Back

ⓘ Fitopatologjia eshte studimi shkencor i semundjeve te bimeve te shkaktuara nga patogjenet dhe kushtet mjedisore. Organizmat qe shkaktojne semundje infektive per ..
                                               

Teki Kaltani

Doc. Teki Kaltani u lind me 13 qershor 1926 ne Ballsh te Fierit dhe vdiq me 25 shkurt 1991 ne Tirane. Ne vitin 1952 ai perfundon me rezultate te shkelqyera studimet e larta ne Universitetin e Shkencave Agrare te Budapestit Hungari. Kthehet ne Shqiperi po ate vit e fillon pune ne Ministrine e Bujqesise si agronom i mbrojtjes se bimeve, ku punon deri ne vitin 1957. Ne vitin 1954 diagnostikon ne Borsh semundjen kerpudhore "mal secco" Phoma tracheiphila ne agrumet e ardhura nga Bashkimi Sovjetik. Bie ndesh me specialistet shqipetare e ruse qe pretendojne nje diagnoze tjeter. Materiali analizoh ...

                                               

Latif Susuri

Shkollen e Mesme Bujqesore ne Prishtine, ndersa Fakultetin e Bujqesise, drejtimin e mbrojtjes se bimeve, e perfundoi ne Universitetin e Beogradit. Studimet pasuniversitare, nga lenda e fitopatologjise, i ka kryer po ashtu ne Universitetin e Beogradit, me 1975. Gjate vitit 1976/77, si bursist i fondacionit IREX, ka kryer specializimin njevjeçar ne SHBA, Department of Plant Pathology, University of Wisconsin, Madison, ne lemin e fitopatologjise. Ne kete universitet perseri vazhdon studimet njevjeçare gjate vitit 1980. Disertacionin e doktorates e ka mbrojtur me 1983 ne Fakultetin e Agronomis ...

Fitopatologjia
                                     

ⓘ Fitopatologjia

Fitopatologjia eshte studimi shkencor i semundjeve te bimeve te shkaktuara nga patogjenet dhe kushtet mjedisore. Organizmat qe shkaktojne semundje infektive perfshijne kerpudhat, omicetet, bakteret, viruset, viroidet, organizmat ne forme te virusit, fitoplazmat, protozoaret, nematodat dhe bimet parazitare. Nuk jane te perfshira ektoparazite si insektet, marimangat, vertebrat ose demtuesit e tjere qe ndikojne ne shendetin e bimeve duke ngrene indet e bimeve. Patologjia e bimeve perfshin gjithashtu studimin e identifikimit te patogjenit, etiologjine e semundjeve, ciklet e semundjes, ndikimin ekonomik, epidemiologjine e semundjeve bimore, rezistencen ndaj semundjeve bimore, menyren sesi semundjet e bimeve prekin njerezit dhe kafshet, gjenetiken patosistemike dhe menaxhimin e semundjeve bimore. Patologjia e bimeve eshte zhvilluar qe nga lashtesia, duke filluar me Theofrastin, por studimi shkencor filloi ne periudhen e hershme moderne me shpikjen e mikroskopit, dhe u zhvillua sidomos ne shekullin XIX.