Back

ⓘ Gjykata Supreme e Kosovës. Gjykata Supreme e Kosoves eshte organi me i larte gjyqesor ne Kosove dhe i cili ka juridiksion territorial ne teresine e Republikes s ..
                                     

ⓘ Gjykata Supreme e Kosovës

Gjykata Supreme e Kosoves eshte organi me i larte gjyqesor ne Kosove dhe i cili ka juridiksion territorial ne teresine e Republikes se Kosoves Selia e Gjykates Supreme te Republikes se Kosoves ndodhet ne Prishtine.

                                     

1. Kompetencat

Gjykata Supreme eshte kompetente per te gjykuar: kerkesat per te drejta te jashtezakonshme kunder vendimeve perfundimtare te gjykatave te Republikes se Kosoves, siç parashihet me ligj; rishikimi i vendimeve te shkalles se dyte te gjykatave per çeshtje te kontestuara, siç parashihet me ligj; percakton qendrimet parimore dhe mjetet juridike per çeshtjet qe kane rendesi per zbatimin unik te ligjeve nga gjykatat ne territorin e Kosoves; Rastet e Agjencise Kosovare te Prones te percaktuara me ligj; ne Dhomen e Posaçme te Agjencise Kosovare te Privatizimit ose ne rastet e Agjencise Kosovare te Mirebesimit sipas Ligjit; dhe çeshtje te tjera te parashikuara nga Ligji. Gjykata Supreme perfshin Kolegjin e Ankesave te Agjencise Kosovare te Prones dhe Dhomen e Posaçme te Gjykates Supreme.

                                     
  • Gjykata Supreme e Jugosllavisë në Beograd ia zbriti dënimin në 3, 5 vite burg. Pas arrestimit vuajti denimin në disa burgje fillimisht në burgun e Prishtinës
  • zyrtarët e tjerë, që administrojnë dhe zbatojnë ligjet dhe polikat federale. gjyqësori: Gjykata Supreme dhe gjykatat më të ulëta federale, gjykatësit e të cilave
  • seriozisht aftësinë e qeverisë për të adresuar problemin e saj të trafikimit njerëzor, sipas vëzhguesve lokalë. Gjykata Supreme rrëzoi dënimet e trafikantëve
  • Prizren me tetë vjet burg. Këtë dënim Gjykata Supreme në Beograd ia zbriti në shtatë vjet. Dënimin e vuajti në burgun e Prizrenit, të Dubravës së Istogut
  • seancat vjetore për të marrë e raporteve nga Kryetari, DPR, Shtetërore të Auditimit të Bordit BPK të PDSH - së, dhe Gjykata Supreme Pas marrjes së këtyre
  • seancat vjetore për të marrë e raporteve nga Kryetari, DPR, Shtetërore të Auditimit të Bordit BPK të PDSH - së, dhe Gjykata Supreme Pas marrjes së këtyre
  • gjykatës së rrethit u pezullua nga gjykata supreme për shkak të mungesës së provave dhe paqartësisë në procesin e parë gjyqësor Një gjyq tjetër u mbajt

Users also searched:

gjykata supreme e kosoves aktgjykimet,

...
...
...