Back

ⓘ Teologjia dhe do te shqiperohej mesimi i Perendise lidhur me fene,spiritualitetin dhe Perendine. Teologet perpiqen te perdorin gjuhe te arsyeshme dhe argumente ..
                                               

Kristologjia

Kristologjia eshte nje fushe studimi e teologjise se krishtere qe merret dhe perkufizon natyren e Jezusit Krishtit, ajo merret veçanerisht me çeshtjet e natyres hyjnore dhe njerezore te personit te tij. Paresore per kristologjine eshte pyetja se si bashkejeton ne nje person hyjnorja dhe njerezorja tek Jezusi, dhe dytesore hollesite e jetes se tij. Megjithese ky studim i nder-marrdhenies se ketyre dy natyrave eshte themeli i kristologjise, ne fushen e saj perfshihen edhe disa nendege thelbesore: Ringjallja Misherimi Shelbimi, vepra shpetuese e Jezusit apo edhe sotiriologjia. Kristologjia ka ...

                                     

ⓘ Teologjia

Teologjia dhe do te shqiperohej "mesimi i Perendise" lidhur me fene,spiritualitetin dhe Perendine. Teologet perpiqen te perdorin gjuhe te arsyeshme dhe argumente te diskutojne, shtjellojne, dhe mesojne çeshtjet e panumerta kryesore fetare, me qellim te sqaroje dallimet fetare, dhe te mbaje nje koncept shekullor te besimit.