Back

ⓘ Targa të shteteve ..
                                               

Lista e targave të automjeteve sipas shteteve

Targat e automjeteve te Bosnjes dhe Hercegovines Targat e automjeteve te Serbise Targat e automjeteve te Shqiperise Targat e automjeteve te Zvicres Targat e automjeteve te Bashkimit Evropian Targat e automjeteve te Gjermanise Targat e automjeteve te Bullgarise Targat e automjeteve te Malit te Zi Targat e automjeteve te Kosoves Targat e automjeteve te Austrise Targat e automjeteve te Kroacise Targat e automjeteve te Frances

                                               

Targat e automjeteve

Targa e automjeteve jane shenjat te cilat leshohen ne qarkullim nga ministria e komunikacionit qe ju jepen poseduesve te automjeteve me qellim te identifikimit te tyre. Targat e automjeteve brenda nje shteti kane elementet e veta dalluese dhe elementet e perbashketa. Si elemente dalluese te targave kryesisht jane pjeset e para te tyre te shprehura permes shkronjave ose numrave dhe kjo pjese nenkupton provincen nga vie ai automjet, kurse pjesa e dyte e cila eshte e shenuar me numra paraqet numrin vetiak te automjetit brenda provinces se caktuar. Si element i perbashket i tabelave shteterore ...

                                               

Targat e automjeteve të Austrisë

Targat e automjeteve te austrise jane te organizuara permes nente republikave austriake dhe paraqesin 102 njesi administrative te tagrave automobilistike si dhe 8 lloje te targave perfaqesojne institucione shteterore.

                                               

Targat e automjeteve të Bosnjës dhe Hercegovinës

Sipas vendimit te administratorve te OKB-se ne vitin 2000 ne Bosnje eshte reformuar sistemi i numrave te automjeteve. Shkak i kesaj reforme ishin mospajtimet qe vazhdonin edhe mbas luftes. Deshirohej qe te mos jet e mundur identifikimi i nacionaitetit apo vendit nga ku eshte leshuar targa e automjetit. Targat e reja jane te bardha me shkronja te zeza, majtas ndodhen tre shifra pas te ciles pasojne shkronjat dhe mbas tyre prap tre shifra te gjitha keto te ndara me nje vize ndarse. Kodi i shenuar nuk ka ndonje do me thenje. Perdoren shkronjat latine si A, E, J, K, M dhe T. Targat e vetra jan ...

                                               

Targat e automjeteve të Bullgarisë

Targat e automjeteve ne Bullgari fillojn me shkurtesen e provinces ne te cilen eshte leshuar ne qarkullim automjeti. Qe nga viti 1992 perdoren shkronjat cirilike dhe latine. Ne nderkohe jane futur edhe disa shkurtesa te reja te provincave. Targat e reja me shenjen Evropiane kane ne anen e majte nje fushe te kaltert ne te cilen eshte shenuar shkurtesa e Bullgarise "BG" si dhe flamuri dhe ne pjesen tjeter ne fushe te bardhe me shkronja te zeza eshte kodi sipas skemes K-#### XX. Ku me "K" eshte variabla per shkurtesen e provinces, #=shifra dhe me X = shkronja. Shkurtesat e provincave jane: P ...

                                               

Targa CD dhe TR Jeshile

Percaktimi i targes do te bazohet ne Ceremonialin Zyrtar te Republikes se Shqiperise dhe konkretisht. Mjetet e transportit zyrtar te Perfaqesive Diplomatike, te Konsullatave dhe Organizatave Nderkombetare si dhe mjetet e transportit privat te personelit te tyre qe mbajne pasaporta diplomatike, do te pajisen me targa CD. Mjetet e transportit privat te personelit te Perfaqesive Diplomatike, Konsullore dhe Organizatave Nderkombetare qe mbajne pasaporta sherbimi, do te pajisen me targa TR Jeshile. Gjithashtu, me kete targe, do te pajisen edhe mjetet e transportit zyrtar te misioneve te ndryshm ...

                                               

Targat e automjeteve të Shqipërisë

Targat e automjeteve te Shqiperise jane te bardha me nje vije blu ne qoshin e majte, ku qendron shqiponja dhe shkronja e shtetit AL. Targa perbehet prej dy shkronjave ne fillim te cilat jane rastesore ne rend alfabetik, pastaj vijon edhe 3 numra dhe dy shkronja te tiera. Ne rast shitjeje te mjetit targa nuk mund te terhiqet por mund te çregjistrohet dhe te regjistrohet me automjetin e ri.

                                               

Targat e automjeteve të Bashkimit Evropian

Targat e automjeteve te Bashkimit Evropian ose targat e automjeteve te sheteve anetare te BEse, jane te bazuara ne nje format te perbashket: kane nje format standart si ato te cilat kane fushe te bardhe, si ato te cilat jane me fushe te verdhe, germat i kane ne ngjyre te zeze. Targat me fushe te verdhe perdoren ne, Holande, Luksemburg, Britani e Madhe edhe France deri ne vitin 2009, perdorin targa te verdha vetem ate te pasme, ndersa ato perpara jane te bardha. Luksemburgu, Britania e Madhe edhe Franca perdorin gjithashtu targa plastike, ndryshe nga vendet e tjera te BE te cilat perdorin t ...

                                               

Targat e automjeteve të Maqedonisë

Targat e automjeteve te Maqedonise perbehet nga nje kod me dy-shkronja te rajonit, i ndjekur nga nje 4-shifror numerik dhe nje alfa kod me 2-shkronja. Ka nje fushe ne te majte me ngjyre te kalter me kodin nderkombetar te regjistrimit te automjeteve per Maqedonine - MK.