Back

ⓘ Teknologji grafike ..
                                               

Ambalazhi

Ambalazhi perfshine mjetet per paketim dhe mjetet ndihmese per paketim. Qellimi i ambalazhit eshte qe prodhimin e paketuar ta ruaj nga ndikimet e jashtme, apo rrethinen ta ruaj nga ndikimet e demshme te cilat i ka prodhimi. Ambalazhi ne nje menyre e lehteson transportin e prodhimeve. Ne gjysmen e materialit te pergjithshem per perpunimin e ambalazhit hyjne: letra, kartuçi, lepenka e plote dhe lepenka valore, kurse ne pjesen tjeter plastika, xhami, metali, druri, tekstili, etj. Letra dhe kartuçi kane perparesi sepse jane me te lehta, per shume prodhime jane stabile, dhe te pershtatshme per ...

                                               

Formati i letrës

Formati i letres eshte shenje qe tregon madhesine dhe proporcionet e faqes se letres. Nga viti 1920, ne Gjermani filluan te zbatoheshin formatet standarde te letres, te cilat u zbatuan ne industrine e letres.

                                               

High Definition

High Definition eshte nje lloj formati video i cili ndryshon nga formati i zakonshem DVD. Ky format ka rezolucion me te madh, per nje paraqitje me te bukur te figures. Ky format i ka fillimet e tij ne vitet 1980 ne SHBA. High definition ka rezolucion prej 1280x720 deri ne 1920x1080 dhe Ultra High Definition qe shkon 4092x2304

                                               

Kartonazha

Kartonazha eshte emer i perbashket i mjeteve per paketim te cilat jane te punuara nga kartuçi dhe lepenka e plote. Prodhimet me te rendesishme nga perpunimet e kartonazhes jane kutit. Ato mund te jene kutia te forta jopaluese dhe paluese. Dhe perveç kesaj dallohet edhe kartonazha luksoze. Kartonazha e paster karakterizohet me kutit ne te cilat kualiteti ne pamje eshte i permiresuar me veshje, me shtyp kualitativ apo edhe shtyp me foli, kurse kartonazha luksoze per kutia me forma speciale me veshje shume kualitative te punuara me teknika dekorative.

                                               

Korrektura

Korrektura eshte permirsimi i gabimeve ne tekst te radhitur. Nepermjet korrektures behet permirsimi i gabimeve ne tekstin e radhitur ne dorshkrim dhe per shtyp. Korrektura klasifikohet ne: korrekture e dorshkrimeve, korrekture shtepiake, korrekture e autorit, revizion, superrevizion dhe revizion ne makine ne shtypshkronje. Gabimet e gjetura gjate leximit te tekstit te radhitur nga korrektori shenohen me shenja te korrektures.

                                               

Kutitë jopaluese

Kutite jopaluese zakonisht prodhohen nga materiali i cili i jep kutise forme te perhershme si qe eshte kartuçi i trashe apo lepenka. Ato formesohen me anen e ngjitjes me ngjites. Per ta permiresuar pamjen dhe vetite te tjera grafike kutit jopaluese mund te vishen edhe me materiale si qe eshte letra, pelhura, materialet sintetike, lekura etj. Nese kutia eshte per paketim te elementeve me vlere kutia vishet edhe nga ana e brendshme ne te cilen mund te behen edhe mure ndarese. Ne kutia jopaluese paketohen gjesendet me vlere te arit, medaljet, mallrat kozmetike etj. Te gjitha keto kerkojne kon ...

                                               

Kutitë paluese

Kutite paluese sot perdoren me se shumti per paketimin e prodhimeve. Ato jane te punuara nga lepenka valore njepjeseshe me anen e shtancit, ngjitjes dhe ashtu ne forme te rrafshet i dergohen shfrytezuesve. Ato paketohen me hapjen e tyre, qe do te thote formimin e hapesires, mbushjen dhe ne fund kutit paluese mbyllen. Kutit paluese ne formen e rrafshet jane shume praktike, nga forma e jashtme nuk zene ndonje vend te madh ne depo dhe jane shume te lehta per transport. Kutit paluese te thjeshta e kane nje vend per ngjitje ne forme te gjuhes, mirepo ka edhe kutit paluese qe i kane nga 2 deri n ...

                                               

Lepenka

Lepenke eshte letra koruese e trashe, apo karton i perbere nga nje ose me shume shtresa, ku gramatura eshte mbi 500 g/m². Kufiri ndermjet kartonit dhe lepenkes nuk eshte i caktuar saktesisht prandaj edhe kartonet e holla dhe ata cilesore i quajme kartone. Lenda e pare per punimin e lepenkes eshte drunaja, drunaja kimike dhe letra e vjeter. Sipas menyres se perdorimit lepenken mund te klasifikohet ne lepenke per liberlidhje dhe ne lepenke per punime speciale.

                                               

Libërlidhja

Liberlidhja eshte njera nga deget e perpunimit grafik ne te cilen libri prodhohet ne menyre masive dhe me lidhje te ndryshme. Kesaj i takon edhe procesi i galanterise, ku ne forme gjysem industriale apo industriale punohen lidhjet cilesore te hartave, katalogjeve, albumeve per fotografi dhe per pulla, lidhje vetjake per ekspozita, etj. Lenda e pare ne liberlidhje eshte letra, duke perfshire edhe kartuçin e lepenken, ku mund tu jepet shtese shtresimeve, me llakim dhe plastifikim ne siperfaqe me ane te folive te aluminit dhe te plastikes.

                                               

Papirusi

Papirusi eshte nje leter e trashe e cila perdoret per te shkruar. Ajo perfitohet nga bima e quajtur Cyperus papyrus e cila rritet ne brigjet e Nilit. Papirusi perdorej ne Egjipt qe nga viti 3000 p.e.r. Ne Greqi ka ardhur ne shekullin e VII para eres sone, dhe nga ketu me vone ne Rome dhe pastaj ne pjeset tjera te Evropes, ku si material per shkrim eshte perdorur deri ne shekullin e X-te. Papirusi sipas kualitetit haset ne lloje te ndryshme, nga me i presuari deri te i paperpunuari. Ne ruajtjen dhe hulumtimin e fleteve te papirusit merret nje fushe e veçante e dijes qe quhet – papirologjia. ...

                                               

Pika tipografike

Pika tipografike eshte njesi themelore ne sistemin tipografik te matjeve. E ka vene ne perdorim francezi Pjer Simon Furnie ne vitin 1737. Me vone e persosi gjithashtu francezi Fransua Dido, me 1785, i cili piken tipografike qe ishte pakez me e madhe ia pershtati mases zyrtare shteterore, e quajtur colli shteteror. Pastaj, radhitesshkriresi gjerman Herman Berthold, e logariti sistemin e Didoit ne sistem metrik, duke e ndare gjatesine prej 30 cm ne 133 nonparela, kurse çdo nonparel ne 6 pika tipografike, qe do te thote 798 pt. Ne kete menyre eshte fituar tipometri, mates grafik i cili perveç ...

                                               

Pllaka e ofsetit

Pllaka e ofsetit eshte forma e shtypit per shtypin e rrafshet. Materiali i cili perdoret per pllake eshte alumini, hekuri çeliku, bakuri, bakuri me shtrese galvanike, nikeli, kromi por edhe materialet nga letra dhe masat plastike. Trashesia e pllakes per formate te vogla, te mesme dhe te medha eshte nga 0.5 - 0.8 mm. Siperfaqja e saj eshte e shtresuar me shtrese fotoreaguese ne te cilen me ane te ndriçimit kopjohet modeli i cili duhet te shtypet. Dhe pas disa proceseve te punes ajo montohet ne cilindrin baze ne makine te ofsetit.

                                               

Serife

Serife eshte term tipografik i cili perdoret te llojet e shkronjave. Prandaj, shkronjat mund te jene pa serife dhe me serife ku perfundimi i shkronjes eshte me vizga. Sot perdorimin me te madh ne shkrime e kane fontet e shkronjave me serife. Prejardhja e fjales "serife" eshte e panjohur, por si duket vjen nga koha kur ky stil u krijua. Citatet me te vjetra ne "Fjalorin e gjuhes angleze te Oksfordit" jane me 1841 per "sans serif" dhe me 1830 per "serife", ku spekulohet se serife rrjedh nga sans serife. Disa te tjere thone se kjo fjale rrjedh nga gjuha holandeze -{ schreef }-, qe do te thote ...

                                               

Signatura e tabakut

Signatura e tabakut vendoset ne çdo faqe te pare dhe ne te treten te çdo tabaku te librit. Shenohet me shkrim me te vogel se teksti baze i faqes, a vendoset ne kendin e majte; afer numrit vjen edhe titulli i shkurer i librit. Signatura e tabakut na ndihmon palosje te rregullte, dhe kompletim sipas radhes te kompletimi. Tabaku i pare i librit nuk shenohet me signature, sepse ne te eshte titulli dhe nuk ka nevoje me per sqarime. Te kompletimi per lidhje te forte te librit eshte e nevojshme e dhe signatura ne riken, per arsye te mos perseritjes se dy tabakeve te njejte, apo mungeses se tabakeve.

                                               

Sinteza aditive

Sinteza aditive eshte menyre e perzierjes se ngjyrave fiziologjike ne te cilen shkelqimet e ngjyrave te caktuara bashkohen. Ngjyrat themelore nga sinteza aditive jane: vjollce e kaltetra, e gjelberta dhe e kuqja. Me perzierjen e tri ngjyrave nga sinteza aditive i fitojme ngjyrat themelore nga sinteza suptraktive. vjollce e kalter + e gjelber = cian vjollce e kalter + e kuqe = magente e gjelbert + e kuqe = e verdhe Me perzierjen additive te tri ngjyrave themelore nga sinteza aditive e fitojme ngjyren akromatike – te bardhe. vjollce e kalter + e gjelbert + e kuqe = e bardhe Te gjitha mestone ...

                                               

Sinteza suptraktive

Sinteza suptraktive eshte menyre e perzierjes se ngjyrave ne te cilen nje ngjyre apsorbon ngjyren tjeter dhe vepron si filter i ngjyrosur. Me perzierjen suptraktive te ngjyrave fillon fotografia-kolor bashkohore, por edhe fotografimi, ndarja e ngjyrave, maskimi dhe proqese te ngjajshme te reprodukcionit te fotografise. Ne baze te kesaj menyre te perzierjes se ngjyrave themelohet edhe shtypi trengjyresh, duke i marre ne perzierje ngjyrat egzistuese-teknike ose praktike, p. sh. si qe jane ngjyrat e shtypit. Ngjyrat thmelore te sintezes suptraktive jane: e verdha, magenta dhe cian. Me perzier ...

                                               

Shkrimi latin

Deri me sot shkrimi me i persosur dhe me i bukur qe e ka krijuar njerzimi eshte shkrimi latin. Shkrimi latin ka pasur rruge te gjate zhvillimi, transformime te shumta derisa u formua shkrimi kapital romak. Dhe ne baze te ketij shkrimi eshte punuar pamja e shkrimeve te shumta te latinices, çirilices dhe alfabetit. Ne fillim shkrimi latin ka qene vetem shkrim versal shkrim me shkronja te medha. Shkronjat kurent te vogla linden me vone, gjate transformimit. Shkrimi latin i ka gjithsejt 26 shenja te shkronjave baze: Verzal ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ Kurent abcdefghijklmn opqrstuvwxyz

                                               

Shkrimi verzal

Ne Tipografi shkrimi verzal perfaqeson shkrimin i cili radhitet vetem me shkronja te medha te shtypit apo te shkrimit. Tradicionalisht shfrytezohet per shkrimin e pjeseve te veqanta ne tekst, titujve apo shkurtesave si p.sh.CEFTA apo SHBA.

                                               

Shtypi fleksografik

Shtypi fleksografik bene pjese ne tekniken themelore te shtypit te larte. Mundeson shtyp ne disa lloje te materialit, a me se tepermi perdoret per shtyp ne lloje te ndryshme te ambalazhit. deridiku eshte i ngjajshem me tiposhtyp, ndryshimi eshte vetem ne forme te shtypit e cila te fleksografia eshte elastike, qe do te thote duhet presion me i vogel, qe kopja te transferohet ne baze. Termi feksografi filloi te perdoret ne gjysmen e shekullit te 20., a deri atehere eshte njofte me emrin shtypi analitik.

                                               

Shtypi i lartë

Shtypi i larte bene pjese ne teknikat themelore te shtypit. Karakterizohet me forme te shtypi, ku elementet e shtypit jane te lartesuara, kurse siperfaqet e lira te thelluara. Tekniken e shtypit te larte e perbejne: Tiposhtypi, Shtypi fleksografik dhe Shtypi leterset. Kopja e shtypur ne shtypin e larte karakterizohet me vrazhdesi, qe dallohet si rezultat i gjurmeve te presionit.

                                               

Shtypi i rrafshtë

Shtypi i rrafshte karakterizohet me elementet e shtypit dhe siperfaqet e lira te cilat gjenden ne nje rrafshine. Shtypin e rrafshet e perbejne: Shtypi litografik, Shtypi ofset dhe Driteshtypi. Ne tekniken e shtypit te rrafshet shtypi mund te behet ne menyre direkte dhe indirekte.

                                               

Shtypi i thellë

Shtypi i thelle hyne ne teknikat themelore te shtypit. Karakterizohet me forme te shtypit ne te cilen elementet e shtypit jane te thelluara kurse siperfaqet e lira te lartesuara. Ne baze te punimit te formes se shtypit teknika e shtypit te thelle klasifikohet ne bakershtyp dhe shtyp i çelikte. Kopja e shtypit e cila eshte e shtypur ne tekniken e shtypit te thelle dallohet menjehere nga teknikat tjera te shtypit. Nese e rrisim me smadhues nje shkronje nga kopja e shtypur do ta shofim se viat e jashtme te shkronjes nuk e kane formen e drejte por te vrazhde. Dallimi tjeter eshte te reprodukim ...

                                               

Shtypi litografik

. Shtypi litografik apo litografia eshte metoda me e vjeter e shtypit te rrafshet, prandaj mund ta quajme edhe metode klasike te shtypit. Ne fillim forma e shtypit eshte punuar ne pllaka te gurit shtypi me gure, kurse ne kohen re e ka zavendesuar pllaka e zingut dhe e aluminit. Te shtypi litografik shtypi behet ne menyre direkte. Sot, kete metode te shtypit e perdorin vetem artistet per shtypjen e punimeve artistike.

                                               

Shtypi me tampon

Shtypi me tampon eshte menyre indirekte e shtypit te thelle. Forma e shtypit punohet me rruge fotokimike ne klishe ne te cilen formohen thellesira ne te cilat vendoset ngjyra. Ne fazen tjeter rakelli i çelikte ne forme te thikes e terheq ngjyren nga siperfaqja e klishese, ashtu qe e njejta mbetet vetem ne thellesira. Tamponi gjate levizjes e merr ngjyren nga thellesite dhe e transferon ne bazen ne te cilen shtypet. Koha ne mes te marrjes dhe dorezimit te ngjyres ka ndikim te madh ne kualitetin e shtypit dhe e kufizon shpejtesine e shtypit, posaçerisht te shtypi me ngjyra e laget ne te lage ...

                                               

Shtypi ofset

Shtypi ofset ben pjese ne shtypin e rrafshet, ku shtypi behet ne menyre indirekte. Eshte zhvilluar nga shtypi me gurre dhe modelit te shtypit me llamarine. Eshte persosur permes cilindrit shtese te gomes e vendosur ndermjet cilindrit baze dhe cilindrit te shtypit. Cilindri i gomes e merr ngjyren nga pllaka e ofsetit dhe e percjell ne leter duke vepruar si ndermjetes i pllakes se ofesetit dhe letres. Fale elasticitetit te mescilindrit te gomes, shtypi ofset eshte shume i pershtatshem per shtyp ne lloje te ndryshme te letres. Ne fusheveprimtarine e ofsetit modern hyjne: Shtypja e pllakateve ...

                                               

Tipometri

Tipometri eshte nje vizore grafike e shkallezuar ne anen e majte me sistemin tipografik, kurse ne anen e djathte ne sistemin metrik. Perdoret per matje te madhesise se shkrimeve ne veprimtarine grafike, posaçerisht ne tipografi te radhitja me plumb per matjen e gjatesise rrjeshtave.

Palosja e tabakut
                                               

Palosja e tabakut

Palosja e tabakut eshte faze e punes ne liberlidhje pas procesit te shtypit. Ajo mund te behet ne disa menyra siç eshte palosja kryqezuese, palosja paralel, palosja e kombinuar dhe palosja cik-cak. Palosja e tabakut behet me punedore per tirazhe te vogla, ndersa per tirazhe te medha me makina automatike per palosje.

Tigel makina
                                               

Tigel makina

Tigel makina, eshte makine e shtypit e cila bene pjese ne shtypin e larte. Menyra e shtypit eshte pllaka ne pllake. Pllaka e pare eshte pllaka baze, ne te cilen montohet Forma e shtypit, ndersa pllaka e dyte eshte pllaka e shtypit. Me Tigel makine, perveç shtypit mund te punohen edhe keto operacione: Bigimi, Shtancimi dhe Numeracioni.

Users also searched:

...