Back

ⓘ Teknologjia eshte nje koncept i gjere qe merret me aplikimin e njohurive per veglat dhe profesionet, ne funksion te kontrollimit dhe pershtatjes se rrethanave n ..
                                               

Teknologjia arsimore

Teknologjia arsimore apo edukative eshte perdorimi efektiv i mjeteve teknologjike per te mesuar. Si nje koncept, ajo ka te beje me nje grup mjetesh, siç eshte media, makinerite dhe harduere te rrjetit, si dhe duke konsideruar perspektivat teorike themelore per zbatimin efektiv te tyre. Teknologjia arsimore nuk eshte e kufizuar vetem ne teknologjine e larte. Megjithate, teknologjia arsimore elektronike, e quajtur edhe e-learning, eshte bere nje pjese e rendesishme e shoqerise se sotme, qe perfshin nje koleksion te gjere te qasjeve te digjitalizimit, komponenteve dhe metodave te ofrimit.

                                               

Teknologjia e energjisë

Teknologjia e Energjise eshte nje shkence inxhinierike nderdisiplinore qe ka te beje me perdorimin, rujatjen, transportin, konvertimin e energjise nga mjedise ekologjike, te sigurta dhe fikase, me synimin qe te sjelle efikasitet te larte por pa shakaktuar deme anesore per njerezit, mjedisin dhe natyren.

                                               

Teknologjia e mjedisit

Teknologjia e mjedisit ose teknologjia mjedisore, teknologjia e gjelber ose teknologjia e paster eshte aplikimi i nje ose me shume nga shkenca e mjedisit, kimia e gjelber, monitorimin e mjedisit dhe pajisjeve elektronike per te monitoruar, modeluar dhe ruajtur mjedisin dhe burimet natyrore, dhe per te frenuar ndikimet negative te perfshirjes se njerezve. Ky term gjithashtu perdoret per te pershkruar teknologjite per prodhimin e energjise se qendrueshme siç jane fotovoltaiket, turbina me ere, reaktoret biologjik etj. Zhvillimi i qendrueshem eshte thelbi i teknologjive mjedisore. Termi tekno ...

                                               

Teknologjia e informacionit

Informimi Teknologjik eshte aplikimi i kompjutereve dhe pajisjeve te telekomunikacionit per te ruajtur, marre, transmetuar dhe manipuluar te dhenat, shpesh ne kontekstin e nje biznesi apo ndermarrje tjeter. IT konsiderohet si nengrup i teknologjise se informacionit dhe komunikimit. Ne vitin 2012, Zuppo propozoi nje hierarki te TIK ku secili nivel hierarkik "permban nje shkalle te bashkesise ne ate qe ato jane te lidhura me teknologjine qe lehteson transferimin e informacionit dhe llojet te ndryshme te komunikimit te ndermjetesuar elektronikisht". Biznes/IT ishte nje nivel i hierarkise TIK. ...

                                               

Teknologjia e informacionit dhe komunikimit

Teknologjia e informacionit dhe komunikimit ose eshte perdorur shpesh si nje sinonim i zgjeruar ose si nje term ombrelle per teknologjine e informacionit, por eshte nje term me specifike qe thekson rolin e komunikimit te unifikuar, dhe integrimin e telekomunikacionit, kompjuteret gjithashtu si softuere te nevojshem te sipermarrjes, middleware, depo, dhe sistemet audio-vizuale, te cilat mundesojne perdoruesve per qasje, ruajtje, transmetim, dhe manipulim te informacionit.

                                               

Teknologjia kompjuterike

Rrjetet kompjuterike Teknologjia e informacionit Ky artikull ne lidhje me Teknologjia eshte i cunguar. Mund te ndihmoni Wikipedine duke e permiresuar.

                                               

Teknologjia e ulët

Teknologjia e ulet, ose me shpesh perdoret me shkurtesen low tech eshte teknologjia e thjeshte, shpesh prej nje lloji tradicional ose jo-mekanik, te tilla si zanatet dhe veglat qe datojne para Revolucionit Industrial. Eshte kunderta e teknologjise se larte. Teknologjia e ulet zakonisht mund te praktikohet ose te sajohet me nje minimum te investimeve kapitale nga ana e nje individ ose nje grup i vogel individesh. Teknikat dhe dizajnet e teknologjise se ulet mund te dalin prej perdorimit per shkak te ndryshimeve te kushteve shoqerore-ekonomike ose prioriteteve.

                                               

Teknologjia dhe shoqëria

Teknologjia eshte nje koncept i gjere qe merret me aplikimin e njohurive per veglat dhe profesionet, ne funksion te kontrollimit dhe pershtatjes se rrethanave ne ambientin jetesor ne perputhje me nevojat e tij. Nje definicion i sakte per termin "Teknologji", sidoqofte, nuk ekziston; "teknologjia" mund ti referohet objekteve materiale qe perdoren nga. njeriu, siç jane makinat, hardueret ose enet, por mund te perfshije edhe tema me te gjera, perfshire sistemet, metodat e organizimit, dhe teknikat. Ky term mund te aplikohet ne pergjithesi ose ne kategori specifike si p.sh: "teknologjia e kons ...

                                               

Teknologjia biomjekësore

Teknologjia biomjekesore i referohet gjeresisht zbatimit te parimeve te inxhinierise dhe teknologjise ne fushen e jeteses apo sistemeve biologjike. Zakonisht perfshirja e termit biomjekesortregon nje theks kryesor mbi problemet qe lidhen me shendetin e njeriut dhe semundjeve, kurse termi siç eshte "Bioteknologji" mund te jete ne zbatime mjekesore, mjedisore, ose bujqesore.

                                               

Teknologjia civile

Teknologji Civile eshte teknologji)e cila e mundeson angazhimin ose pjesemarrjen e publikut per zhvillim me te forte, rritjen e komunikimit nderqytetar, permiresimin e infrastruktures qeveritare dhe ne menyre te pergjitshme, ne permiresimin te mires publike. Ketu perfshihen aplikacionet civile civic applications, platformat qe perkrahin organet qeveritare, institucionet dhe mjetet programuese qe mundesojne keto qellime.

                                               

Teknologjia grafike

Teknologjia grafike hyne ne grupin e industrive prodhuese. Detyra themelore e saj eshte projektimi, pergatitja, shtypi dhe perpunimi grafik i prodhimeve te shtypura grafike. Fazat kryesore te punes ne prodhimtarine grafike jane: punimi i radhitjes, punimi i modeleve kopjuese, punimi i formave te shtypit, shumezimi dhe perpunimi grafik ne liberlidhje.

Teknologjia
                                     

ⓘ Teknologjia

Teknologjia eshte nje koncept i gjere qe merret me aplikimin e njohurive per veglat dhe profesionet, ne funksion te kontrollimit dhe pershtatjes se rrethanave ne ambientin jetesor ne perputhje me nevojat e tij.

                                     

1. Hyrje

Nje definicion i sakte per termin "Teknologji", sidoqofte, nuk ekziston; "teknologjia" mund ti referohet objekteve materiale qe perdoren nga njeriu, siç jane makinat, hardueret ose enet, por mund te perfshije edhe tema me te gjera, perfshire sistemet, metodat e organizimit, dhe teknikat. Ky term mund te aplikohet ne pergjithesi ose ne kategori specifike si p.sh: "teknologjia e konstruktimit", "teknologjia mjekesore", ose "teknologjine e perkryer" state-of-the-art.

Aplikimi i teknologjise nga njerezimi filloi me shnderrimin e resurseve natyrale ne vegla te thjeshta. Zbulimi i aftesise te kontrollimit te zjarrit rriti burimet e ushqimit dhe zbulimi i rrotes ndihmoi njerezit te udhetonin dhe te kontrollonin ambientin e tyre. Zhvillimet e fundit te teknologjise, perfshire "shtypin", telefonin, dhe Internetin, kane zvogeluar barrierat fizike te komunikimit dhe kane lejuar njerezit te komunikojne ne shkalle globale. Sidoqofte, teknologjia nuk eshte perdorur vetem per qellime paqesore; zhvillimi i armeve me fuqi shkaterruese gjithmone me te larte ka ecur pergjate historise, nga armet me te thjeshta primitive ne armet nukleare.

Teknologjia ka ndikuar shoqerine ne menyra te ndryshme. Ne shume shoqeri, teknologjia ka ndihmuar ne zhvillimin e ekonomise perfshire ekonomine globale te diteve te sotme dhe ka lejuar rritjen e klases shoqerore te lire ne aspektin e kohes dhe punes. Shume procese teknologjike lirojne produkte te padeshirueshme, te njohura si ndotje, dhe zbrazin resurset natyrore, ne dem te Tokes dhe Natyres. Implementimet e ndryshme te teknologjise ndikojne ne vlerat e shoqerise dhe nje teknologji re shpesh shtron pyetje te reja etike. Shembujt perfshijne rritjen e nocionit "efikasitet" ne terme te produktivitetit njerezor, nje term qe fillimisht ishte aplikuar vetem per makinat, dhe sfidat e normave tradicionale.

Debate filozofike jane ngritur nga perdorimi i teknologjise ne shoqeri, me mosmarreveshje ne çeshtjen "a i ndihmon teknologjia gjendjes se njeriut apo e perkeqeson ate?". Neo-Ludizmi, anarko-primitivizmi, dhe levizje te ngjajshme kritikojne perhapjen e teknologjise ne boten moderne, duke pretenduar se e demton ambientin dhe njerezit; propozuesit e ideologjive si transhumanizmi dhe tekno-progresivizmi e shohin perparimin teknologjik si te dobishem per njerezimin dhe gjendjen e njerut. Ne fakt, deri vone eshte menduar se zhvillimi i teknologjise ishte i munder vetem per qeniet njerezore, por studimet e reja tregojne se primatet e tjere dhe disa delfine kane zhvilluar vegla te thjeshta dhe kane mesuar tia bartin ato gjeneratave te tjera.

                                     

2. Definimi dhe perdorimi

Perdorimi i termit "teknologji" ka ndryshuar ne menyre te konsiderueshme gjate 200 viteve te fundit. Para shekullit te 20, termi ishte i pazakonte ne gjuhen angleze, dhe zakonisht eshte referuar per pershkrimin apo studimin e arteve teknikeose aftesive teknike. Termi shpesh ishte i lidhur me arsimin teknik, si ne Instituti i Teknologjise Massachutsetts chartered in 1861.

Termi "teknologji" u rrit ne rendesi ne shekullin e 20 ne lidhje me Revolucionin e Dyte Industrial. Kuptimi i termit ndryshoi ne fillim te shekullit 20, kur shkencetaret e shoqerise amerikane, duke filluar me Thorstein Veblen, i cili perktheu idete nga koncepti gjerman i fjales Technik ne technology. Ne gjermanisht dhe gjuhet e tjera evropiane, nje dallim ekziston midis Technik dhe technologie qe mungon ne gjuhen angleze, e cila zakonisht perkthehen dy termat si "teknologji". Ne vitet 1930, "teknologjia" eshte permendur jo vetem ne studimin e arteve industriale, por ne vete artet industriale.

Ne vitin 1937, sociologu amerikan Read Bain shkruante se "teknologjia perfshin te gjitha mjetet, makina, ene kuzhine, arme, instrumente, banim, veshje, komunikimi dhe transportimi i pajisjeve dhe aftesite me te cilat ne prodhojne dhe perdorin ato". Perkufizimi Bain mbetet i zakonshme ndermjet studiuesve sot, veçanerisht shkencetareve te shkencave sociale. Por po aq i spikatur eshte percaktimi i teknologjise si shkence e aplikuar, sidomos ne mesin e shkencetareve dhe inxhiniereve, edhe pse shumica e shkencetareve sociale qe studiojne teknologjine mohojne kete perkufizim. Kohet e fundit, studiuesit kane huazuar nga filozofet evropian "tekniken", per te zgjeruar kuptimin e teknologjise ne forma te ndryshme.

Fjalore dhe studiuesit kane ofruar nje shumellojshmeri perkufizimesh. Fjalori Merriam-Webster ofron nje perkufizim te termit: "zbatimi praktik i njohurive sidomos ne nje fushe te caktuar" dhe "nje aftesi e fituar nga zbatimin praktik i njohurive". Ursula Franklin, ne ligjeraten "Real World of Technology" ee vitit 1989, dha nje tjeter perkufizim te konceptit; ajo eshte "praktika, menyra se si ne i bejme gjerat ketu". Termi eshte perdorur shpesh per te nenkuptuar nje fushe specifike te teknologjise, ose per tiu referuar teknologjise se larte ose thjesht elektronikes te konsumit, sesa teknologjia si nje teresi.

                                     

3. Shkence, inxhinieri dhe teknologji

Dallimi mes shkences, inxhinierise dhe teknologjise nuk eshte gjithmone i qarte. Shkenca eshte hulumtimi i arsyetuar apo studimi i fenomeneve natyrore, qe synon zbulimin e parimeve afat-gjata midis elementeve te botes se dukurive duke perdorur teknika formale te tilla si metoda shkencore. Teknologjite nuk jane zakonisht produktet ekskluzive te shkences, sepse ata duhet te plotesojne kerkesat te tilla si sherbimi, perdorueshmeria dhe siguria.

Inxhinieria eshte nje proces me qellim te orientuar per te projektuar dhe te bej qe mjetet dhe sistemet te perdorin fenomenet natyrore per qellime praktike te njeriut, shpesh jo gjithmon duke perdorur rezultatet dhe teknikat nga shkenca. Zhvillimi i teknologjise mund te perdore shume fusha te njohurive, duke perfshire shkencore, inxhinierike, matematikore, gjuhesore dhe njohuri historike, qe te arritur ndonje rezultat praktik.

Teknologjia eshte shpesh nje pasoje e shkences dhe inxhinierise - edhe pse teknologji si nje aktivitet njerezor paraprin te dy fushat. Per shembull, shkenca mund te studioje rrjedhen e elektroneve ne perçuesin elektrik, duke perdorur mjetet qe tashme ekzistojne dhe njohurite. Kjo njohuri e sapo-zbuluar pastaj mund te perdoret nga inxhinieret per te krijuar mjete te reja dhe makina, te tilla si gjysmeperçuesi, kompjuteret, dhe forma te tjera te teknologjise se perparuar. Ne kete kuptim, edhe shkencetaret dhe inxhinieret mund te konsiderohen si teknologe; tre fushat jane konsideruar shpesh si nje per qellime te hulumtimit dhe references.                                     

4.1. Historia Paleolitike 2.5 milion - 10.000 pes

Perdorimi i mjeteve nga njerezit e hershem ka qene pjeserisht nje proces i zbulimit dhe te evolucionit. Njerezit e hershem u zhvilluan nga nje specie foragjere hominide qe ishin tashme me dy kembe, me nje mase te trurit afersisht sa nje e treta e njerezve modern. Perdorimi i veglave mbeti relativisht i pandryshuar per shumicen e historise te njerezve te hershem.

Perafersisht 50.000 vjet me pare, u shfaq perdorimi i mjeteve dhe nje grupi kompleks te sjelleve, qe mendohet nga shume arkeologe se kjo lidhet me shfaqjen e gjuhes moderne.

====Veglat e gurit====:

                                     

4.2. Historia Zjarri

Teknologjia ka lene gjurme qe prej kohes se gurit kur u zbulua zjarri dhe filloi punimi I veglave te thjeshta. Njerezit e pare perdornin zjarrin per te shkrire gure te ndryshem, ku prej tyre nxirrnin metale te cilat I vendosnin neper kallepe te ndryshme dhe ne fund pas tharjes, perfitonin nje vegel pune.

                                     

4.3. Historia Veshje dhe streha

Njerezit me ndryshimin e kohes kane ndryshuar edhe menyren e ete jetuarit te veshurit.

                                     

5. Lidhje te jashtme

 • Stampa:Sq Portal qe flitet rreth teknologjise.
 • Stampa:En Tech news
 • Stampa:En Qendra Kombetare per Teknologjine e Pershtatshme.
 • Stampa:En Teknologjia ne "Kanalin Zbulues".
 • Stampa:Sq Lajme nga Teknologjia. Arkivuar 3 dhjetor 2020 tek Wayback Machine
                                     
 • Teknologjia arsimore apo edukative është përdorimi efektiv i mjeteve teknologjike për të mësuar. Si një koncept, ajo ka të bëjë me një grup mjetesh, siç
 • Teknologjia e Energjisë është një shkencë inxhinierike ndërdisiplinore që ka të bëjë me përdorimin, rujatjen, transportin, konvertimin e energjisë nga
 • Teknologjia e mjedisit ose teknologjia mjedisore  Anglisht: envirotech teknologjia e gjelbër Anglisht: greentech ose teknologjia e pastër Anglisht:
 • dhe shumës. Teknologjia e informacionit është teper e rëndësishme ne zhvillimin e biznesit. Informatika Teknologjia kompjuterike Teknologjia e informacionit
 • Teknologjia e informacionit dhe komunikimit ose TIK Anglisht: Information and communications technology është përdorur shpesh si një sinonim i zgjeruar
 • Teknologjia e informacionit Rrjetet kompjuterike Ky artikull në lidhje me Teknologjia është i cunguar. Mund të ndihmoni Wikipedinë duke e përmirësuar
 • Teknologjia e ulët, ose më shpesh përdoret me shkurtesën low tech anglisht: low - technology, low - tech, lo - tech është teknologjia e thjeshtë, shpesh prej
 • Teknologjia është një koncept i gjerë që merret me aplikimin e njohurive për veglat dhe profesionet, në funksion të kontrollimit dhe përshtatjes së rrethanave
 • Teknologjia biomjekësore i referohet gjerësisht zbatimit të parimeve të inxhinierisë dhe teknologjisë në fushën e jetesës apo sistemeve biologjike. Zakonisht
 • Teknologjia në Kosovë hasi vështirësi të shumta përgjatë zhvillimit të saj Teknologjia në Kosovë u zhvillua diçka më shumë me hapa të shpejtë pas vitit
 • Nanoteknologjia Teknologjia berthamore Teknologjia e informacionit Teknologjia grafike Teknologjia e mjedisit Teknologjia hapesinore Telekomunikacioni
Identifikues digjital objektesh
                                               

Identifikues digjital objektesh

Ky artikull ne lidhje me Teknologjia eshte i cunguar. Mund te ndihmoni Wikipedine duke e permiresuar. Digital Object Identifier shkurt: DOI shqip: "Identifikues dixhital objektesh eshte nje identifikues i qarte dhe i vazhdueshem per objekte fizike, dixhitale ose abstrakte.

Users also searched:

ese teknologjia, fibrat optike ne mjekesi, teknologjia e informacionit dhe komunikimit, teknologjia e informacionit ne sherbim te njeriut,

...
...
...