Back

ⓘ Kalendari katoliko-romak i shenjtorëve. Kalendari katoliko-romak i shenjtoreve tregon ditet e vitit ne te cilat jane te shenuara festimet liturgjike te shenjtor ..
Kalendari katoliko-romak i shenjtorëve
                                     

ⓘ Kalendari katoliko-romak i shenjtorëve

Kalendari katoliko-romak i shenjtoreve tregon ditet e vitit ne te cilat jane te shenuara festimet liturgjike te shenjtoreve qe duhen nderuar kurdohere perdoren ritet romake. Kalendaret liturgjike kombetare dhe dioqeziane, si edhe ata te bashkesive fetare dhe madje te kontineteve, shtojne shenjtore te tjere ose shperngulin festimin e shenjtoreve te veçante nga data e caktuar ne kalendarin e pergjirhshem katolik ne nje date tjeter.

Keto kalendare liturgjike poashtu tregojne shkallen dhe rendin e çdo kremtimi: perkujtimor, feste ose kremtim madheshtor solemn. Nder dallimesi te tjera, thuhet ose kendohet lavdia ne nje feste, por normalisht ne nje dite perkujtimore, dhe shtohet "Puna e besimit" ne solemnitete.

 • 4 dhjetor: Shen Gjoni i Damaskut, prift dhe doktor - Perkujtimore e lire
 • 25 dhjetor: Krishtlindja - Solemnitet
 • 9 dhjetor: Shen Gjon Diego - Perkujtimore e lire
 • 28 dhjetor: Vrasja e femijeve te pafajshem nga Herodi, deshmore - Fest
 • 7 dhjetor: Shna Brozi, peshkop dhe doktor - Perkujtimore
 • 26 dhjetor: Shen Shtjefni, deshmori i pare i kishes - Fest
 • 23 dhjetor: Shen Gjon Kanti, prift - Perkujtimore e lire
 • 29 dhjetor: Shen Tomas Beketi, peshkop dhe deshmor - Perkujtimore e lire
 • 21 dhjetor: Shen Pjeter Kanisi, prift dhe doktor - Perkujtimore e lire
 • 31 dhjetor: Shen Silvestri I, pape - Perkujtimore e lire
 • 8 dhjetor: Ngjizja e Panjolle e Virgjereshes se Bekuar Mari - Solemnitet
 • 11 dhjetor: Shen Damasi I, pape - Perkujtimore e lire
 • 6 dhjetor: Shen Nikolla, peshkop - Perkujtimore e lire
 • 12 dhjetor: Zoja e Guadalupes - Perkujtimore e lire
 • 3 dhjetor: Shen Françesk Savieri, prift - Perkujtimore
 • 14 dhjetor: Shen Gjoni i Kryqit, prift dhe doktor - Perkujtimore
 • 13 dhjetor: Shen Luçja e Sirakuzes, virgjereshe dhe deshmore - Perkujtimore
 • 27 dhjetor: Shen Gjoni apostull dhe ungjillor - Fest
                                     

1. Kalendari kombetar i festave katolike shqiptare

 • 13 qershor: Shna Ndoi
 • 24 dhjetor - 25 dhjetor: Krishtlindja
 • 23 prill: Sh. Gjergji, deshmor
 • midis 22 marsit dhe 25 prillit: Pashket
 • 6 dhjetor: Shen Kolli