Back

ⓘ Hasan Bello. 2010-2013: Doktorant ne fushen e historise; tema Marredheniet shqiptaro-turke 1920-1939”; Instituti i Historise, Qendra e Studimeve Albanalogjike, ..
                                     

ⓘ Hasan Bello

  • 2010-2013: Doktorant ne fushen e historise; tema" Marredheniet shqiptaro-turke 1920-1939”; Instituti i Historise, Qendra e Studimeve Albanalogjike, Tirane.
  • 2002-2006: Studime baze universitare ne degen Histori-Gjeografi, Fakulteti i Shkencave tё Edukimit, Universiteti" Luigj Gurakuqi” Shkodёr.
  • 2007-2009: Master ne Histori; tema:" Kryengritja Shqiptare e Malesis se Madhe e vitit 1911- sipas burimeve dokumentare osmane dhe shqiptare”; Universiteti i Arteve te Bukura Arkitekt Sinani Mimar Sinan Güzel Sanatlar Universitesi, Fakulteti i Historisё, Departamenti i Historisё sё Kohёs sё Re dhe tё Afёrme, Stamboll - Turqi.
  • 15.5.2013: Doktor i shkencave ne histori; tema" Marredheniet shqiptaro-turke 1920-1939”; Instituti i Historise, Qendra e Studimeve Albanalogjike, Tirane.
                                     

1. Punesimi dhe pervojat

2011: Kerkues, anetar i departamentit te Mesjetes dhe Rilindjes prane Institutit te Historise. 2010-2015 Pergjegjes i faqes historike ne gazeten www.GazetaStart.com dhe autor i 300 artikujve me karakter historik mbi ngjarje dhe personalitete te botes shqiptare. Trajnime 2006-2007 Arkivi i Kryeministrisё sё ish-Perandorisё Osmane, Stamboll. Specializuar pёr diplomatikё osmane. 2009-2010 Bursё 1 vjeçare, kёrkimore e akorduar nga Ministria e Arsimit Tiranё pranё Departamentit tё Historisё Bashkohore tё Fakultetit tё Historisё nё Universitetin e Stambollit.

                                     

2. Fushat e specializmi

Fusha e studimeve: Historia e Rilindjes Kombetare; marredheniet shqiptaro-osmane; marredheniet shqiptaro-turke; historia e Pavaresise dhe e Konsolidimit te Shtetit Shqiptar.

                                     

3. Botime

  • 1) 2006: Bisedimet e Asamblesё Kushtetuese mbi Çёshtjen e Shёn Naumit dhe Vermoshit, Tiranё:" Arberia”. pergatitur per botim dhe parathenia. 2) 2008: Princ Widi, Memorandum pёr mbi Shqipnin, Tiranё:" Arberia”. pergatitur per botim dhe parathenia. 3) 2010: Fragmente kulturore nga qytetet shqiptare, Tirane: Ministria e Kultures Rinise dhe Sporteve & Universiteti Epoka. pergatitur per botim dhe parathenia. 4) 2015: Marredheniet shqiptaro-turke 1912-1939, Tirane: Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historise. Monografi miratuar nga Keshilli Shkencor i Institutit te Historise. 5) 2018: Historia e shqiptareve gjate shekullit XX, vell I, botim i Institutit te Historise, Tirane, 2018. Bashkeautor 6) Indoktrinimi komunist permes kultures, letersise dhe artit dokumente arkivore, vell.I, botim i Institutit te Historise, Tirane, 2018. Bashkeautor 7) Indoktrinimi komunist permes kultures, letersise dhe artit dokumente arkivore, vell.II, botim i Institutit te Historise, Tirane, 2019. Bashkeautor 8) Historia e shqiptareve gjate shekullit XX, vell II, botim i Institutit te Historise, Tirane, 2019. Bashkeautor 9) Shqiperia, Kisha Katolike dhe Vatikani nga fundi i shek.XIX - 1939, botim i Institutit te Historise, Tirane, 2019.


                                     

4. Artikuj shkencor

  • ARTIKUJ SHKENCOR TE BOTUAR pas mbrojtjes se doktoratures 1)" Qendrimi i Turqise ndaj pushtimit italian te Shqiperise dhe Mbretit Zog”, Vjetar, Arkivi i Kosoves, nr.50, 2014. 2)" Roli i Austro-Hungarise per organizimin e institucioneve islame ne Shqiperi 1916-1918”, Gjurmime albanologjike, nr.43, 2014. 3)" Kodi Civil Osman dhe trashegimia juridike osmane ne Shqiperine e viteve 1912-1928”, Kosova, nr.39, 2014. 4)" Politika e Mbreterise Shqiptare per parandalimin e shpernguljes se kosovareve drejt Turqise dhe mosratifikimin e Konventes jugosllavo-turke te vitit 1938”, Studime Historike, nr.1-2, 2014. 5)" Shqiperia dhe lufta e popullit turk per pavaresi 1920-1923”, Gjurmime albanologjike, nr.44, 2014. 6)" Nderhyrja politike e Fuqive te Medha dhe e shteteve ballkanike ne fazen e pare te kryengritjes ne Shqiperine e Mesme maj-shtator 1914”, Studime Historike, nr.3-4, 2014. 7)" Kontributi i Dr.Ibrahim Temos per reformimin e sistemit arsimor osman”, Kosova, nr.40, 2015. 8)" Roli i xhonturqve ne fazen e dyte te kryengritjes ne Shqiperine e Mesme dhe ndikimi i tyre politik ne Shqiperi gjate Luftes se Pare Boterore shtator 1914 – qershor 1918”, Gjurmime albanologjike, nr.45, 2015. 9)" Politika arsimore e Principates Bullgare ne Kosove dhe Maqedoni ne fund te shek.XIX”, Gjurmime albanologjike, nr.46, 2016. 10)" Republike apo Monarki? Argumentet e deputeteve republikane dhe monarkiste lidhur me formen e regjimit te shtetit shqiptar ne vitin 1924” Kosova, nr.40, 216. 11)" Historical view of the Ottoman primary education development in Albanian vilayets XIX-XX”, Anglisticum Journal AJ, Volume: 5 | Issue: 10, October 2016. 12)" Debatet mbi çeshtjen e pensioneve te shqiptareve qe kishin sherbyer ne Perandorine Osmane”, Vjetar, Arkivi i Kosoves, nr.52, 2016. 13)" Raporti mes shtypit dhe pushtetit ne Shqiperi: miratimi i ligjit osman te shtypit ne vitin 1922”, Zani i Nalte, nr.18, 2017. 14)" Ligji mbi komunitetet fetare i vitit 1929: reagimi i kishes katolike dhe Vatikanit”, Studime Historike, nr.1-2, 2017. 15)" Tratativat diplomatike mes Shqiperise dhe Vatikanit per nenshkrimin e Konkordatit ne vitet 1926-1929”, Gjurmime albanologjike, nr.46, 2016. 16)" Kisha dhe shteti: raportet e klerit katolik me politiken ne vitet 1920-1926”, Kosova, nr.40, 2017. 17)" Reforma arsimore e vitit 1933: Mbyllja e shkollave private dhe acarimi i raporteve me klerin katolik dhe Vatikanin”, Studime Historike, nr.3-4, 2017. 18)" Reagimi i klerit katolik dhe Vatikanit ndaj miratimit te Kodit te ri Civil”, Studime Historike, nr.1-2, 2018. ANETAR I REDAKSIVE TE REVISTAVE DHE I BORDEVE TE KONFERENCAVE NDERKOMBETARE I.ANETAR I REDAKSIVE TE REVISTAVE A) Anetar i redaksise se revistes Studime Historike B) Anetar i redaksise se revistes History Studies International Journal of History, Ankara, Turqi www.historystudies.net II.ANETAR I BORDEVE TEKONFERENCAVE NDERKOMBETARE A) Anetar i komitetit drejtues te konferences nderkombetare: I.UBTAS Committee International Symposium on Balkan History Studies Committee Balkan History Writings and Methodology in The Balkan Countries, Ballekesir, Turqi, 2013, www.ubtas.org B) Anetar i komitetit drejtues te konferences nderkombetare: III. ULUSLARARASI GEÇMISTEN GÜNÜMÜZE MERZIFON ve AMASYA YÖRESI SEMPOZYUMU, Merzifon, Turqi, 2015. C) Anetar i komitetit drejtues te konferences nderkombetare: IV.UBTAS Committee International Symposium on Balkan History Studies Committee Balkan History, Sarajeve, Bosnje, 2016, www.ubtas.org D) Anetar i komitetit drejtues te konferences nderkombetare: International Symposium on Multidisciplinary Studies, Paris, France, 2018, www.ismsymposium.org