Back

ⓘ Algjebër ..
                                               

Bashkësia partitive

Le te jete dhene bashkesia S, atehere bashkesia P {\displaystyle {\mathcal {P}}}, te gjitha nenbashkesive te bashkesise S quhet bashkesi partitive e bashkesise S. Çdo nenbashkesi F e P S {\displaystyle {\mathcal {P}}S} quhet familje bashkesish mbi S.

                                               

Detirminantet

< m a t h > V e n d o s f o r m u l e n k e t u {\displaystyle Vendosformulenketu} V e n d o s f o r m u l e n k e t u {\displaystyle Vendosformulenketu}

                                               

Metoda Hajrizaj për llogaritjen e determinantës së rendit të tretë

Perveq metodave ekzistuese per llogaritjen e determinantes se rendit te trete siqe jane: Metoda e Sarrus-it, Metoda e trekendeshit, Metoda e kondensimit te Chio-se, Metoda e kondensimit te Dodgson-it, Dardan Hajrizaj ka paraqitur nje metode te re per llogaritjen e determinantes se rendit te trete. Perparesia e kesaj metode ne krahasim me metodat tjera te njohura deri me tani eshte llogaritja e shpejt, sepse krijohet nje skeme e lehte per llogaritje. Le te jete nje determinante e rendit te trete: | A | = | a 11 a 12 a 13 a 21 a 22 a 23 a 31 a 32 a 33 | {\displaystyle |A|={\begin{vmatrix}a_{ ...

                                               

Shumëfishi më i vogel i përbashkët

Shumfishin me te vogel te perbashket, te dy ose me shume numrave te plote te ndryshem prej 0. SHVP i dy ose me shume numrave te plote eshte numri me i vogel i cili kur pjestohet me secilin nga keta numra nuk ka mbetje, d.m.th heresi eshte nje numer i plote.

Users also searched:

...