Back

ⓘ PPNEA Shoqata e Ruajtjes dhe e Mbrojtjes se Mjedisit Natyror ne Shqiperi eshte nje organizate jo-qeveritare mjedisore qe vepron ne te gjithe territorin e Shqipe ..
PPNEA
                                     

ⓘ PPNEA

PPNEA Shoqata e Ruajtjes dhe e Mbrojtjes se Mjedisit Natyror ne Shqiperi eshte nje organizate jo-qeveritare mjedisore qe vepron ne te gjithe territorin e Shqiperise. PPNEA eshte e njohur te jete organizata e pare mjedisore ne Shqiperi, pasi ajo eshte themeluar ne 5 qershor 1991 dhe miratuar zyrtarisht ne 13 qershor 1991, me nje dekret te veçante nga Akademia e Shkencave ne ate kohe. Ajo u shfaq ne nje periudhe te trazirave dhe ndryshimeve socio - ekonomike ne vend dhe ne rajon me gjere - nje kohe kur çeshtjet e mjedisit shkonin poshte dhe ishin me perparesi te vogel ne qeverisje dhe çeshtjet e politikes. Pas krijimit te saj, PPNEA u themelua si nje organizate shume aktive, duke marre pjese ne organizimin e shume fushatave sensibilizimi mjedisor ne Shqiperi, si dhe ndermarrjen e nje grupi te madh te projekteve te ndryshme me fokus ne çeshtje te ndryshme mjedisore. PPNEA merret posaçerisht me çeshtjet e ruajtjes dhe zhvillimit te qendrueshem dhe rrafshet e saj kryesore te interesit jane menaxhimi i kafsheve te egra dhe te rrezikuara dhe ruajtja e specieve te rralla, projektet lokale te zhvillimit te qendrueshem si dhe iniciativat ne ruajtjen e peizazhit natyror e turistik shqiptar.ajo qeveriset nga disa persona dhe qe jane 5

                                     
  • është si mal në shpatet e tij. Rajoni ka qenë në fokusin e hetimeve të PPNEA që nga viti 2007 kur në kuadër të Programit të Rimëkëmbjes Lynx Ballkanit
  • jenë Shoqata për Mbrojtjen dhe Ruajtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri PPNEA dhe Shoqata Ekologjike Maqedonase MES Projekti shumëpalësh i njohur
  • dhe prishjes së habitatit por edhe nga trafikimi kafshëve. Dokumentari i PPNEA a b c d e f Stampa: IUCN2013.1 Gabim referencash: Invalid ref tag name
  • Dita e Mjedisit nga PPNEA ne Tirane

Users also searched:

...
...
...