Back

ⓘ E drejta civile. E drejta private eshte nje fushe se drejtes, e cila i rregullon marredheniet e subjekteve te drejtesise ligjerisht te barabarte ne mes vete. Em ..
                                     

ⓘ E drejta civile

E drejta private eshte nje fushe se drejtes, e cila i rregullon marredheniet e subjekteve te drejtesise ligjerisht te barabarte ne mes vete. Emertimi e drejte civile ose e drejte qytetare perdoren shpesh si sinonim per te drejten private, por ne fakt perfshijne vetem nje pjese te se njejetes.

E drejta private qendron ne shkencen se drejtes prane te drejtes publike, ne te cilen ben pjese edhe e drejta penale. Ajo parasheh, ne krahasim me te drejten publike, nje liri te vullnetit e cila buron nga autonomia private dhe e cila i mundeson secilit te hyj ne marredhenie juridike ose te mos hyj ne marredhenie juridike me te tjeret. Kjo liri mund te kufizohet nga disa faktore real, si p.sh. permes monopolit ose edhe fuqise ekonomike te subjektit juridik. Pavaresisht asaj, ajo eshte imanente per te drejten private, pasiqe ajo lejon formesimin se drejtes private pa ndikim shteteror. Nje nga format me te rendesishme te se drejtes private eshte Kontrata.

E drejta private degezohet ne:

 • te drejten private te pergjithshme, e quajtur edhe e drejta civile ose e drejta qytetare dhe
 • e drejta private e posaçme ose e veçante.

Ne te drejten civile jane te vendosura rregullat mbi Personat, Sendet dhe Obligacionet te drejtat e detyrimeve e drejta private e posaçme, e cila shpesh permblidhet me te drejten ekonomike sebashku, eshte e rregulluar sidomos te drejten tregtare, te drejten e punes, te drejten e qirase dhe ne fusha te tjera - shume te detajuara - te se drejtes.

                                     

1. Sistematizimi sipas sistemit te Pandekteve

Sistematizimi sipas sistemit te pandekteve e ndane te drejten civile ne pese fusha gjegjesisht ne gjashte fusha, nese rregullohet e drejta e personave si e veçante: pjesa e pergjithshme zakonisht e bashkuar me te drejten e personave, te drejten e detyrimeve, te drejten sendore, te drejten trashegimore dhe te drejten familjare. Kete skeme e percjellin kodifikimet pandektore, e para se gjithash Kodi civil gjerman BGB si dhe shkencat se drejtes ne hapesiren se drejtes gjermane Gjermani, Austri

 • Bazat
 • Pjesa e pergjithshme
 • E drejta trashegimore
 • E drejta familjare
 • E drejta sendore
 • E drejta e detyrimeve
                                     

2. Sistematizimi sipas sistemit te institucioneve

Sistematizimi sipas sistemit te institucioneve, i cili eshte emertuar sipas se kryevepres se juristit klasik romak Gaiusit, eshte ndarje sipas te drejtes romake, e cila eshte pranuar ne valen e madhe te kodifikimeve - Kodi civil francez Code civil, kodi i pergjithshem civil austriak ABGB

Ndarja behet kryesisht ne kete menyre:

 • "Personae": e drejta e personave
 • "Res": e drejta sendore, e drejta e detyrimeve dhe e drejta trashegimore
 • "Actiones": Padi

Kodi i pergjithshem civil austriak ABGB e ndjek poashtu kete skeme, por pa perfshi te drejten e procedures:

 • Hyrja
 • E drejta personale: E drejta e detyrimeve
 • E drejta e sendeve: E drejta e sendore, e drejta trashegimore
 • Vendosmerite e perbashketa rreth te drejtes se Personave dhe te drejtes sendore
 • E drejta sendore
 • E drejta e personave: E drejta e personave, e drejta familjare

Shkenca se drejtes ne Austri kete ndarje e sheh si historike dhe e klasifikon te drejten civile sipas sistemit pandekt. Sistemi i institucioneve sherben vetem si orientim i brendshem per kodin civil gjate punes praktike me ligjin, si dhe ne rast nevoje per raste te interpretimit me te lehte.

Edukates qytetare, madje edhe mesimet sociale apo edukates qytetare, qe nga fillim te viteve 1960 ne shkollat ​​e pergjithshme te arsimit ne Republiken Federale te Gjermanise ka nisur subjekt mesimdhenies, shoqerine, sistemin politik dhe te sistemit ekonomik dhe juridik te Republikes Federale nen perspektiva sociologjike, politike shkencore, ekonomike dhe ligjore mesoj dhe duhet te kontribuoje ne edukimin politik te nxenesve. Ne shkollat ​​e mesme te Austrise dhe zakonisht edhe ne Zvicer subjekti eshte e kombinuar me mesimin e historise dhe per kete arsye zakonisht eshte, historia dhe studimeve shoqerore. Perveç sfond historik dhe procesin aktual politik eshte diskutuar. Kjo shkrirje eshte edhe gjithashtu e zakonshme ne shume vende te tjera perendimore. Ne shkollat ​​fillore subjekti eshte i integruar ne lendet shoqerore dhe shkencore

Gjermani

Ne shkollen fillore, edukata qytetare eshte nje te ashtuquajtur perspektive ne lendet shoqerore dhe shkencore. Ne te shkollave te mesme te studimeve shoqerore si pjese e historise dhe gjeografise te kompetencave te shkences social, dhe duhet te dokumentohet ne shume shtete dy apo kater vjet e gjysme. Emrat dhe permbajtja e lendes edukata qytetare jane te ndryshme ne varesi te krahines, permbajtja e mesiperme mesimore te mbuluar ne çdo vend nga temat e meposhtme: nga 2007 Baden -Württemberg: Studime Sociale, ne shkollen e larte ne kombinim objektin e ekonomise gjeografia qytetaria GWG, por ne nivelin e kursit 11/ 12 subjekt te veçante, ne shkollen e mesme ne kombinim objektin e gjeografise Ekonomise qytetaria EEC ne Shkollen fillore Historia / studime te meparshme shoqerore, tani ne kombinimin e subjektit te botes per here te kompanise CI dhe gjithashtu ne kombinim objektin e ekonomise - pune - shendetesor tundin, nje subjekt ne ekonomine e saj, ka vetem nje ndarje tendence ne rrjedhen e gjimnazit Bavaria: Studime Sociale, Ekonomi dhe Ligji Berlin: Historia / studimeve shoqerore klasat 7-10, shkenca politike, shkenca sociale, ekonomi forme gjashte Ne shkollen kryesore dhe te shkolles se mesme, nuk eshte subjekt i edukates qytetare vetem ne kombinim me mesimin e historise. Subjekti eshte, Historia, Studime Sociale dhe Arsimit politike ose thjeshtuar si ose Historise dhe Studime Sociale ne gjuhen e folur si historia do te thote. Theksi eshte ne te mesuarit nga prejardhje historike dhe ngjarjet aktuale politike.

                                     
 • dënimesh duhet të lejohen. E drejta natyrore Kushtetuta Fëkëh Sundimi i ligjit E drejta penale E drejta morale E drejta e sheriatit Shkolla Juridike Islame

Users also searched:

e drejta e detyrimeve, e drejta penale,

...
...
...