Back

ⓘ Paga eshte sasia te hollave dhene si kompensim i punes se dhene qe zakonisht paguhet per muaj. Perndryshe paga merret edhe si te ardhurat mujore te nepunesve dh ..
Paga
                                     

ⓘ Paga

Paga eshte sasia te hollave dhene si kompensim i punes se dhene qe zakonisht paguhet per muaj. Perndryshe paga merret edhe si te ardhurat mujore te nepunesve dhe te punesuarve tjere qe per baze nuk i kane oret e punes por paguhen sipas marreveshjes ne mes te punedhenesit dhe punemarresit.

Paga e personave zakonisht i nenshtrohet tatimeve shteterore dhe ne disa shtete ne baze te saj llogariten edhe parapagime te ndryshme si per shembull sigurimi shendetesor, sigurimi i papunesise, sigurimi personal etj.

Me Paga ne administraten tatimore nenkuptohet kompensimin financiar dhe lloje te tjera te kompensimit, perfshire mallrat, favoret, sherbimet, apo shkembimet ne natyre, te paguara ne lidhje me punesimin ne nje shtet.

Per llogaritjen sa me te sakte te tatimit shteterore te pagave behet "pasqyra e pages e cila njihet edhe si pasqyra humbje fitim".

Users also searched:

...