Back

ⓘ Metoda historike perbehet nga teknikat dhe udhezimet me ane te cilave historiaet perdorin burimet paresore dhe te dhena te tjera, si psh: te dhena arkeologjike, ..
Metoda historike
                                     

ⓘ Metoda historike

Metoda historike perbehet nga teknikat dhe udhezimet me ane te cilave historiaet perdorin burimet paresore dhe te dhena te tjera, si psh: te dhena arkeologjike, per te bere studime dhe shkruar historite se kaluares. Pyetja per natyren dhe mundesine e nje metode historike te qendrueshme eshte ngritur ne filizofine e historise si nje pyetje epistemologjie. Studimi i metodes historike dhe menyrave te tjera te shkruarit histori njihet si histografi.

                                     

1. Kritika e burimit

Garraghan e ndan kritiken e burimit ne gjashte pyetje: Kushtet e gjera: Deshmia gojore duhet te mbeshtetet nga nje seri e pathyeshme deshmitaresh duke filluar nga raportuesi i pare dhe i menjehershem, e duke perfunduar tek deshmitari ndermjetes i gjalle prej te cilit marrim informacionin; ose tek i pari qe e ka kthyer ate ne forme te shkruar. Duhet te jene disa seri paralele te pavarura qe deshmojne ceshtjen ne fjale.

                                     

2.1. Sinteza: Arsyetimi historik Kushtet e vecanta

Ngjarja duhet te rrefeje je ngjarje publike me rendesi, si e tille domosdoshmerisht do njihet nga nje numer i madh njerezish. Deshmia duhet te kene qene pergjithesisht e pranuar per nje kohe te caktuar kohore. Gjate kesaj peridhe kohore ajo duhet te mos jete kundershtuar qofte dhe nga me te interesuarit per ta kundershtuar ate. Deshmia gojore duhet te kete nje kohezgjatje te kufizuar. Garram sugjeron nje kufi maksimal prej 150 vitesh te pakten ne kulturat qe shkelqejne ne deshmite gojore Fryma kritike duhet te jete zhvilluar mjaftueshem gjate zgjatjes se deshmise gojore dhe duhet te kete pasur ne perdorim mjetet e nevojshme per nje studim kritik. Personat kritike te cilet me siguri do ta kishin sfiduar deshmine gojore - konsideruar ate te rreme- duhet te mos e kene bere nje sfide te tille. Ekzistojne dhe metoda te tjera per verifikimin e deshmive gojore, sic jane ktahasimet me mbetjet arkeologjike. Provat me te fundit ne lidhje me besueshmerine dhe mosbesueshmerine e deshmive gojore kane dale nga puna ne terren ne Afriken Perendimore dhe Evropen Lindore. Dicka ka veti p1.pn dhe pn+1

Dicka tjeter ka veti p1.pn+1

Pra gjeja tjeter ka veti pn+1. McCullagh thote se nje argumentim nga analogjia nese eshte i qendrueshem, eshte ose "silogizem i fshehur statistikor" ose argumentim i shpjegimit me te mire. eshte silogizem i fshehur statistikor atehere kur eshte "i themeluar nga nje numer i mjaftueshem dhe i shumellojshem i rasteve te pergjithesuara"; perndryshe argumenti mund te jete i pavlefshem pasi vetite p1 deri ne pn nuk lidhen me vetine n+1, pervecse kur n+1 eshte shpjegimi me i mire i vetive 1-n.

Pra, analogjia eshte e pakundershtueshme vetem kur perdoret per te sugjeruar hipoteza, e jo argumente perfundimtare.

                                     

3. Referimet

Gilbert J. Garraghan, Nje Guide drejt Metodes Historike, Fordham University Press: New York 1946. ISBN 0-8371-7132-6

Louis Gottschalk, Te kuptuarit e Historise: Nje Abetare e Metodes Historike, Alfred A. Knopf: New York 1950. ISBN 0-394-30215-X.

Martha Howell and Walter Prevenier, Nga Burime te Besueshme: Nje Prezantim i Metodes Historike, Cornell University Press: Ithaca 2001. ISBN 0-8014-8560-6.

C. Behan McCullagh, Justifikimi i Pershkrimeve Historike, Cambridge University Press: New York 1984. ISBN 0-521-31830-0.

R. J. Shafer, Nje Guide Drejt Metodes Historike,The Dorsey Press: Illinois 1974. ISBN 0-534-10825-3.

Users also searched:

...