Back

ⓘ Lista e Kuqe e BNRN-së. Lista e Kuqe e BNRN-se, e themeluar ne vitin 1964, eshte renditja me e hollesishme ne bote e gjendjes se ruajtjes se specieve biologjike ..
                                     

ⓘ Lista e Kuqe e BNRN-së

Lista e Kuqe e BNRN-se, e themeluar ne vitin 1964, eshte renditja me e hollesishme ne bote e gjendjes se ruajtjes se specieve biologjike, duke i radhitur ato sipas kategorive te rrezikshmerise, duke iu referuar anekseve relevante te Direktivave te BE-se 79/409 dhe 92/43. Bashkesia Nderkombetare per Ruajtjen e Natyres eshte autoriteti kryesor ne bote per çeshtjen e gjendjes se ruajtjes se specieve. Shtete dhe organizata te ndryshme nxjerrin nje sere listash te kuqe rajonale te cilat çmojne rrezikimin e zhdukjes se specieve perbrenda nje njesie administrative te caktuar.

Users also searched:

...
...
...