Back

ⓘ Teknika eshte nje proces ose aftesi per te prodhuar makina dhe produkte industriale, mekanike, artizanale dhe artistike me perdorimin praktik te shkencave natyr ..
                                               

Radio Dukagjini

HISTORIATI I RADIO DUKAGJINIT Data e themelimit: 16.shtatore.1999 Themeliuesi: Korporata" Dukagjini” SA ORE PROGRAMI KISHTE DHE KA? Ka startuar me 17 ore ose program, nga ora 8.00 e mengjezit deri ne oren 01 pas mesnate. Tani ka 19 ore program muzikoro-fojor 06.00 deri ne oren 01 eventualisht 02 FREKUENCAT Frekuenca e pare e emetimit si radio lokale – 106.3 Frekuencat si radio nacionale: 105.1 / 99.7 / 94.5 dhe 92.7 LLOJI I PROGRAMEVE 50% Program Muzikore 15% Programe informative, kontaktuese, laljme si dhe kyçjet ne BBC, DW dhe FREE EUROPE 25% Programe zbavitese dhe show programe dhe 10% ...

                                               

Kontrolli i mendjes

Mendje kontrolli apo kontrolli i mendjes eshte emertim i pergjithshem per disa teori dhe teknika te paracaktuara per te mposhtur kontrollin te menduarit, sjelljes, ndjenjave, apo vendimeve te nje njeriu. Mendje kontrolli mund te kuptohet si manipulimi sistematik dhe i here pas hershem i njerezve apo grupeve me qellim ndryshimin e perceptimit, bindjeve dhe personalitetit te tyre. Mendje kontrolli paraqitet nga shumica e njerezve si fantazi, sepse ne disa raste duket si nje histori fantastiko-shkencore. Ky emertim perdoret pergjithesisht nga teorite e komplotit te cilet pas çdo ngjarjeje apo ...

                                               

Titullimi

Titullimi eshte nje teknike e rendesishme laboratorike e perdorur per te bere analiza kimike, perkatesisht perdoret ne kimine Analitike. Ne nje analize tipike, nje tretesire qe permban nje sasi te njohur te substances qe duam te analizojme vendoset ne nje ene. Nepermjet nje gypi shtohen vellime te matura me saktesi te nje substance tjeter, qe quhet birete. Ky proces vazhdon derisa te shfaqet ndonje shenje qe te tregoje qe dy substancat jane kombinuar ne raportin e duhur midis tyre per te dhene nje reaksion te plote. Rubineti qe ndodhet mbi gyp ben te mundur qe analisti te kontrolloje sasin ...

                                               

Teorema e mostrimit

Teorema e mostrimit eshte nje nga teoremat me te rendesishme ne analizen e sinjaleve e cila ka zbatim ne aplikacionet per komunikim dhe procesim te sinjaleve. Shume teknika moderne te procesimit bazohen ne validitetin e kesaj teoreme.Pra eshte nje ure lidhese ne mes te komunikimeve analoge dhe atyre digjitale.

                                               

Rasengan

Rasengan eshte nje top rrotullues i çakres qe formohet dhe mbahet ne pellemben e dores se perdoruesit, e cila eshte e njohur vetem per nje pjese te vogel te shinobi. Rasengan u krijua nga Minato Namikaze, te cilen ai e bazoi ne Bombe e Bishave me Bisht. Ai kaloi tre vjet duke krijuar Rasenganin, te cilin ai synonte te ishte forma me e larte e transformimit te formes. Per shkak se perfaqeson formen e larte te transformimit te formes, zoterimi i Rasenganit gjithashtu i jep perdoruesit nje zoterim te madh mbi transformimin e formes, edhe nese ata nuk jane ne dijeni te konceptit te transformim ...

                                               

Marinimi

Marinimi eshte procesi i njomjes se ushqimeve ne nje leng te kalitur, shpesh acid, para gatimit. Origjina e fjales aludon ne perdorimin e shellires ne procesin e turshise, e cila çoi ne tekniken e shtimit te aromes nga zhytja ne leng. Lengu ne fjale, marinada, mund te jete acid ose enzimatik, ose te kete nje pH neutral. Perveç ketyre perberesve, nje marinade shpesh permban vajra, bime dhe ereza per te aromatizuar me tej artikujt ushqimore. Zakonisht perdoret per aromatizimin e ushqimeve dhe zbutjen e prerjeve me te ashpra te mishit. Procesi mund te zgjase sekonda ose dite. Marinatat ndrysh ...

Teknika
                                     

ⓘ Teknika

Teknika eshte nje proces ose aftesi per te prodhuar makina dhe produkte industriale, mekanike, artizanale dhe artistike me perdorimin praktik te shkencave natyrore. Termi grek nuk ben asnje dallim midis nocioneve te sotme te artit dhe teknikes.

                                     

1. Permbledhje

Ne nje kuptim me te gjere, ai perfshin te gjitha llojet e krijimeve qe jane rezultat i aktiviteteve njerezore, duke perfshire ndertesat, makinerite, instalimet, pajisjet, armet, materialet, lendet e para, etj, si dhe menyrat e ndertimit, prodhimit, pergatitjes ose perpunimit. Perfshihen gjithashtu metoda dhe lehtesira per gjueti, mbareshtim, mbrojtje, kujdes dhe perpunim te produkteve me prejardhje shtazore dhe bimore, ose produktet e tyre natyrore per qellime industriale ose ushqimore.

Me ne fund, termi teknike perfshin te gjitha aktivitetet intelektuale, njohurite dhe procedurat e nevojshme per metodat e mesiperme te ndertimit, prodhimit, pergatitjes dhe perpunimit, si dhe burimet dhe njohurite ne fushen e organizimit, planifikimit dhe menaxhimit te prodhimit, ose administrates mbeshtetese, si dhe te gjitha llojet e burimeve dhe njohurive per te gjitha format e komunikimit, dhe mbledhjen, perzgjedhjen, perpunimin dhe ruajtjen te dhēnave perkatese.

                                               

Biotelemetria

Biotelemetria eshte bartja ne largesi e masave apo njesive biologjike d.m.th marrja e masave shqisore dhe kthimin e sinjaleve te tyre ne sinjale elektrike te cilat me tej perçohen nepermjet metodave te ndryshme njoftimi. Perdoret ne teknologjine e fluturimi tokesor dhe jashte tokesore, ne mjekesin e sportit si dhe ne labore te kerkimeve per teknika te reja. Ky artikull ne lidhje me biologjine eshte i cunguar. Ndihmoni dhe ju ne permirsimin e tij.

Users also searched:

...
...
...