Back

ⓘ Trashëgimia. Trashegimia paraqet proces te dorzimit te vetive ne zhvillimin individual nga prindit ne pasardhes, respektivisht prej nje gjenerate ne nje gjenera ..
Trashëgimia
                                     

ⓘ Trashëgimia

Trashegimia paraqet proces te dorzimit te vetive ne zhvillimin individual nga prindit ne pasardhes, respektivisht prej nje gjenerate ne nje gjenerate tjeter.

Varresisht nga aspekti i trashegemise, kjo paraqet dhenjen e metutjeshme te dhenave pasardhesve. Perderisa trashegimia natyrore biologjike perfshin te dhenat gjenetike, trashegemia shoqerore perfshin te dhenat informative dhe materiale te lena nga individi me testament per pasardhesit e tij.

                                     

1. Trashegimia biologjike

Te gjitha strukturat e qelizes qe kane aftesi te vete riprodhohen dhe gjate ndarjes te shperndahen ne qeliza bija e perbejne bazen materiale te trashigimise. Megjithate, veçanerisht rol te redesishem si bartes te materialit te informacionit trashegues kane kromozomet, meqe si struktura specifike te berthames, gjate kohes se ndarjes qelizore mund te replikohen riprodhim struktural edhe me nje shkalle me te larte te precizitetit te ndahen ne menyre te rregullt segregohet.

Trashigimia nuk mund te shyrtohet jashte kornizave te shumimit. Organizmat te cilat shumohen ne menyre seksuale informacionin biologjik ose trashigimin e bartin nepermjet qelizave seksuale. Te shumimi seksual qeliza veze dhe spermatozoidi fuzionohen ne zigot, respektivisht paraqesin uren e cila mundeson ruajtjen e kontinuitetin gjenetik ndermjet gjeneratave.

Te individet e llojeve te cilat shumohen ne menyre joseksuale cilesit trasheguese barten me ndarjen e qelizave somatike te veçanta ose grupore me çka fitohet tere organizmi i ngjajshem me formen ame.

Trashigimia duhet kuptuar jo vetem si aftesi e organizmave per ta ruajtur lidhjen funksionale dhe materiale ndermjet gjeneratave por edhe si aftesi per ta dorzuar karakterin specifik te zhvillimit individual ne kushte te caktuara ne mjedisin jetesor.

Megjithate, pervec lidhshmerise se ngushte me shumimin, trashigimia eshte e varur edhe nga nrdyshueshmeria.

Me trashigimine, ne shume gjenerata ruhen edhe ngjashmerite dhe dallimet e organizmave nga individet e llojit te caktuar. Dallimet trasheguese jane rezulltat i ndryshueshmerise se vetive dhe cilesive trasheguese.

                                     

2. Trashegemia ne shoqeri

Me zhvillimin e shoqerise kuptimi i trashegemise natyrore ka filluar te zgjerohet edhe ne kuptimin shoqerore me kete edhe juridik. Qeshtja e trashegemise shoqerore shikuar nga aspekti juridik ka filluar te ndryshoje pas shpalljes qe kishte bere Jul Cezari per trashegemin e tij. Ai kishte shpallur per trashegimtare te frontit te birin e adaptuar. Qe nga kjo kohe ne sistemet e ndryshme jane eshte pranuar vullneti i shprehur i personave dhe jane nxierrur ligje te cilat e rregullojne çeshtjen e trashegemise se personave. Me kete personave ju jepet e drejta e zgjedhjes se trashegueve me testamenti.

                                               

Mbetjet e kishës së Seçishtes

Ne fshatin Seçishte, me sakte ne perendim te fshatit, ne nje koder ne te djathte te rruuges qe shpieper Krevenik, ndodhen rrenojat e nje kishe. Veç, gureve, fragmenteve te qeramikes dhe te ndonje qypi, verehet edhe baza e kishes, qe megjithate mbulohet nga shkurret. Kishen e ketij fshati e shoqerojne toponime te krishtera, si Ledina e Kishes ne perendim dhe Lugi Kallogjerit ne veri.

Users also searched:

sa banor ka berati, trashegimia historike, trashegimia natyrore,

...
...
...