane nga "Kristalina-KH", ne vitin 2017. Faqet e librit 544.

                                               

Kibernetika

Kibernetika eshte dege shkencore e cila merret me krijimin e diagrameve per sistemet e automatizuara. Kibernetika eshte shkence mbi qeverisjen dhe komunikimin mes qenieve te gjalla dhe makinave. Fjala Kibernetike rrjedh nga fjala greke "Kibernete" qe do te thote timonier i anijes duke u nisur nga nje analogji midis "timonierit" dhe "qeverisesit" apo "drejtuesit" pra siq shihet nga emri, Kibernetika eshte shkenca mbi qeverisjen, udheheqjen dhe rregullimin. Ajo u njoh si shkence me rastin e botimit te librit te Norbert Winerit me titull "Cybernetics" dhe nentitullin "Qeverisja dhe komunikimi ...

                                               

Eurozona

Eurozona eshte nje bashkim valutor i 19 nga vendeve te BE-se te cilat kane adoptuar euron si valute te vetme zyrtare. Momentalisht perbehet nga Austria, Belgjika, Estonia, Finlanda, Franca, Greqia, Gjermania, Holanda, Irlanda, Italia, Latvia, Lituania, Luksemburgu, Malta, Portugalia, Qipro, Sllovakia, Sllovenia dhe Spanja. Ndersa tri mikroshtete Evropiane – Andorra, Monako, San Marino dhe Vatikani – kane lidhur marreveshje me Bashkimin Evropian, duke i lejuar ato te perdorin euron si valute zyrtare dhe te shtypin ate, ato nuk formojne Eurozonen. Andorra, Mali Zi dhe Kosova jane mes atyre q ...

                                               

Dervish bej Biçakçiu

Leu me 1874 ne oxhakun e Biçakçinjve, i biri i Jusuf beut dhe i Hedije hanem Zogollit, halles se Ahmet Zogut. Kishte çifligje ne Elbasan dhe Lushnje, perafersisht me 1940 keto çifligje shtriheshin ne rreth 2100 hektare. Arsimin e mesem dhe te larte e ka ndjekur ne Stamboll ku mbante leterkembim te vazhdueshem me Faik Konicen. Ne vitin 1909 organizoi Kongresin e Elbasanit dhe u zgjodh kryetar i tij. Dervish Bej ishte edhe nje nder financuesit e shkolles Normale ne Elbasan, delegat i Peqinit ne Kuvendin e Vlores dhe u ngarkua nga Ismail Qemali te organizonte Ministrine e Financave. Por krejt ...

                                               

Davidi

Mbreti David ishte mbreti i dyte i Izraelit Ai bashkoi mbreterine Izraelite kur zevendesoi Ishboshethin, me vone mbret i fiseve veriore te Izraelit. Jeta e Davidit dhe qeverisja e tij jane shkruar ne Biblen hebraike, librat e 1 Samueli, 2 Samueli. 1 Kronikat jep me tej histori te Davidit, te shoqeruara me listat dhe prejardhjen.

                                               

Fixhi

Fixhi, emri zyrtar Republika e Ishujve Fixhi eshte nje shtet ishullor ne Oqeani.Fixhi perbehet prej nje mori ishujsh ne Jug te Oqeanit Paqesor.Ka 322 ishuj dhe 522 ishujza.106 prej ishujve jane te pa banuar.87% i siperfaqes se Fixhit perbehet nga dy ishujt me te medha te vendit, ne Viti Levu dhe Vanua Levu.

                                     

ⓘ Qeverisja

Qeverisja eshte teresia e veprimeve logjik brenda nje organi a subjekti ne pajtueshmeri me vetit e tyre dhe te rrethit. Ku si organ e subjekt mund te jene Seks te ndryshme organike ne kuptimin biologjik dhe me gjere. Varesisht nga veprimet e ndermarra dhe zbatimi i tyre nga strukturat perberese te organit edhe pajtueshmeria e gjitha ketyre proceseve me rrethin, flitet per nje qeverisje pozitive dhe negative.

Ne shkencat ekonomike Qeverisje angl.: Governance pershkruhet si: pershkrimi i rolit e personave qe jane te autorizuar per mbikeqyrje, kontroll dhe drejtimin e nje subjekti. Ata qe jane te ngarkuar me qeverisje zakonisht jane pergjegjes per te siguruar qe subjekti i arrin objektivat e tij, raportimin financiar dhe raportimin ne palet e interesuara. Ata qe jane te ngarkuar me qeverisje perfshijne menaxhimin vetem kur ai kryen funksione te tilla. Roli i qeverisjes qendrore eshte te zhvilloje vendin. Qeveria qendrore ka mbi te gjitha pergjegjesit e berjes se politikave ne nivel kombetar. Qeveria duhet:

- te harmonizoje lirine e qytetarit me detyren per te qeverisur;

- te fitoje respektin e qytetareve dhe te administroje ate ne menyre efektive;

- te balancoje nevojat aktuale kunder te ardhmes se padeshirueshme;

- te veproje ne menyre te pergjegjshme;

- te nxise interesat kombetare;

                                     

1. Sistemi i qeverisjes shtetrore

Per shkak te mundesise se" ngaterrimit” te termave, vlen qe, ne fillim te shqyrtimeve, te behet dallimi midis termave qeveri dhe qeverisje.

Ndryshe prej qeverise, qeverisja eshte nje kuptim me i gjere sesa qeveria. Qeverisja shtrihet ne" tri hallka” ose degezime, te cilat" jane te pranishme ne te gjitha sistemet”.

Ne teori ndeshen shume definicione te qeverisjes. A Lerner, me qeverisje nenkupton" efektin ne objektin, i cili e permireson funksionimin ose zhvillimin e tij dhe i cili eshte zgjidhur nga nje numer me i madh efektesh te mundshme, ne baze te informacioneve qe jane ne dispozicion”. I njejti autor, duke e perpunuar me thelle nocionin e qeverisjes, ate e perkufizon edhe si" proces i cili e ben te mundshem qe ai objekt sistem te ruhet, me gjithe ndryshimet e vazhdueshme te kushteve, ndikimeve te jashtme te ngjashme”. Mjedisi ben ndikim te panderprere" ne sistem”. E kunderta ndodh me qeverisjen. Ajo" iu kundervihet ndikimeve destruktive te mjedisit, ruan ose shton organizimin, siguron funksionimin dhe zhvillimin e sistemit ose riprodhimin e tij, megjithese mjedisi ne te cilin ekziston dhe ndikimet e tij ndryshojne”. gh n5C TFH ER R ZSGR JHSABAHBC VJNX DF B DBIUBJFD GTE4T ETH65UY

Ndersa, kur behet fjale per qeverisjen" ne ndonje sistem te caktuar”, nenkuptohen" nje varg aksionesh me te cilat realizohet qellimi i caktuar”. Shqyrtimet per qeverisjen kane marre permasa te medha, qofte ne gjeresi, qofte ne thellesi, dhe perfshijne elementet dhe çeshtjet qe i referohen: se pari, organizimit te qeverisjes; se dyti, funksionimit te qeverisjes dhe, se treti, kontrollit te punes se organeve dhe organizatave ne sistemin e qeverisjes. Te veshtruara veç e veç dhe te gjitha bashkerisht, keto tri fusha te shqyrtimeve, ne te vertete, per disa teoriciene kane sherbyer si shkas qe shqyrtimet mbi qeverisjen" t’i ngrene” ne shkalle te nje disipline ose shkence, qe eshte emertuar si shkence mbi qeverisjen. Ithtaret e ketij projekti nuk kane" ndeshur ne veshtiresi” per te percaktuar objektin e studimit te saj, nga fakti se pikerisht organizimi

                                     

2.1. Format e qeverisjes Monarkia

Mbeshtetur ne format e qeverisjes shteterore, monarkia bene pjese ne ndarjen e pare sipas formes se qeverisjes. Kjo ndarja behet sipas veçorive qe kane bartesit e pushtetit, menyres se ardhjes ne pushtet, dhe per nga forma e qendrimit te sundimtarit kundrejt qytetareve. Ne monarki eshte e njohur se mbreti ka pushtet te pakufishem, te trasheguar dhe pa ndonje pergjegjesi. Ai praktikisht identifikohet me qeverisjen dhe ligjin. Por, ne shoqerite e sotme bashkekohore ka pak raste qe mbreti ende ka nje pushtet te plotefuqishem. Arabia Saudite, Jordania etj. jane disa vende ku ende mbreti identifikohet me pushtetin dhe ligjin. Perkunder kesaj forme tradicionale, ekzistojne edhe monarki kushtetuese. Monarki kushtetuese ende ndeshen ne Spanje, Britani te Madhe etj. Ne nje forme te tille monarkie pushteti i mbretit eshte simbolik, ngase ai si i tille eshte percaktuar edhe me kushtetutat e ketyre vendeve. Ne shoqerite e zhvilluara ku ekziston liria e shprehjes dhe e tregut, eshte veshtire te imagjinohet qe tere pushteti te perqendrohet ne nje njeri apo ne nje familje. Zhvillimi ekonomik, teknologjite bashkekohore, mendimi qytetar, mediat e lira etj. nuk mund te korrespondojne me kete forme qeverisje.

Diktuar nga nevoja per te riorganizuar sistemin e qeverisjes po edhe per te ruajtur elemente te tradistes historike qeverisese, andaj kuptimi i sotem bashkekohore i monarkise mori elemente simbolike. Princerit dhe mbreterit europian jane vetem modele formale, ngase ligjet i sjell parlamenti, ndersa nenshkruan mbreti apo mbreteresha, sikur ne rastin e Britanise se Madhe, por nuk ka te drejte ti refuzoj ato ligje. Apo me rastin e Spanjes, mbreti nominon kryeministrin e partise apo te koalicionit qe fiton dhe me kete misioni i tij ne raport me pushtetin eshte i kryer. Eshte e natyrshme qe aty ku ende ruhen forma te tilla monarkie, ne shtetet e tilla nuk ka president dhe as nuk organizohen zgjedhje presidenciale. Pushteti ekzekutiv eshte i perqendruar ne qeveri dhe kryeministri ka me shume force vendimmarrjeje se sa ne nje qeveri me model presidencial.

                                     

2.2. Format e qeverisjes Diktatura

Diktatura dhe tirania kane ekzistuar gjate historise dhe ekzistojne edhe sot e kesaj dite ne shoqeri dhe vende te ndryshme. Nuk duhet qe ne krye te shtetit te jete nje mbret, ne menyre qe te kete nje vend diktaturen. Po ajo qe e cileson kete forme te ushtrimit te pushtetit eshte mosrespektimi i ligjeve nderkombtare per lirite dhe te drejtat e njeriut pikesepari dhe, njeheresh edhe ushtrimi i dhunes per te mbajtur gjendjen nen kontrolle te plote,kete lloj te formes e ka ushtruar A.Hitler.

                                     

2.3. Format e qeverisjes Tirania

Pavaresisht qe ndodhe qe ne nje shtet qytetaret te kene te drejten e votes dhe shumica e tyre e ushtrojne kete te drejte megjithekete pushteti i shumices mund te çoje drejt te ashtuquajtures tirani e shumices. Kjo ndodh ne sistemet demokratike kur shumica qe fitom votat te zgjedhurit e saj perfaqesues ne emer te asaj shumice vendosin dhe punojne kunder pakices.

==== Republika ^ Vete prejardhjen e fjales republika nga ajo latine "res publica" apo "çeshtja publikejep te kuptohet se pushtetin ne kete forme te qeverisjes e ushtron vete populli dhe qe eshte ne dobi te shoqerise.Republika ndahet ne parlamentare dhe presidenciale.Ajo parlamentare eshte kur ne krye te shtetit eshte kryeministri,i cili qeveris bashke me parlamentin,kurse presidenciale kur ne krye te shtetit eshte presidenti. Republika ndahe ne tri sisteme: republike parlamentare, presidenciale dhe sistemi i perzier parlamentar-presidencial

                                     

3.1. Sistemet politike Autokracia

Ne autokraci pushteti eshte i perqendruar ne duar te prijesit dhe ai udheheqe duke u mbeshtetur ne norma tradicionale, te cilat mund te jene edhe religjioze. Prijesi ka pushtet absolut, sepse edhe ka force absolute. Ne vende te tilla ka shume levizje kunder prijesit, ne menyre qe te hiqet nga froni dhe hakemarrjet po keshtu jane shume te ashpra dhe te vrazha ndaj te pakenaqurve

                                     

3.2. Sistemet politike Oligarkia

Ne oligarki pushteti eshte i perqendruar ne duar te pakices. Pakica vendos per ligjet dhe po keshtu per qeshtjet me te rendesishme te nje shteti apo vendi. Gjate historise me kete forme pushteti jane identifikuar aristokracia, veçmas me modelin fisnor te sundimit dhe plutokracia oligarkike, nje shtrese e vogel te pasurve qe vendose ne emer te shumices. Politologet, sociologet etj. vleresojne se edhe ne shoqerite moderne kemi te bejme me plutokraci oligarkike si forme e pushtetit. Arsyen per kete vleresim e mbeshtesin ne faktin se mbrapa vendimeve ne emer te shumices, vendos pakica dhe ajo ka pushtetin real ne duar te saj. Edhe ne tipat e qeverisjes demokratike, ne rastin kur zgjedhjen perfaqesuesit per te qeverisur, pakica ndahet nga votuesit e tyre dhe vendos ashtu siç do dhe ia merr mendja, dhe shpesh kjo eshte ne kundershtim me deshirat dhe synimet e qytetareve

                                     

3.3. Sistemet politike Demokracia

Demokracia eshte sistem politik ne te cilin pushtetin e ushtron populli, perkatesisht te gjithe qytetaret e nje vendi qe kane te drejte vote. Demokracia paraqet forme te qeverisjes. Fjala demkoraci rrjedh nga fjala greke demos qe do te thot njerez kurse kratos sundim i vet-popullitKosova eshte demokraci parlamentare.

                                     

3.4. Sistemet politike Demokracia plebishititare

Demokracia plebishitare apo e drejteperdrejt ne Athinen e lashte, ishte e tille qe qytetaret dilnin ne sheshe te qyteteve dhe vendosnin per çeshtje qe u interesonin atyre. Atehere kjo forme e vendosjes ishte e mundur, ngasa numri i njerezve neper qytete ishte i vogel dhe nuk paraqiste ndonje problem te tuboheshin qindra apo disa mijera njerez.

                                     

3.5. Sistemet politike Demokracia perfaqesuese

Sot shumica e vendeve kane sisteme demokratike dhe karakteri i tyre eshte perfaqesues. Demokracia perfaqesuese mundeson qe qytetaret te marrin pjese ne vendimmarrje politike dhe ne ndertimin e institucioneve shteterore nepermjet perfaqesuesve te zgjedhur prej tyre.

                                     
  • Qeverisja dhe udhëheqja në arsim është një libër, punim shkencor mbi qeverisjen dhe udhëheqjen e sistemit edukativ dhe shkollor. Ky punim është përgatitur
  • Qeverisja vendore - lokale Autoritetet vendore japin sherbime dhe jane pergjegjese per zhvillimin dite pas dite te fushave te ndryshme te komunitetit te
  • Shteti dhe qeverisja e Ali Pashë Tepelenës libër me autor Ilir Ushtelenca. Botuar në Tiranë nga Ada në vitin 2009. Faqet e librit 312.
  • Sipas ligjit të miratuar më 31 Korrik të vitit 2014, qeverisja lokale e Shqipërisë bëhet përmes ndarjes së saj në tre nivel. Shqipëria sipas këtij ligji
  • dimërore siç është Ski imi, patinazhi artistik gjithashtu dhe Bialthon. Qeverisja e ketij Land - i është ndikuar për shkak të pozitës gjeografike. Ndodhet
  • Atëherë ekspertet ne Shqipëri kane deklaruar se qeverisja vendore është me e kompletuar se qeverisja qendrore. Ky artikull që ka të bëjë me një biografi
  • gjyqësor është i pavarur dhe kryen në përgjithësi gjykime të drejta publike. Qeverisja përfaqësuese filloi në 1924. Nga 1958 deri në 1962 ishulli ishte anëtar
  • Qarku i Kukësit në rrjedhën historike : ndarja administrative dhe qeverisja vendore libër me autor Xhavit Lashi dhe Fejzulla Gjabri red. Isa Halilaj
  • me interes të këtij grupi deri më tani kanë qenë : burimet njerëzore, qeverisja legjislacioni, antikorrupsioni dhe financa. Një ndër anëtarët e këtij
                                               

Grupi i Ekspertëve për Reformën në Administratën Publike

Grupi i Eksperteve per Reformen ne Administraten Publike eshte nje grup i eksperteve nderkombetar qe luan nje role ne reformimin e administrates publike ne Kosove. Fushat e veprimit me interes te ketij grupi deri me tani kane qene: burimet njerezore, qeverisja, legjislacioni, antikorrupsioni dhe financa. Nje nder anetaret e ketij grupi eshte edhe eksperti britanik Brajan Foks. Ky artikull ne lidhje me Politika eshte i cunguar. Mund te ndihmoni Wikipedine duke e permiresuar.

Users also searched:

albanian association of local autonomy,

...
...
...