Back

ⓘ Sheriati ..
                                               

Sheriati

Sheriati ; forma ne shqip eshte marre nga ajo turqisht serîat) eshte kodi ligjor i legjitimuar fetarisht, i pandryshueshem i fese islame. Forma ne shumes cileson teresine te gjitha rregullave permbajtes ne te. Me fikh nenkuptohet jurisprudenca ne fene islame. Ajo shtrihet ne te gjitha marredheniet e jetes fetare, civile dhe shteterore dhe kerkon qe çdo marredhenie e jetes publike apo private te rregullohet sipas ketij kodi fetar.

                                               

Burimet e sheriatit

All-llahu xh.sh. ia zbriti Kur`anin Muhammedit a.s. qe t`i tregoje gjithe njerezimit per pergjegjesine qe do ta kene para madherise se Tij. "Ai qe ia shpalli Furkanin robit te vete qe te behet pejgamer i botes eshte i madheruar". Ne ajetin tjeter thuhet: "Ne nuk te derguam ty ndryshe se per te gjithe njerezit, meshirdhenes dhe terheqes i verejtjes, por shumica e njerezve nuk e dine".

                                               

Deklarata e Kairos për të drejtat e njeriut në islam

Deklarata e Kajros per te drejtat e njeriut ne islam eshte nje deklarate e ratifikuar ne vitin 1990 nga shtetet anetare te Organizates se Konferences Islamike, e cila e percakton sharian si baze te vetme per "te drejtat e njeriut". Kjo deklarate shihet nga apologjetet islamike si e kunderta e Deklarates se Pergjithshme te Drejtave te Njeriut, nga e cila ajo devijon ne menyre te konsiderueshme. Keshilli i liges se shteteve arabe ka ratifikuar me vete ne shtator 1994 nje Karte Arabe te Drejtave te Njeriut dhe ne janar 2004 nje version te perpunuar te saj.

                                               

Kadiu

Kadiu eshte magjistrati ose gjyqtari i nje gjykate te sherijes, i cili gjithashtu mund te ushtroje funksione jashtegjyqesore si ndermjetesimi, mbrojtja e jetimeve dhe te miturve si dhe mbikeqyrja dhe auditimi i punimeve publike. Ne viset shqiptare kadiu ka qene hoxhe gjyqtar i Sheriatit, qe ne kohen e sundimit osman gjykonte dhe vendoste simbas ligjit perkates punet civile dhe fetare.

                                               

Kurani - burimi i sheriatit

Kur’ani eshte burimi i pare se Drejtes se Sheriatit Islam tegjitha gjykimet behen duke u bazuar ne te ose si sqarim i rregullave dhe ligjeve te caktuara ne te. Perkufizimi i Kur’anit. Kur’ani eshte fjale e Zotit e mbinatyrshme e shpallur Te Derguarit Muhamet ne gjuhen arabe, e shkruar ne mus’haf ne prezencen Te Derguarit, e transmetuar me besnikeri, kurse vete recitimi-kendimi i Kur’anit eshte veper e devotshme-adhurim. Kur’ani eshte libri i fundit i hyjnor qe i zbriti Resulit Pejgamberit te fundit Muhamet nga ana e Zotit nepermjet Engjellit Xhibril Gabriel. Fjala e Zotit i zbriti Te Dergu ...

                                               

Tagut

Taghut eshte nje term islam qe pershkruan nje perqendrim adhurimo tjeter perveç Zotit. Ne teologjine islame, ky fjale i referohet idhujtareve ose te adhurosh diqka tjeter perveç Allahut. Hapi i pare eshte fisq qe domethene mos nenshtrimi i Zotit pa mohuar se duhet nenshtruar. Hapi i dyte eshte kufr qe domethene refuzimi se duhet ti nenshtrohet Zotit.

E drejta e trashëgimisë në jurispudencën islame
                                               

E drejta e trashëgimisë në jurispudencën islame

E drejta e trashegimis ne Islam eshte liber nga autor Jusuf Zimeri, eshte nje veper e cila ne vete ngerthen disiplinat dhe rregullat e trashegemise nga e drejta Islame. Si veper e botuar qe tajton kete lemi eshte nga veprat e para ne gjuhen shqipe. Kjo veper ne menyre te perpikte sqaron te drejtat e çdo trashegimtari qe eshte e drjete jetike e individit.

Users also searched:

...