Back

ⓘ Shekullarizëm ..
                                               

Laiciteti

Laiciteti ose laicizmi eshte nje term i cili rrjedh nga gjuha frenge Laïcité, e cila fjale per fjale do te thote "sekularitet". Termi eshte nje shprehje franceze me konceptin e sekularizmit. Ai e inkurajon evitimin e perfshirjes fetare ne punet e qeverise, veçanerisht ndalimin e ndikimit fetar ne percaktimin e politikave shteterore; laicizmi eshte gjithashtu evitimi i perfshirjes se qeverise ne çeshtjet fetare, veçanerisht ndalimi i ndikimit te qeverise ne percaktimin e fese. Ne fjalore te ndryshem, fjala laïcité zakonisht perkthehet si "sekularitet" ose "sekularizem" keto te fundit jane p ...

                                               

Mendimi i lirë

Mendimi i lire eshte pikepamje filozofike sipas se ciles opinionet duhet te formohen ne baze te logjikes, arsyes, dhe empiricizmit, dhe jo ne baze te autoritetit, tradites, apo dogmave tjera. Sipas mendimit te lire, individet nuk duhet te pranojne ide te propozuara si te verteta pa mbeshtetje te diturise dhe arsyes. Keshtu, mendimtaret e lire perpiqen te ndertojne opinionet e tyre ne baze te fakteve, hulumtimit shkencor, dhe principeve logjike, te pavarur nga gabimet logjike apo efektet e kufizuara intelektuale te autoritetit, anesise se konfirmimit, anesise kognitive, urtesise konvenciona ...

                                               

Qafiri

Qafiri eshte fjala shqipe per termin arabe dhe turke كافر kâfir qe do te thote "refuzues", "jobesimtar". Ky term aludon per nje person qe refuzon ose nuk beson ne Allahun, siç pershkruhet nga Islami sipas mesimeve te profetit mysliman Muhamet, dhe mohon sundimin dhe autoritetin e perendise islame, dhe keshtu shpesh eshte perkthyer si "pafe". Qafiri e pare ishte Shejtani, djalli ashtu siç pershkruhet nga Islami kur nuk pranoi te perkulet ndaj Adamit ne urdhrin e Perendise. Ne te njejten kohe, qafir nganjehere perdoret si nje term nençmues, veçanerisht nga anetaret e levizjeve islame. Mosbes ...