Back

ⓘ Gjykata Kushtetuese e Kosovës. Gjykata Kushtetuese e Kosoves eshte autoriteti me i larte per interpretimin e Kushtetutes se Kosoves dhe shqyrtim gjyqesor te lig ..
                                     

ⓘ Gjykata Kushtetuese e Kosovës

Gjykata Kushtetuese e Kosoves eshte autoriteti me i larte per interpretimin e Kushtetutes se Kosoves dhe shqyrtim gjyqesor te ligjeve lidhur me perputhjen e tyre me kushtetuten. Selia e Gjykata Kushtetuese ndodhet ne Prishtine, kryeqytetin e Kosoves. Gjykata Kushtetuese eshte themeluar menjehere pas Shpalljes se Pavaresise se Kosoves gjersa rastin e saj te pare e kishte ne vitin 2009.

                                     

1. Historiku

Para vitit 2009, shqyrtimet kushtetuese ne Kosove jane ushtruar nga gjykatat e tjera. Me Kushtetuten e Kosoves te vitit 1974, Dhomes Kushtetuese te Gjykates Supreme i ishte dhene edhe autoriteti per te shqyrtuar aktet legjislative per pajtueshmerin e tyre me ligjet me te larta. Kushtetuta e Republikes se Kosoves e vitit 1990 parashikonte nje Gjykate Kushtetuese shqip: Gjyqi Kushtetues.

Gjate periudhes se administrates nderkombetare, te Misionit te Organizates se Kombeve te Bashkuara ne Kosove - UNMIK-ut, me Kornizen Kushtetuese te vitit 2001 parashikohej "Dhoma e Posaçme e Gjykates Supreme" e cila do te merrej me shqyrtimin e kushtetutshmerise se akteve legjislative. Megjithate, autoriteti perfundimtar ishte tek Perfaqesuesi Special i Sekretarit te Pergjithshem te Organizates se Kombeve te Bashkuara - Administratori i Kosoves.

                                     

2. Perberja

Gjykata Kushtetuese perbehet nga nente gjyqtare, te emeruar nga Presidenti i Republikes me propozim te Kuvendit te Kosoves.

Anetaret e gjykates jane:

 • Ivan Čukalović zevendes kryetar i gjykates
 • Altaj Suroy
 • Bekim Sejdiu
 • Selvete Gerxhaliu Krasniqi
 • Arta Rama-Hajrizi kryetar i gjykates
 • Gresa Caka Nimani

Gjyqtaret nderkombetare:

 • Snezhana Botusharova-Doicheva Bullgari
 • Almiro Simões Rodrigues Portugali shih Almiro Rodrigues - wikipedia holandeze

Ish-gjykatesit:

 • Kadri Kryeziu
 • Enver Hasani ish-kryetar i Gjykates
 • Gjyljeta Mushkolaj
 • Ilirjana Islami
                                     

3. Lidhje te jashtme

 • Official website
 • Nicolas Mansfield, "Creating A Constitutional Court: Lessons From Kosovo", East-West Management Institute, 2013
 • Dren Doli, Fisnik Korenica and Albana Rexha, "Promising Early Years: The Transformative Role of the Constitutional Court of Kosovo", Analitika Center for Social Research, Sarajevo, 2016
                                     
 • Gjykata Kushtetuese zyrtarisht Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, është organi më i lartë i drejtësisë që garanton respektimin e Kushtetutës
 • Gjykata Supreme e Kosovës Anglisht: Supreme Court of Kosovo është organi autoriteti më i lartë gjyqësor në Kosovë dhe i cili ka juridiksion territorial
 • kornizën kushtetuese të UNMIK - ut. Shpallja e Pavarësisë së Kosovës Organizata e Kombeve të Bashkuara Vendimi për Kosovën nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë
 • Sejdiu dha dorëheqje në vitin 2010 pasi gjykata kushtetuese konstatoi se kishte shkelur seriozisht kushtetuten e vendit. Pas marrjes së postit të kryetarës
 • dhe qeveria e Kosovës me një kosto të përafërt prej 30 milionë Institucionet që janë të vendosura brenda ndërtesës: Gjykata Kushtetuese Këshilli Gjyqësor
 • Ju mund të ndihmoni Wikipedinë duke e përmirësuar atë. Ish - Gjyqtarët Gjykata Kushtetuese Gjykata Kushtetuese Marrë më 2018 - 05 - 22. Mungon ose është
 • Arta Rama - Hajrizi është zgjedhur kryetare e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës më 21 maj 2015 dhe rizgjedhur për një mandat të dytë më 22 maj
 • shtuar faturave për pagesën e rrymës elektrike, mirëpo Gjykata Kushtetuese vendosi që nuk ishte e duhur dhe e shtyu buxhetin e RTK - së kah shteti në mënyrë
 • dispozitave kushtetuese Kuvendi i Kosovës ishte institucioni më i lartë përfaqësues dhe ligjëvenës i vetëqeverisjes së përkohshme të Kosovës Si i tillë
 • gjitha të dhënat pavarësia e Kosovës nuk ka shkelur as rezolutën 1244, si dhe kornizën kushtetuese të UNMIK. Në favor të Kosovës kanë votuar këta gjyqtarë:

Users also searched:

...
...
...