Back

ⓘ Arbër Hadri. Prof. Arber Hadri, eshte shkrimtar-historian i mirenjohur i lindur me 09.03.1974, ne gjirin e nje familjeje shqiptare te shquar patriotike, me Baba ..
Arbër Hadri
                                     

ⓘ Arbër Hadri

Prof. Arber Hadri, eshte shkrimtar-historian i mirenjohur i lindur me 09.03.1974, ne gjirin e nje familjeje shqiptare te shquar patriotike, me Baba - Akademik Ali Hadri dhe Nene - Kimete Hadri, te cilet kane ngulitur ne ngritjen e tij edukative, arsimore e morale, virtytet e vlerat e trashegimise sone te çmuar shqiptare.

                                     

1. Jeta

Qe nga pas lufta ne Kosove, ka mbajtur disa pozita te rendesishme profesionale, duke perfshire:

 • Ideator i eksponatit te Deklarates se Pavaresise se Kosoves.
 • Mesimdhenes ne Universitetin e Prishtines.
 • Themelues i Muzeut Ise Boletini;
 • Themelues i Parkut Arkeologjik te Kosoves;
 • Themelues dhe Drejtor i Muzeut Etnologjik te Kosoves;
 • Themelues dhe Drejtor i Muzeut Shtepia e Pavaresise se Kosoves;
 • Drejtor i Muzeut Kombetar te Kosoves 2001-2012;
 • Realizoi dhe drejtoi me dhjetera ekspozita muzeale.

Arber Hadri, ka qene drejtor shume vjeçar i Muzeut te Kosoves, me ç’rast ka funksionalizuar ne teresi me sukses kete institucion te dermuar para e pas luftes, duke ngritur ne kembe kete institucion me rendesi te veçante kulturore e kombetare, me realizimin e qindra ekspozitave te veçanta te perhershme dhe duke themeluar muze te rinj ne Kosove, si" Muzeu Etnologjik i Kosoves”," Muzeu Shtepia e Pavaresise”," Parku Arkeologjik i Kosoves”," Muzeu-Kulla Ise Boletini”etj., zbatimin e qindra projekteve kulturore e germimeve arkeologjike, si dhe te punes muzeale: krijimit te koleksionit muzeor, nepermjet punes kerkimore ne teren, inventarizimit digjital muzeor, menaxhimit te koleksionit muzeor, edukimit ne kontekstit muzeor dhe prezantimit-komunikimit muzeor.

Arber Hadri se fundi botoi librin" Presidenti Villson dhe çeshtja shqiptare: Politika e SHBA-se ne Konferencen e Paqes ne Paris 1919-1920”. Ne kete kontekst, ka vepruar tani 10 vite ne grumbullimin, sistemimin dhe interpretimin historik te dokumenteve te punimeve te Konferences se Paqes ne Paris dhe qendrimit te politikes se SHBA ndaj çeshtjes shqiptare, nje nder Konferencat boterore me te medha ne historine e njerezimit, me volum jashtezakonisht te madh te dokumenteve historike. Ky liber eshte nderim per personalitetin e Presidentit Villson me rastin e 100 vjetorit te shpalljes se Pavaresise se Shqiperise.

                                     

2. Punimet Shkencore

Ne planin shkencor eshte autor i dhjetera punimeve shkencore historike si dhe librave monografik:

 • Presidenti Villson dhe Çeshtja Shqiptare: Politika e SHBA ne Konferencen e Paqes ne Paris 1919-1920”, Instituti i Historise "Ali Hadri", Prishtine, 2012.
                                     

3. Kontribute te tjera

 • Ish anetar i Keshillit Drejtues te Institutit Arkeologjik.
 • Njeri nder hartuesit kryesor te" Ligjit per Mergaten e Kosoves”.
 • Pjesemarres dhe kontribues ne dhjetera Konferenca per Trashegimine Kulturore dhe Historise ne vende te ndryshme te botes.
 • Ish anetar nderkombetar i Keshillit te Muzeut te Londres.
 • Anetar i grupit punues per hartimin e" Rregulloreve te Trashegimise Kulturore te Kosoves”.
 • Hartusi kryesor i" Ligjit per Muzete”.
 • Organizues, pjesemarres dhe moderator i punetorive profesionale dhe simpoziumeve nderkombetare per Trashegimine Kulturore dhe Muzeologjine.
 • Njeri nder hartuesit kryesor te" Ligjit per Trashegimine Kulturore te Kosoves”.
                                     

4. Arsimimi

Universiteti i Prishtines, Studimet Postdiplomike - Doktorature

 • Data e regjistrimit: 2010
 • Nota mesatare gjate studimeve: 10
 • Shkalla: Doktorant i Shkencave te Historise - PHD

Universiteti i Prishtines, Studimet Postdiplomike - Master

 • Nota mesatare gjate studimeve: 10
 • Data e regjistrimit: 2005/06
 • Shkalla: Master i Shkencave te Historise
 • Mrojtja: 14.03.2008

Universiteti i Prishtines

 • Data e regjistrimit: 2001
 • Shkalla: Historian i Diplomuar - Bachelor
 • Nota mesatare gjate studimeve: 10
 • Mrojtja: 14.03.2008
                                     

4.1. Arsimimi Universiteti i Prishtines, Studimet Postdiplomike - Doktorature

 • Data e regjistrimit: 2010
 • Nota mesatare gjate studimeve: 10
 • Shkalla: Doktorant i Shkencave te Historise - PHD
                                     

4.2. Arsimimi Universiteti i Prishtines, Studimet Postdiplomike - Master

 • Nota mesatare gjate studimeve: 10
 • Data e regjistrimit: 2005/06
 • Shkalla: Master i Shkencave te Historise
 • Mrojtja: 14.03.2008
                                     

4.3. Arsimimi Universiteti i Prishtines

 • Data e regjistrimit: 2001
 • Shkalla: Historian i Diplomuar - Bachelor
 • Nota mesatare gjate studimeve: 10
 • Mrojtja: 14.03.2008
                                     

5. Projektet e Realizuara

 • Koordinimi i dhjetera ekspozitave tematike dhe dhjetera projekteve te tjera per mbrojtjen, ruajtjen, hulumtimin dhe prezantimin e Trashegimise Kulturore te Kosoves ne Muzeun e Kosoves, 2001 – 2007
 • Themelues i Muzeut" Shtepia e Pavaresise se Kosoves”, 2005 – 2007
 • Ideator i eksponatit te Deklarates se Pavaresise se Kosoves, 17.02.2008
 • Realizimi i ekspozites se perhershme dhe themelimit te" Muzeu Ise Boletini” ne Boletin te Mitrovices, 2007 – 2009
 • Themelues i Institucionit Kulturor" Parku Arkeologjik i Kosoves”, 2006 – 2010
 • Udheheqes i ekspozites se perhershme" Kosova Gjate Shekujve XV-XXI” ne Muzeun e Kosoves, 2007 – 2010
 • Themelues i Muzeut Etnologjik te Kosoves, 2001 – 2007
 • Konsolidimi i Muzeut te Kosoves, 2001 – 2008
 • Udheheqes i ekspozites se perhershme" Kosova Arkeologjike” ne Muzeun e Kosoves, 2005 – 2007
                                     

6. Publikimi dhe pjesemarrja ne konferenca

Monografi ne Doreshkrim

 • Trashegimia e Luajtshme Kulturore e Kosoves
 • Muzeologjia
 • Shenimi historik i shpalljes se pavaresise se Kosoves

Konferenca per Trashegimine Kulturore

 • Pjesemarres dhe kontribues ne dhjetera Konferenca per Trashegimine Kulturore ne vende te ndryshme te botes

Simpoziume shkencore

 • Pjesemarres dhe kontribues ne dhjetera simpoziume per Trashegimine Kulturore ne vende te ndryshme te botes

Punetori profesionale dhe takime nderkombetare

 • Organizues, pjesemarres dhe moderator i punetorive profesionale dhe simpoziumeve nderkombetare per Trashegimine Kulturore dhe Muzeologjine
                                     

6.1. Publikimi dhe pjesemarrja ne konferenca Monografi

 • Marredhenie shqiptaro-amerikane: Dokumente te permbledhura III.1 1921 – 1922”
 • Politika e SHBA-se ndaj çeshtjes se Kosoves 1989-28, ASHAK, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosoves, 2018.
 • Marredhenie shqiptaro-amerikane: Konferenca e Paqes ne Paris; Dokumente te permbledhura II.1 1919 – 1920”
 • Presidenti Villson dhe Çeshtja Shqiptare: Politika e SHBA ne Konferencen e Paqes ne Paris 1919-1920 ”, Instituti i Historise – Ali Hadri, 2012.
 • Marredhenie shqiptaro-amerikane: Dokumente te permbledhura I.1 1912 – 1918”
                                     

6.2. Publikimi dhe pjesemarrja ne konferenca Monografi ne Doreshkrim

 • Trashegimia e Luajtshme Kulturore e Kosoves
 • Muzeologjia
 • Shenimi historik i shpalljes se pavaresise se Kosoves
                                     

6.3. Publikimi dhe pjesemarrja ne konferenca Punime shkencore

 • Muzeu i Kosoves
 • Shenimi historik i Pavaresise se Kosoves
 • Historiografia e SHBA lidhur me Presidentin Villson dhe çeshtjen shqiptare ne Konferencen e Paqes ne Paris 1919-1920
 • Politika e SHBA ndaj çeshtjes shqiptare ne prag te Konferences se Paqes ne Paris 1919-1920
 • Muzeu Etnologjik i Kosoves
 • Politika e SHBA ndaj çeshtjes shqiptare 1921-1922
 • Legjislacioni per muzete
 • Legjislacioni per Trashegimine Kulturore te Kosoves
 • Politika e SHBA ndaj çeshtjes se Kosoves ne shekullin XX
 • Çeshtja shqiptare dhe Keshilli i te Katerve ne Konferencen e Paqes ne Paris janar-nentor 1919
 • Politika e SHBA ndaj çeshtjes shqiptare gjate Konferences se Paqes ne Paris 1919-1920”
 • KOSOVA”, Instituti i Historise, Nr. 31, 32.
 • Muzeologjia e shekullit XXI dhe zhvillimi i muzeve ne Kosove”
 • Strategjia e zhvillimit te muzeve ne Kosove


                                     

6.4. Publikimi dhe pjesemarrja ne konferenca Konferenca per Trashegimine Kulturore

 • Pjesemarres dhe kontribues ne dhjetera Konferenca per Trashegimine Kulturore ne vende te ndryshme te botes
                                     

6.5. Publikimi dhe pjesemarrja ne konferenca Simpoziume shkencore

 • Pjesemarres dhe kontribues ne dhjetera simpoziume per Trashegimine Kulturore ne vende te ndryshme te botes
                                     

7. Legjislacioni

 • Ministria E Kultures, Rinise Dhe Sportit, 2003 – 2006 - Njeri Nder Hartuesit Kryesor te" Ligjit per Trashegimine Kulturore te Kosoves”
 • Zyra E Kryeministrit, 2008 - Qellimi: Njeri Nder Hartuesit Kryesor te" Ligjit Per Mergaten E Kosoves”
 • Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit, 2008 - Anetar i Grupit Punues Per Hartimin E" Rregulloreve Te Trashegimise Kulturore Te Kosoves”
 • Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit, 2007-2010- Hartusi Kryesor i" Ligjit per Muzete”