Back

ⓘ Çelësat e dobët të algoritmit DES. Des-i eshte algoritem simetrik per enkriptim qe bazohet ne çeles me gjatesi relativisht te shkurte 56 bit, pra egzistojne 256 ..
                                     

ⓘ Çelësat e dobët të algoritmit DES

Des-i eshte algoritem simetrik per enkriptim qe bazohet ne çeles me gjatesi relativisht te shkurte 56 bit, pra egzistojne 256 çelesa. Algoritmi i Des-it, blloqet e mesazhit me nga 64 bit i kthen ne blloqe te enkriptuara 64 biteshe. Nese secili prej blloqeve 64 biteshe enkriptohet individualisht, atehere kemi te bejme me modin ECB, ndersa egzistojne edhe 2 mode te tjera te Des-it, CBC dhe CFB, tek te cilat secili bllok i enkriptuar varet nga blloku paraprak duke shfrytezuar operacionin XOR. Ne algoritmin e Des-it krijohen 16 blloqe, ku secili bllok varet nga blloku paraprak duke shfrytezuar operacionin e zhvendosjes" left-shifting”.

                                     

1. Çelesat e dobet te DES-it

Ne kriptografi çelesi i dobet eshte çeles, i cili, i perdorur ne nje algoritem per enkriptim, ben qe algoritmi te veproje ne menyre te padeshiruar.

Çelesat e dobet perbejne nje pjese shume te vogel te hapesires se pergjithshme te çelesave, qe do te thote se: nese ne gjenerojme nje çeles te rastesishem random per enkriptimin e nje mesazhi, atehere mundesia qe çelesi i gjeneruar t’i takoje pjeses se çelesave te dobet eshte shume e vogel.

Gjate zbatimit te enkriptimit, çelesi 56 bit ndahet ne 16 nen çelesa ku nga nje çeles perdoret ne secilin prej 16 rundeve, duke u bazuar ne algoritmin e DES-it.

Çelesi i dobet i DES-it prodhon 16 nençelesa identik. Kjo ndodh kur bitat e çelesit jane:

 • Perzierja e: 0x1F1F1F1F0E0E0E0E’
 • Perzierja e 1 me 0: 0x0101010101010101
 • Perzierja e F’ me E’: 0xFEFEFEFEFEFEFEFE
 • Perzierja e: 0xE0E0E0E0F1F1F1F1’

Nese gjate implementimit nuk i marrim parasysh bitat e paritetit atehere çelesat e meposhtem funksionojne gjithashtu si çelesa te dobet:

 • 0x1E1E1E1E0F0F0F0F’
 • 0xFFFFFFFFFFFFFFFF
 • 0xE1E1E1E1F0F0F0F0’
 • 0x0000000000000000
Çelesi i dobet i perdorur ne algoritmin e DES-it ben qe modi i enkriptimit te veproje ngjashem me modin e dekriptimit, qe do te thote se nese mesazhin e enkriptojme me nje çeles te dobet

dy here, fitojme te njejtin mesazh.

E k E k M) = M {\displaystyle E_{k}E_{k}M)=M}
                                     

2. Çelesat gjysem te dobet te DES-it

Perveç çelesave te dobet egzistojne edhe çelesat gjysem te dobet. Ata bejne qe te prodhohen dy lloje te nençelesave qe perseriten nga 8 here secili. Egzistojne 6 pale çelesa gjysem te dobet te cilet jane:

 • 0xE0FEE0FEF1FEF1FE dhe 0xFEE0FEE0FEF1FEF1
 • 0x1FE01FE00EF10EF1 dhe 0xE01FE01FF10EF10E
 • 0x01E001E001F101F1 dhe 0xE001E001F101F101
 • 0x01FE01FE01FE01FE dhe 0xFE01FE01FE01FE01
 • 0x1FFE1FFE0EFE0EFE dhe 0xFE1FFE1FFE0EFE0E
 • 0x011F011F010E010E dhe 0x1F011F010E010E01
E k 2 E k 1 M) = M {\displaystyle E_{k}2E_{k}1M)=M}

Users also searched:

...
...
...