Back

ⓘ Të drejtat LGBT sipas shtetit ..
                                               

Të drejtat LGBT në Bosnja dhe Hercegovina

Te drejtat LGBT ne Bosnja dhe Hercegovina jane te garantuara nepermjet legjislacionit kunder diskriminimit. Personat gej, lezbike, biseksuale dhe transgjinore ne Bosnja dhe Hercegovine perballen me sfida ligjore qe personat jashte ketij komuniteti nuk i perjetojne. Aktiviteti seksual brenda gjinise se njejte eshte dekriminalizuar ne Bosnja dhe Hercegovine qe prej vitit 1996. Te mirat ekonomike brenda nje çifti homoseksualesh nuk gezojne mbrotje ligjore sikurse çiftet heteroseksuale. Diskriminimi me baze orientimin seksual, identitetin gjinor dhe karakteristikat seksuale eshte i ndaluar.

                                               

Të drejtat LGBT në Çeçeni

Te drejtat e personave gej, lezbike, biseksuale dhe transgjinore ne Çeçeni prej kohesh perbejne shqetesim per shume shoqata lobuese per te drejtat njerezore si pershembull" Amnesty International” si dhe organizata" Human Rights Watch”. Si pjese e federatava ruse, shume prej ligjeve ruse aplikohen ne Çeçeni. Gjithsesi Çeçenia eshte nje republike gjysem-autonome brenda per brenda kufijve ruse, me kodin e saj ligjor si dhe shteti ka te dekretuar denimin me vdekje per raportet seksuale midis homoseksualeve. Perveç ketyre, mekanizmat ligjore per mbrojtjen e qytetareve LGBT jane te pakta, dhe qe ...

                                               

Të drejtat LGBT në Çeki

Republika çeke konsiderohet si nje nder vendet me liberale ne Europen qendrore persa i perket te drejtave te komunitetit LGBT. Ne 2006 republika çeke legalizoi bashkejetesat civile per çiftet brenda gjinise se njejte.

                                               

Të drejtat LGBT në Greqi

Te drejtat LGBT ne Greqi kane perparuar shume vitet e fundit, duke e khyer Greqine ne nje prej shteteve me liberale ne Europen juglindore. Diskriminimi nuk eshte me I perhapur dhe prevalent si me pare, edhe pse personat LGBT ne Greqi perballen me sfida ligjore dhe sociale, qe persona jashte komunitetit LGBT nuk i perjetojne. Pavaresisht kesaj, opinioni publik ne Greqi duket se me kalimin e kohes po behet gjithnje me liberal kulturalisht, duke I njohur ligjerisht partnershipet civile qe prej dhjetorit 2015. Aktiviteti seksual I cifteve brenda gjinise se njejte eshte legalizuar qe prej 1951, ...

                                               

Të drejtat LGBT në Holandë

Te drejtat LGBT ne Holande per personat lezbike, gej, biseksuale dhe transgjinore kane qene nder me progresivet ne bote. Aktiviteti seksual i çifteve brenda gjinise se njejte u legalizua ne vitin 1811 pasi Franca pushtoi vendin dhe instaloi Kodin e Napoleonit, duke fshire ligjet kriminalizuese te raporteve seksuale, sidomos pasi vendi fitoi dhe pavaresine. Gjate shekullit te 20, ndergjegjesimi rreth homoseksualitetit u rrit dhe shoqeria u be me tolerante ndaj homoseksualeve, duke sjellur ne kete menyre de-klasifikimin e tij si semundje mendore ne 1973 si dhe ndalimi i diskriminimit me baze ...

                                               

Të drejtat LGBT në Islandë

Te drejtat e personave LGBT ne Islande mbeten shume progresive. Ne shkurt 2009 qeveria qe erdhi ne pushtet drejtohej nga Jóhanna Sigurdardóttir, kryeministria e pare publikisht lezbike ne kohet moderne. Parlamenti i Islandes e amendoi ligjin mbi martesen ne 11 qershor 2010 per ta perkufizuar martesen si kurorezim midis dy individeve, duke i kthyer martesat e çifteve brenda gjinise se njejte ne ligjore. Ligji hyri ne fuqi ne 27 qershor 2010. Gjithashtu qe prej 2006, çiftet brenda gjinise se njejte kane fituar akses te njejte ndaj adoptimit te femijeve dhe fertilizimit in-vitro. Islanda kons ...

                                               

Të drejtat LGBT në Kosovë

Te drejtat e gejve, lezbike, biseksualeve, transgjinoreve ne Kosove jane permiresuar vitet e fundit, sidomos me miratimin e Kushtetutes se re, e cila ndalon diskriminimin me baze orientimin seksual. Gjithsesi Ligji kunder Diskriminimit me baze orientimin seksual mbetet jo efektiv. Qeveria e Kosoves ka qene nje strukture mbeshtetese per komunitetin LGBT ne Kosove. Ne vitin 2013 asambleja parlamentare miratoi projektligjin per krijimin e nje grupi pune per komunitetin LGBT. Me 17 maj 2014 politikane te mirenjohur ne vend si edhe Ambasadori Britanik i Kosoves Ian Cliff si edhe organizata loka ...

                                               

Të drejtat LGBT në Kroaci

Te drejtat e personave gej, lezbike, biseksuale dhe transgjinor ne Kroaci jane zgjeruar ne vitet e fundit por personat LGBT ende perballen me sfida ligjore qe persona jashte ketij komuniteti nuk i perballin. Aktiviteti seksual brenda gjinise se njejte eshte legalizuar ne Kroaci qe prej vitit 1977. Statusi i çifteve brenda gjinise se njejte u regjistrua per here te pare formalisht ne 2003, nepermjet nje ligji te ri qe trajtonte bashkejetesat e paregjistruara. Si rezultat i nje referendumi te vitit 2013,kushtetuta e Kroacise e perkufizon martesen si kurorezim vetem midis nje gruaje dhe nje b ...

                                               

Të drejtat LGBT në Mal të Zi

Te drejtat LGBT ne Mal te Zi jane te garantuara nepermjet legjislacionit kunder diskriminimit. Personat gej, lezbike, biseksuale dhe transgjinore ne Mal te Zi perballen me sfida ligjore qe personat jashte ketij komuniteti nuk i perjetojne. Aktiviteti seksual brenda gjinise se njejte eshte ligjor ne Mal te Zi. Te mirat ekonomike brenda nje çifti homoseksualesh nuk gezojne mbrotje ligjore sikurse çiftet heteroseksuale te martuara.

                                               

Të drejtat LGBT në Maqedoni

Te drejtat LGBT ne Maqedon i ose e thene ndryshe personat gej, lezbike, biseksuale dhe transgjinore ne republiken e Maqedonise ballafaqohen me sfida ligjore qe persona jashte komunitetit nuk i perjetojne. Aktiviteti seksual brenda gjinise se njejte si per djemte ashtu edhe per vajzat eshte ligjor ne Republiken e Maqedonise por gjithsesi te mirat ekonomike brenda nje çifti homoseksualesh nuk gezojne mbrotje ligjore sikurse çiftet heteroseksuale.

                                               

Të drejtat LGBT në Norvegji

Norvegjia, si pjesa me e madhe e Skandinavise, eshte shume liberale sa i perket te drejtave LGBT. Norvegjia u be shteti i pare ne bote qe miratoi qe ne vitin 1981 ligjin kunder diskriminimit qe e denon kategorikisht diskriminimin ne punesim me baze orientimin seksual. Martesat brenda gjinise se njejte, adoptimi dhe fertilizimi in-vitro per çiftet e lezbikeve eshte legalizuar qe prej vitit 2009. Ne 2016 Norvegjia u be shteti i katert ne Evrope qe miratoi ligjin per ndryshimin e identitetit gjinor ne dokumente pa pasur domosdoshmerisht nderhyrjen kirurgjikale te ndryshimit te seksit.

                                               

Të drejtat LGBT në Poloni

Aktiviteti seksual midis çifteve brenda se njejtes gjini ne Poloni eshte i legalizuar. Ky ligj u kodifikua ne vitin 1932. Polonia eshte nje nder vendet e pakta qe nuk i ndalon meshkujt gej ose biseksuale te dhurojne gjak. Shume parti politike te krahut te majte i mbeshtesin te drejtat e komunitetit LGBT dhe kerkojne ndryshimet e nevojshme ne legjislacion per keto te drejta. Mbeshtetjen per kauzen e LGBT e kane ofruar edhe disa politikane nga partia liberaliste Civic Platform Platforma Obywatelska.

                                               

Të drejtat LGBT në republikën e Irlandës

Qendrimet shoqerore ndaj personave LGBT ne Irlande konsiderohen si nje nder me liberalet ne bote. Irlanda njihet per transformimin e saj nga nje vend me qendrime konservatore ndaj çeshtjeve LGBT, ne nje shtet me qendrime liberaliste brenda nje kohe shume te shkurter. Ne maj 2015 Irlanda u be shteti I pare qe legalizoi martesat brenda se njejtes gjini ne nivel kombetar nepermjet votimit popullor. The New York Times e pergezoi kete fitore te shtetit irlandez duke e cilesuar si avangarde ne ndryshimin social. Qe prej qershorit 2015, personat transgjinor ne Irlande mund ta deklarojne identitet ...

                                               

Të drejtat LGBT në Sllovaki

Personat lezbike, gej, biseksuale dhe transgjinore ne Sllovaki perballen me sfida ligjore qe personat jashte komunitetit LGBT nuk i ndeshin. Aktiviteti seksual midis çifteve brenda gjinise se njejte eshte i legalizuar ne Sllovaki, por te mirat e perbashketa ekonomike nuk mund te ndahen midis partnereve ne nje çift brenda gjinise se njejte, ne ndryshim nga mbrojtja ligjore qe gezojne çiftet heteroseksuale. Sllovakia ne ndryshim nga shteti fqinj, Republika Çeke, eshte me konservatore kur vjen puna tek te drejtat e komunitetit LGBT.

                                               

Të drejtat LGBT në Slloveni

Personat gej, lezbike, biseksuale dhe transgjinore ne Slloveni perballen me sfida dhe veshtiresi qe persona jashte komunitetit LGBT nuk i perjetojne edhe pse ligjet kundrejt ketij komuniteti jane permiresuar koheve te fundit.

                                               

Të drejtat LGBT në Shqipëri

Te drejtat LGBT ne Shqiperi jane te garantuara nepermjet legjislacionit kunder diskriminimit. Gjithsesi personat gej, lezbike, biseksuale dhe transgjinore ne Shqiperi perballen me sfida ligjore qe personat jashte ketij komuniteti nuk i perjetojne. Aktiviteti seksual brenda gjinise se njejte si per djemte ashtu edhe per vajzat eshte dekriminalizuar ne Shqiperi qe prej vitit 1995 por gjithsesi te mirat ekonomike brenda nje çifti homoseksualesh nuk gezojne mbrotje ligjore sikurse çiftet heteroseksuale. Shqiperia konsiderohet si nje vend konservator, specifikisht ne reagimet publike lidhur me ...

Users also searched:

...