ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 221
                                               

Zgjedhjet parlamentare në Shqipëri, 1923

Zgjedhjet parlamentare te viti 1923 ishin zgjedhjet e treta te mbajtura ne Shqiperi. Ishte hera e fundit qe u mbajten zgjedhje te lira ne Shqiperi, deri ne vitin 1990.

                                               

Ambasada e Komunitetit Evropian (Tiranë)

Ambasada e Komunitetit Evropian Tirane eshte nje monument i trashegimise kulturore ne rrethin e Tiranes, ne qarkun e Tiranes, Shqiperi. Ky monument eshte i llojit "Arkitekture", i miratuar me numer 122 me 05.03.2007 ".

                                               

Ambasada e Vatikanit në Tiranë

Ambasada e Vatikanit ne Tirane eshte nje monument i trashegimise kulturore ne rrethin e Tiranes, ne qarkun e Tiranes, Shqiperi. Ky monument eshte i llojit "Arkitekture", i miratuar me numer 122 me 05.03.2007 ".

                                               

Ambasada Italiane në Tiranë

Ambasada Italiane ne Tirane eshte nje monument i trashegimise kulturore ne rrethin e Tiranes, ne qarkun e Tiranes, Shqiperi. Ky monument eshte i miratuar me numer 122 me 05.03.2007 ".

                                               

Ambasada e Austrisë në Kosovë

Ambasada e Austrise ne Kosove eshte hapur me 20 mars 2008. Para hapjes se ambasades se Austrise ne Kosove per marredheniet ne mes te Kosoves dhe Austrise ishte pergjegjese Zyra e Austrise ne Kosove e cila ishte nen drejtimin e Gernot Pfandlerit.

                                               

Fondi i Konsoliduar i Kosovës

Fondi i Konsoliduar i Kosoves nenkupton fondin qe fillimisht eshte krijuar si pasues i Rregullores se UNMIK-ut 1999/2016, me ndryshime, ose llogarite apo grupin e konsoliduar te llogarive qe eshte saktesuar me hollesisht ne Regjistrin Llogaritar ...

                                               

Kosova A

Kosova A eshte nje termocentral ne Kosove ne kuader te KEK-ut. Fuqia e pergjithshme prodhuese e termocentralit" Kosova A” eshte 800 MWh energji elektrike. Ka filluar te ndertohet ne vitin 1960, dhe ndertimi ka vazhduar ne disa etapa. Prodhimi i e ...

                                               

Kosova B

Termocentral ne Kosove. "Kosova B" eshte ne kuader te KEKut dhe ka dy blloqe me fuqi te barabarte, secili nga 339 MW, me kapacitet instalues fillestar 678 MW. Punimet ne ndertimin e Bllokut B1 filluan ne vitin 1977 ndersa prodhimi i energjise ele ...

                                               

Kriza energjetike në Kosovë

Kriza energjetike ne Kosove apo shkurt KEK per tu dalluar nga Korporata Energjetike e Kosoves e pafajshme. Pas luftes se dyte boterore ne komunen e Zubin Potokut jane ndertuar disa fabrika. Mirepo pas luftes se fundit 1999 per shkak te tensioneve ...

                                               

Oda Ekonomike e Kosovës

Oda Ekonomike e Kosoves ose shkurtesa OEK eshte organizate profesionale jofitimprurese dhe subjekt juridik i pavarur. Selia e OEK-se eshte ne Prishtine. OEK-ja ka statutin dhe gjykaten e nderit. Financimi i OEK-se behet nga vete anetaret e saj.

                                               

Tregu i Kosovës

Tregu i Kosoves eshte hapesira ne te cilen shiten produkte te ndryshme dhe qe i shtrohen sistemit tatimore te Kosoves. Tregu i brendshem ne Kosove eshte unik dhe rregullohet me ligjet e Kosoves. Te gjithe perosnat qe ushtrojne veprimtari komercia ...

                                               

Enti i Statistikës së Kosovës

Enti i Statistikes se Kosoves vepron si ent profesional qe nga viti 1948, dhe ka kaluar neper te gjitha fazat historike te Kosoves. Me 2 gusht 1999 ESK rifilloi punen si institucion i pavarur dhe profesional i administrates publike te Kosoves. ES ...

                                               

Instituti i Kosovës për mbrojtjen e natyrës

Instituti i Kosoves per mbrojtjen e natyres eshte institucioni qendror per ruajtjen e natyres, monitorimin e gjendjes se vlerave te mbrojtura natyrore ne Kosove. Hapat e pare te mbrojtjes se natyres dhe mjedisit ne Kosove fillojne ne fund te vite ...

                                               

Kosova burim të dhënash statistike zyrtare

Podujeve / Podujevo Obiliq / Obilic Leposavic / Leposaviq Peje / Pec Istog / Istok Novoberde / Novo Brdo Ferizaj / Urosevac Suhareke / Suva Reka Zubin Potok Dragash / Dragas Lipjan / Lipljan Kline / Klina Shtime / Stimlje Zvecan / Zveçan Kamenice ...

                                               

Oda e Avokatëve të Kosovës

Oda e Avokateve te Kosoves eshte organizate profesionale e avokateve kosovare, te cilet e ushtrojne ne menyre te pavarur funksionin e dhenies se ndihmes juridike profesionale qytetareve dhe personave juridike ne procesin e realizimit te drejtave ...

                                               

Shërbimi Korrektues i Kosovës

Sherbimi Korrektues i Kosoves eshte themeluar menjehere pas luftes, me 5 nentor 1999 fillimisht me hapjen e Qendres se Paraburgimit ne Prizren. Ky institucion; ne bashkepunim me te gjithe partneret e drejtesise dhe ne pershtatshmeri te vazhdueshm ...

                                               

Çmimi i Presidentit për Meritat e Ambientit

Çmimi i Presidentit per Meritat e Ambientit eshte mirenjohje shteterore e Kosoves qe u jepet qytetareve dhe institucioneve e ndermarrjeve te Kosoves te huaja qe kontribuojne ne mbrojtjen, kultivimin dhe ruajtjen e ambientit. Shprehja e mirenjohje ...

                                               

Çmimi i Presidentit për Siguri

Çmimi i Presidentit per Siguri eshte mirenjohje shteterore e Kosoves qe u jepet qytetareve te Kosoves te huaj, qe kontribuojne ne fushen e mbrojtjes te sigurise se Kosoves dhe te qytetareve te saj. Shprehja e mirenjohjes dhe nderimi i indivdeve m ...

                                               

Çmimi Presidencial "E” për Shërbim të Eksportit

Çmimi Presidencial" E” per Sherbim te Eksportit eshte mirenjohje shteterore e Kosoves qe u jepet qytetareve te Kosoves te huaj qe kontribuojne ne eksportin e prodhimeve te Kosoves ne tregun nderkombetar. Shprehja e mirenjohjes dhe nderimi i indiv ...

                                               

Çmimi Presidencial për Cilësi dhe Aftësi të Menaxhimit

Çmimi Presidencial per Cilesi dhe Aftesi te Menaxhimit eshte mirenjohje shteterore e Kosoves qe u jepet qytetareve te Kosoves dhe te huaj qe tregojne pune te larte ne drejtimin e ndermarrjeve dhe te institucioneve te ndryshme te Kosoves. Shprehja ...

                                               

Çmimi Presidencial për Inovime, Kërkime dhe Zhvillim

Çmimi Presidencial per Inovime, Kerkime dhe Zhvillim eshte mirenjohje shteterore e Kosoves qe u jepet qytetareve te Kosoves te huaj qe tregojne rezultate ne fusha te caktuara. Shprehja e mirenjohjes dhe nderimi i indivdeve me kete çmim behet nga ...

                                               

Çmimi Presidencial për Studiues

Çmimi Presidencial per Studiues eshte mirenjohje shteterore e Kosoves qe u jepet qytetareve te Kosoves te huaj qe tregojne rezultate te larta ne fushen e studimeve te shkencave humaniste e ekzakte. Shprehja e mirenjohjes dhe nderimi i indivdeve m ...

                                               

Çmimi Presidencial për suksese në prodhim dhe në biznes

Çmimi Presidencial per suksese ne prodhim dhe ne biznes eshte mirenjohje shteterore e Kosoves qe u jepet qytetareve te Kosoves dhe te huaj qe kane suksese te larta ne prodhim dhe ne afarizem. Shprehja e mirenjohjes dhe nderimi i indivdeve me kete ...

                                               

Dekorata Crystalla Dardanica

Dekorata Crystalla Dardanica eshte dekorate shteterore e Kosoves qe u jepet qytetareve te Kosoves te huaj qe kontribuojne per Kosoven, si dekorate qe simbolizon pasurite dhe bukurite e Kosoves ne kuptim te miqesise. Kjo dekorate u themelua nga Pr ...

                                               

Dekorata Qytetar i Merituar i Kosovës

Dekorata Qytetar i Merituar i Kosoves eshte dekorate shteterore e Kosoves qe u jepet qytetareve te Kosoves, qe kontribuojne ne te mire te Kosoves dhe bejne vepra te mira per vendin. Shprehja e mirenjohjes dhe nderimi i indivdeve me kete dekorat b ...

                                               

Dekorata Qytetar Nderi i Kosovës

Dekorata Qytetar Nderi i Kosoves eshte dekorate shteterore e Kosoves qe u jepet qytetareve te Kosoves dhe te huaj si dhe shtetasve me origjine kosovare, qe me veprat e tyre e lartesojne dhe nderojne kombin kosovar. Eshte e punuar ne ar. Shprehja ...

                                               

Medalja Artist i Merituar

Medalja Artist i Merituar eshte dekorate shteterore e Kosoves qe u jepet personaliteteve te artit, te kultures, per kontributin qe kane dhene dhe japin ne fushat perkatese. Shprehja e mrenjohjes dhe nderimi i indivdeve me kete medalje behet nga P ...

                                               

Medalja Civile

Medalja Civile eshte dekorate shteterore e Kosoves qe u jepet qytetareve te Kosoves te huaj qe kontribuojne ne sherbimet civile te Kosoves. Shprehja e mirenjohjes dhe nderimi i indivdeve me kete medalje behet nga Presidenti i Kosoves. Te drejten ...

                                               

Medalja e Artë e Pavarësisë

Medalja e Arte e Pavaresise eshte dekorate shteterore e Kosoves qe u jepet qytetareve te Kosoves dhe te huaj, qe kane kontribuar per Pavaresine e Kosoves. Shprehja e mirenjohjes dhe nderimi i indivdeve me kete medalje behet nga Presidenti i Kosov ...

                                               

Medalja e Artë për Paqe, Demokraci dhe Humanizëm - Dr.Ibrahim Rugova

Medalja e Arte per Paqe, Demokraci dhe Humanizem - Dr.Ibrahim Rugova eshte dekorate shteterore e Kosoves qe u jepet qytetareve te Kosoves dhe te huaj qe punojne ne sherbim te paqes, demokracise dhe humanizmit. Kjo dekorate eshte themeluar me 21 j ...

                                               

Medalja humanitare Nëna Tereze

Medalja humanitare Nena Tereze eshte dekorate shteterore e Kosoves qe u jepet qytetareve te Kosoves te huaj qe kontribuojne ne fushen e humanizmit. Shprehja e mirenjohjes dhe nderimi i individeve me kete dekorat behet nga presidenti i Kosoves. Te ...

                                               

Medalja Mësues i Merituar

Medalja Mesues i Merituar eshte dekorate shteterore e Kosoves qe u jepet personaliteteve per kontributin e dhene dhe qe po japin ne fushen e arsimit ne te gjitha nivelet. Shprehja e mrenjohjes dhe nderimi i indivdeve me kete medalje behet nga Pre ...

                                               

Medalja Presidenciale e Meritave

Medalja Presidenciale e Meritave eshte dekorate shteterore e Kosoves qe u jepet qytetareve te Kosoves te huaj qe me pune te tyre kane kontribuar dhe kontribuojne per Kosoven ne fusha te veçanta te jetes. Shprehja e mirenjohjes dhe nderimi i indiv ...

                                               

Medalja Ushtarake

Medalja Ushtarake eshte dekorate shteterore e Kosoves qe u jepet ushtarakeve te Kosoves te huaj qe kontribuojne ne cilesine e aftesive ushtarake te mbrojtjes se vendit. Shprehja e mirenjohjes dhe nderimi i indivdeve me kete medalje behet nga pres ...

                                               

Titulli Ambasador i Kombit

Titulli Ambasador i Kombit eshte titull shteteror i Kosoves qe u jepet personaliteteve te shquara te Kosoves, qe kane merita te veçanta ne lartesimin e imazhit te Kosoves ne bote. Shprehja e mirenjohjes dhe nderimi i individeve me kete titull beh ...

                                               

Titulli Ambasador Nderi

Titulli Ambasador Nderi eshte titull shteteror i Kosoves qe u jepet qytetareve te huaj dhe qytetareve me origjine kosovare e shtetesi te huaj, qe kane kontribuar dhe kontribuojne per interesat nacionale te Kosoves. Shprehja e mirenjohjes dhe nder ...

                                               

Trofeu i Presidentit

Trofeu i Presidentit eshte mirenjohje shteterore e Kosoves qe u jepet qytetareve te Kosoves te huaj qe tregojne rezultate te larta ne fushat e sporteve te ndryshme. Shprehja e mirenjohjes dhe nderimi i indivdeve me kete trofe behet nga presidenti ...

                                               

Sistemi informativ i tregut të Kosovës

Sistemi Informativ i Tregut Kosovar apo SIT Kosova eshte projekt per mbeshtetje ne marketing i financuar nga Bashkesia Evropiane qe ka filluar punen ne muajin janar te vitit 2006 dhe per qellim ka qe te perkrah industrine ushqimore te Kosoves. SI ...

                                               

Anëtarësimi i Kosovës në Bashkimin Evropian

Anetaresimi i Kosoves ne Bashkimin Evropian eshte ne agjenden aktuale te zgjerimit te ardhshem te BE-se. Kosova eshte njohur nga ana BE si nje kandidate potenciale per anetaresim.

                                               

ARK

ARK - Aleanca te Rinjeve te Kosoves eshte strukture te rinjeve te Republikes se Kosoves ne kuader te partise Aleances per Ardhmerine e Kosoves te cilet te rinje bashkohen ne nje mendim politik ne AAK. Kryetar i ARK-se ne nivel Republike eshte VAL ...

                                               

Deklarata e Pavarësisë

Deklarata e Pavaresise eshte dokument i shkruar ne te cilin behet e ditur shpallja e pavaresise politike te nje vendi nga ana e perfaqesuesve te popullit. Ne Deklarate te Pavaresise zakonisht jepen arsyet e shpalljes se njeanshme te mevetesise dh ...

                                               

Dialogu Prishtinë-Beograd

Dialogu Prishtine-Beograd eshte nje seri bisedimesh te lehtesuara nga BE midis qeverive te Kosoves dhe Serbise. Serbia pretendon Kosoven si provincen e saj jugore nen administrimin e Kombeve te Bashkuara dhe hedh poshte pavaresine e saj. Kosova e ...

                                               

Incidenti i trenit Beograd–Mitrovicë

Disa dite para incidentit, media serbe po raportonte per nje tren te zbukuruar ŽS 711. Ata pretenduan se duhej te rivendoste lidhjen midis Serbise dhe Kosoves, pas pothuajse dy dekadave te pasivitetit. Treni kishte nje zbukurim te pikturuar ne ng ...

                                               

Ministria e Drejtësisë e Kosovës

Ministria e Drejtesise eshte sektor i qeverise. Roli dhe misioni i Ministrise mbeshtetet ne dispozitat ligjore, perkatesisht ne Nenin 18 te Rregullores se Qeverise nr. 02/2011 per fushat e pergjegjesise administrative te Zyres se Kryeministrit dh ...

                                               

Zgjedhjet elektorale lokale në Kosovë

Zgjedhjet elektorale lokale ne Kosove, jane zgjedhje ne te cilat nga kandidat te propozuar nga ana e partive politike apo kandidat te pavarur, nepermjet votave te shtetasve mbi moshen 18 vjeçare zgjidhen perfaqsues te interesave te tyre ne Kuvend ...

                                               

Të shtënat në Mynih, 2016

Me 22 korrik 2016, ndodhen te shtena ne afersi te qendres tregtare Olympia ne distriktin Moosach te Mynihut, Gjermani. Dhjete njerez u vrane, dhe me teper se 16 u plagosen. Zyrtaret kane identifikuar vrasesin, 18 vjeçari Ali David Sonboly, nje qy ...

                                               

Zgjedhjet komunale në Kosovë, 2000

LDK Lidhja Demokratike e Kosoves ne zgjedhjet Parlamentare te viti 2000 Ibrahim Rugova fiton zgjedhjet Komunale te pas luftes Komunat e LDK viti 2000 ,Prishtine,Gjilan,Ferizaj,Mitrovice,Gjakove,Vushtrri,Podujeve,Kline,Rahovec,Viti,Peje,Istog Fush ...

                                               

Zgjedhjet komunale në Kosovë, 2003

LDK Lidhja Demokratike e Kosoves fiton Zgjedhjet Komunale duke i mare ne qeverisje 21 Komuna Ibrahim Rugova fiton Zgjedhjet Komunale te viti 2003 LDK del prap e para PDK Partia Demokratike e Kosoves fiton ne 6 Komuna por prap del e dyta humb Zgje ...

                                               

Zgjedhjet komunale në Kosovë, 2008

Ne Zgjedhjet Komunale te viti 2008 Fiton PDK Partia Demokratike e Kosoves e kryesuar nga ish lideri ne opozite Hashim Thaçi qe per here te pare fiton zgjedhjet Komunale me 16 Komuna dhe del e Para prej vitit 2008 e kendej LDK deri dje ishte udheh ...

                                               

Zgjedhjet komunale në Kosovë, 2009

Fiton PDK PDK e para LDK E Dyta AAK E Treta AKR E Katerta LDK ishte PARTIA ME E MADHE PREJ VITIT 2000 DERI NE VITIN 2007 e sot prej 2008 e kendej PDK DEL SI PARTIA ME E MADHE NE Kosove