ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 233
                                               

Heiko Hubertz

Heiko Hubertz eshte krijuesi I Bigpoint, me lokacion ne Hamburg, Berlin,San Francisco dhe Malta.Sot kompania e cila u krijua ne vitin 2002 eshte nje nga portalet me te avansuara per lojra dhe numeron tri nga lojrat me te popullarizuara ne bote me ...

                                               

Hiroshi Yamauchi

Hiroshi Yamauchi ishte nje biznesmen Japonez. Ai ishte presidenti i trete i Nintendo, duke filluar karrieren e tij ne kompani ne vitin 1949 deri kur u largua me 31 maj 2002, per tu pasuar nga Satoru Iwata. Yamauchi eshte kredituar me transformimi ...

                                               

Spiro Lena

Per jeten e tij dihet pAK. Lena duhet te kete emigruar nga Gjirokastra ne fillim ose ne mes te viteve 40-te. Sipas gjasave eshte nje emigrant politik i ikur per ti shpetuar regjimit diktatorial te Hoxhes. Eshte vendosur ne SHBA ne fund te viteve ...

                                               

Aktiviteti afarist

Aktivitet afarist do te thote te gjitha aktivitetet qe perfshijne ofrimin, sigurimin ose prodhimin e mallrave, sherbimeve, prones dhe/ose puneve per nje kompensim ose ndonje lloj tjeter kompensimi ose pagese.

                                               

Altria Group

Ne mesin e shekullit nentemedhjete Philip Morris hape tregetoren e cigareve ne Bond Street, Londer. Ne vitin 1902 prodhuesi anglez I duhanit themelon korporat ne New York per ti shitur llojet e tija te cigareve duke perfshire Cambridge, Derby, dh ...

                                               

Aset

Aset do te thote çdo send me vlere, qofte ai i prekshem ose i pa-prekshem, dhe qe perfshin kryesisht: b. pronen e pa-prekshme dhe intelektuale, duke perfshire te drejtat ne pronen ne fjale,si dhe proceset teknike dhe njohurite ; a. pronen e luajt ...

                                               

Banka e Anglisë

Bank of England eshte nje institucion shteteror dhe banka qendrore e Britanise se Madhe. Shume banka qendrore te medha ne bote jane bazuar ne modelin e Bankes se Anglise. Prej vitit 1946 ajo ka qene institucion shteteror. U themelua me 1694 per t ...

                                               

Barazimi (Kontabilitet)

Barazimi apo Regjistrimi eshte flete deftese ne te cilen paraqitet te hyrat dhe te dalurat e pergjithshme vjetore te nje sipermarrje.

                                               

Borxhi i keq

Borxhi i keq eshte nje lloj i borxhit qe nje kompani B i ka kompanise A qe kompania A nuk pret kthimin e ketij borxhi nga ana e kompanise per shkaqe te ndryshme.

                                               

Buxheti i Republikës së Shqipërisë

Buxheti i Republikes se Shqiperise eshte mjeti kombetar i perdorimit te ardhurave dhe shpenzimeve te shtetit. Ai perbehet nga buxheti i qeverise qendrore dhe buxhetet e qeverive vendore, te cilat paraqiten ne Tabelat e Buxhetit te Konsoliduar. Do ...

                                               

Deviza

Deviza) eshte shprehje ne lemin e financave me te cilen kuptohet mjetet paguese te huaj, te çdo lloji, qe sherbejne si mjete pagese ne marredheniet tregtare me shtetet e tjera dhe qe mund te shkembehet me monedha tjera. Po ashtu deviza eshte shpr ...

                                               

Dollari

Dollari eshte emertimi i valutes ne disa vende te botes si Shtetet e Bashkuara, Australi, Kanada, Hong Kong etj. Dollari amerikan $ eshte dollari me i njohuri prej te gjitheve. Ai perdoret ne shume vende te botes me emra te ndryshem si dollari au ...

                                               

Ekonomia e Danimarkës

Danimarkes i mungojne burimet energjetike dhe e lendeve te para per zhvillimin e shpejt te industrise. Por, kushtet me te mira natyrore ne krahasim me shtetet tjera te Evropes Veriore i kane dhene impul afirmimitte bujqesise. Ne bujqesi verehet t ...

                                               

Ekonomia e Francës

Franca ne shume dege te industrise ze nje vend te shquar. Nderkaq, prodhimtaria industriale per koke te banorit eshte prapa vendve te zhvilluara te Evropes. Deri ne Luften e Pare Boterore e karakterizon zhvillimi i industrise se lehte. Artikujt l ...

                                               

Ekonomia e Greqisë

Pozita e mire gjeografike ne Detin Mesdhe qe ne kohet e lashta i percaktoi Greqise ekonomine detare. Kjo ka qene e influencuar me siperfaqe te kufizuara te tokes punuese, me peizazh te paket per kullota dhe me mungesen e lendeve te para per indus ...

                                               

Ekonomia e Kolumbisë

Kolumbia eshte ekonomia e katert me e madhe e Amerikes Latine e matur nga Prodhimi i Brendshem Bruto. Nafta eshte produkti kryesor i eksporteve te Kolumbise, duke zene rreth 45% te gjithe eksporteve te vendit. Industria perpunuese ze rreth 12% te ...

                                               

Ekonomia e Luksemburgut

Ekonomia e Luksemburgut para nje shekulli ka qene ne nje shkalle te ulet te zhvillimit. Ne daljen prej kesaj prapambeturie nuk kane ndihmuar as rezervat e konsiderueshme te mineralit te hekurit, me qe ato ne permbajtjen e tyre kane pasur fosfor. ...

                                               

Ekonomia e Malit të Zi

Mali Zi ne aspektin ekonomik ne kohen e Jugosllavise se Dyte pat arritur nivel te konsiderueshem te zhvillimit, duke arritur nivel ne mese te Bosnjes dhe Serbise, duke zhvilluar industrine e rende, metalike, elektrike, ushqimore, te drurit, te le ...

                                               

Ekonomia e Maqedonisë së Veriut

Ekonomia e Republikes se Maqedonise BVP: $17.26 miliard 2007 BVP - shkalla reale e rritjes: 6.6% 2007 BVP per banore: $8.400 2007 BVP - i ndare sipas sektoreve: bujqesia: 21.7%, industria: 32.6%, sherbime: 45.7% shtator 2006 Fuqia punetore: 890.0 ...

                                               

Fitimi nga investimi

Fitim do te thote te gjitha shumat ose sendet e fituara me ane te nje investimi qe perfshin, nder te tjera, te ardhura, kamata, fitimet kapitale, dividentet dhe rentat.

                                               

IBAN

IBAN eshte nje standart nderkombetar qe perdoret per te identifikuar numrin e nje llogarie bankare ne nje hapesire qe i kalon kufijte e nje shteti. Fillimisht u perdor nga Komiteti Europian per Standartet Bankare me tutje u perdor si standard nde ...

                                               

Investim në Kosovë

Investim ne Kosove do te thote çdo aset qe i eshte kontribuar nje shoqerie tregtare ne Kosove ne kembim per interesa pronesore ne shoqerine ne fjale ; ii i eshte dhene me qira, huazuar, ose perkohesisht i eshte dhene ne baze te kontrates, nje sho ...

                                               

Jeni japonez

Jeni japonez eshte paraja qe perdoret ne Japoni. Ajo eshte e shkruar zakonisht me simbolin ¥, por ne japonisht eshte shkruar me kanji 円. Monedha jane shume te lehta dhe shkojne nga 1 ¥ deri ne 500 ¥, vlera me e larte e jenit eshte 10.000 ¥. Mone ...

                                               

KBI Ereniku

Kombinati Bujqesore Industrial Ereniku - Gjakove ishte ndermarrje e kombinuar e prodhimeve bujqesore dhe industriale qe me vone u zgjerua edhe ne hapesiren tregtare. KBI Ereniku perpos kultivimit te kulturave bujqesor bente edhe perpunimin e tyre ...

                                               

Monedha

Monedha eshte forme e parase qe sherben per kembimin dhe krahasimin e mallrave perbrenda nje sistemi te mbyllur ekonomik. Sistemet e mbyllura ekonomike zakonisht ndermerren nga shtetet, por ka raste kur ne nje sistem te tille bejne pjese disa sht ...

                                               

Monedhat Euro

Jane gjithsej tete monedha euro, te cilat dallojne nga vlera nga nje cent tek dy euro. Keto monedha se pari hyne ne perdorim me 2002. Monedhat kane nje ane te zakonshme, ku tregohet nje harte e Evropes, por secili vend ne Eurozone ka dizajnin e v ...

                                               

Peni

"Peni" eshte titulli i ketij artikulli.Per perdorime te tjera shihni "Nenfishat". Peni) eshte nenfishi i vetem i Paund sterlines ku 1 paund eshte i barabarte me 100 peni. Nje peni eshte nje monedhe angleze por edhe ne Amerike nje peni eshte moned ...

                                               

Qindarka

"Qindarka" eshte titulli i ketij artikulli. Per perdorime te tjera, shihni "Nenfishat". Qindarka simboli: q, njejes: qindarke eshte nenfishi i vetem i Lekut, por qe nuk prodhohet me. Qindarka ka qene edhe njeri prej dy nenfishave te Frangut ar, p ...

                                               

Banka Qendrore Evropiane

Banka Qendrore Evropiane eshte nje nga bankat qendrore me te rendesishme ne bote, pergjegjese per politikat monetare per 16 vendet anetare te Eurozones. Ajo u themeluar nga Bashkimi Evropian me 1998 me qender ne Frankfurt, Gjermani. Linz

                                               

Instituti Monetar Evropian

Instituti Monetar Evropian ishte paraardhesi i Bankes Qendrore Evropiane. Ajo inkurajoi bashkepunimin mes bankave kombetare te vendeve te Bashkimit Evropian. E krijuar me 1 janar 1994, ishte instituti kyç monetar i fazes se dyte te Unionit Ekonom ...

                                               

Investimi direkt

Investimi direkt eshte lloj i investimeve afatgjate te ndermarra ne shtete te huaja me qellim te arritjes se qellimit te sipermarrjes. Investimet direkt jane lloj i kundert i investimeve portfolio. Si forma te rendesishme te ketij lloj investimi ...

                                               

Kontabiliteti financiar

Kontabiliteti financiar eshte proces dhe ka te bej me pregaditjen, raportimin dhe interpretimin e informacionit kontabel, qe u ofrohet perdoruesve nga drejtimi i njesise ekonomike, kryesisht u komunikohet edhe perdoruesve te jashtem te informacio ...

                                               

Investimi

Ne kuptimin me te thjesht te tij investim do te thote te perdoresh parane me shprese per te bere me shume para. Perkufizimi 1 Ne biznes investim do te thote blerja e nje te mire fizike, si per shembull makineri, me shprese qe veprimtaria e firmes ...

                                               

Kontestet Investitore në Kosovë

Kontestet Investitore nenkupton çdo kontest ndermjet nje investitori te huaj dhe nje autoriteti publik ne lidhje me ii nje shoqeri tregtare ne Kosove ose njesi, organizate ose shoqate permes se ciles investitori i huaj deshiron te beje investim t ...

                                               

Person i Huaj

Person i Huaj do te thote dhe perfshin: nje person fizik qe eshte shtetas ose qe ka vendbanimin e perhershem ligjor ne nje shtet ose territor jashte shtetit; nje shoqeri afariste ose ndonje organizate, njesi ose shoqate -pavaresisht se a eshte pe ...

                                               

Kodi i mallërave 0000

Kodi i mallerave 0000 eshte pjesa e numrave çeles nga 0101 te kodit te mallerave ne Kosove. Tabela me poshtme eshte e shkalles se pare d.m.th çelsat me te gjate se kater shifra nuk jane perfshire.

                                               

Kodi i mallërave 0300

Kodi i mallerave 0300 eshte pjesa e numrave çeles nga 0301 te kodit te mallerave ne Kosove. Tabela me poshtme eshte e shkalles se pare d.m.th çelsat me te gjate se kater shifra nuk jane perfshire.

                                               

Kodi i mallërave 0400

Kodi i mallerave 0400 eshte pjesa e numrave çeles nga 0401 te kodit te mallerave ne Kosove. Tabela me poshtme eshte e shkalles se pare d.m.th çelsat me te gjate se kater shifra nuk jane perfshire.

                                               

Kodi i mallërave 0500

Kodi i mallerave 0500 eshte pjesa e numrave çeles nga 0501 te kodit te mallerave ne Kosove. Tabela me poshtme eshte e shkalles se pare d.m.th çelsat me te gjate se kater shifra nuk jane perfshire.

                                               

Kodi i mallërave 0600

Kodi i mallerave 0600 eshte pjesa e numrave çeles nga 0301 te kodit te mallerave ne Kosove. Tabela me poshtme eshte e shkalles se pare d.m.th çelsat me te gjate se kater shifra nuk jane perfshire.

                                               

Kodi i mallërave 0700

Kodi i mallerave 0700 eshte pjesa e numrave çeles nga 0301 te kodit te mallerave ne Kosove. Tabela me poshtme eshte e shkalles se pare d.m.th çelsat me te gjate se kater shifra nuk jane perfshire.

                                               

Kodi i mallërave 0800

Kodi i mallerave 0800 eshte pjesa e numrave çeles nga 0801 te kodit te mallerave ne Kosove. Tabela me poshtme eshte e shkalles se pare d.m.th çelsat me te gjate se kater shifra nuk jane perfshire.

                                               

Kodi i mallërave 0900

Kodi i mallerave 0900 eshte pjesa e numrave çeles nga 0901 te kodit te mallerave ne Kosove. Tabela me poshtme eshte e shkalles se pare d.m.th çelsat me te gjate se kater shifra nuk jane perfshire.

                                               

Kodi i mallërave 1000

Kodi i mallerave 1000 eshte pjesa e numrave çeles nga 1001 te kodit te mallerave ne Kosove. Tabela me poshtme eshte e shkalles se pare d.m.th çelsat me te gjate se kater shifra nuk jane perfshire.

                                               

Kodi i mallërave 1100

Kodi i mallerave 1100 eshte pjesa e numrave çeles nga 1101 te kodit te mallerave ne Kosove. Tabela me poshtme eshte e shkalles se pare d.m.th çelsat me te gjate se kater shifra nuk jane perfshire.

                                               

Kodi i mallërave 1200

Kodi i mallerave 1200 eshte pjesa e numrave çeles nga 1201 te kodit te mallerave ne Kosove. Tabela me poshtme eshte e shkalles se pare d.m.th çelsat me te gjate se kater shifra nuk jane perfshire.

                                               

Kodi i mallërave 1300

Kodi i mallerave 1300 eshte pjesa e numrave çeles nga 1301 te kodit te mallerave ne Kosove. Tabela me poshtme eshte e shkalles se pare d.m.th çelsat me te gjate se kater shifra nuk jane perfshire.

                                               

Kodi i mallërave 1400

Kodi i mallerave 1400 eshte pjesa e numrave çeles nga 1401 te kodit te mallerave ne Kosove. Tabela me poshtme eshte e shkalles se pare d.m.th çelsat me te gjate se kater shifra nuk jane perfshire.

                                               

Kodi i mallërave 1500

Kodi i mallerave 1500 eshte pjesa e numrave çeles nga 1501 te kodit te mallerave ne Kosove. Tabela me poshtme eshte e shkalles se pare d.m.th çelsat me te gjate se kater shifra nuk jane perfshire.

                                               

Kodi i mallërave 1600

Kodi i mallerave 1600 eshte pjesa e numrave çeles nga 1601 te kodit te mallerave ne Kosove. Tabela me poshtme eshte e shkalles se pare d.m.th çelsat me te gjate se kater shifra nuk jane perfshire.