Back

ⓘ Entitetet PKI. ORA eshte interfejsi ne mes te perdoruesit dhe nje CA-je. Roli kryesor i ORA-se eshte autentifikimi i perdoruesit ne emer te CA-se dhe shperndarj ..
                                     

ⓘ Entitetet PKI

ORA eshte interfejsi ne mes te perdoruesit dhe nje CA-je. Roli kryesor i ORA-se eshte autentifikimi i perdoruesit ne emer te CA-se dhe shperndarja e çertifikatave te gjeneruara nga CA-ja tek perdoruesi. Pas vertetimit te perdoruesit, ORA dergon nje kerkese te nenshkruar per çertifikate tek CA-ja e caktuar. Si pergjigje per ORA-ne, CA-ja leshon çertifikaten dhe me pas ajo dergon kete çertifikate tek perdoruesi. Per verifikimin me te lehte te perdoruesve, ORA duhet te arkivoj çelesin publik apo çertifikaten e lidhur me nenshkruesin. ORA perdor nje mesazh te nenshkruar per informimin e CA-se per anulimin e çertifikates si dhe per leshimin e nje çertifikate te re. ORA kryen keto funksione:

  • Dergon informacionin mbi identitetin e perdoruesit si dhe çelesin publik tek CA-ja me nje mesazh te nenshkruar.
  • Shperndan çelesin publik te CA-se dhe paraardhesve PAA,PCA
  • Pranon kerkesat per anulimin e çertifikatave, verifikon validitetin e kerkesave, dhe nese jane valide dergon keto kerkesa tek CA-ja.
  • Bene identifikimin dhe vertetimin e perdoruesve.
  • Pranon dhe kontrollon krijimin e çertifikates nga CA-ja.

.

Users also searched:

...
...
...