Back

ⓘ Algjebra studion strukturat algjebrike. Me ndihmen e saj behet zgjidhja e Ekuacioneve dhe sistemeve te Ekuacioneve. Ne algjebren lineare shqyrtohen Matricat dhe ..
                                     

ⓘ Algjebra

Algjebra studion strukturat algjebrike. Me ndihmen e saj behet zgjidhja e Ekuacioneve dhe sistemeve te Ekuacioneve. Ne algjebren lineare shqyrtohen Matricat dhe Detirminantet. Ne teorine e Galois-it, behet shqyrtimi i problemeve gjeometrike ne menyre algjebrike. Algjebra eshte marre nga emri i nje matematikan mysliman

                                     

1. Numrat

Numrat natyrore: Prej 1 deri ∞ {\displaystyle \infty } Infinit/Pafund Numrat e plote numrat real R Numrat irracionale Numrat pozitiv: Numrat me te medhenj se 0 Numrat negativ: Numrat me te vegjel se 0

Numrat real dhe vetite tyre

Vlera absolute e numrave real Rrethina e pikes Numrat e perafert aproksimativ
                                     

2. Numrat kompleks

Barazia e numrave kompleks Mbledhja dhe shumezimi i numrave kompleks

Format e numrave kompleks

Forma algjebrike: z = a + b i {\displaystyle z=a+bi} Forma trigonometrike: z = r c o s ϕ + i s i n ϕ {\displaystyle z=rcos{\phi }+isin{\phi }} Forma eksponenciale: z = r e i ϕ {\displaystyle z=re^{i\phi }} Veprimi me numra kompleks Mbledhja dhe zbritja e numrave kompleks Shumezimi dhe pjesetimi i numrave kompleks Fuqizimi i numrave kompleks Emiljano
 • Formula e Muavrit: c o s ϕ + i s i n ϕ n = c o s n ϕ + i s i n ϕ {\displaystyle cos\phi +isin\phi^{n}=cos{n\phi }+isin{n\phi }}
Rrenjezimi i numrave kompleks Zgjidhja trigonometike e ekuacionit binomial
                                     
 • Algjebra lineare është dega e matematikës e cila merret me studimin e vektorëve, hapësirave vektoriale të cilat njihen edhe si hapësira lineare transformimeve
 • Algjebra eshte shprehje qe perveq numrave ka edhe shkronja. Algjebra është gjuha e Matematikes.Kjo gjuhe është perdorur vjet më pare nga babilonasit.Algjebra
 • FIMIF të UPT. Ka zhvilluar leksione si lektor titullar në disiplinat Algjebra dhe Gjeometria Matematika e aplikuar në tekstil Algjebër dhe Logjikë
 • në konceptin e diferencimit. Ai rregulloi përfaqësite gjeometrike të seksioneve konike. Al - Hvarizmi dhe algjebra Muhamed Bin Musa Al - Hvarizmi Biografia
 • permutacionesh. Teorema Cayley Teorema Cayley - Hamilton në algjebrën lineare Algjebra e Grassmann - Cayley Përcaktori Cayley - Menger Oktava Cayley Grafi Cayley
 • si dhe aftësinë e tyre për të kuptuar dhe dhënë vërtetime matematikore. Algjebra lineare nuk është një parakusht, për këtë libër, këtu kemi përfshirë edhe
 • parë, që merrni në dorë, përfshin njohuri nga teoria e numrave dhe nga algjebra Elementet teorike sidomos për algjebrën janë rikonceptuar, ndërsa informacioni
 • Xcas është një sistem algjebra kompjuterike me burim të hapur CAS për Microsoft Windows, Apple macOS dhe Linux. Në vitin 2000, Bernard Parisse nisi Xcas
 • Procedura e ortogonalizmit Gram - Shmit është një metodë nga algjebra lineare që aplikohet për të marrë një bashkësi vektorësh bazë ortogonalë nga nje bashkësi
 • autorë teorinë e numrave e identifikojnë me aritmetikën, për dallim nga algjebra e cila merret më shumë me numra simbolik. Kontribuuesit më të mëdhenj në
 • Imam Ghazalin. Nga Omer Khajami janë botuar për herë të parë si libër Algjebra dhe Funksione në Paris. The Quatrains of Omar Khayyam E.H. Whinfield Pg

Users also searched:

...
...
...