ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 139
                                               

Realizmi Klasik dhe Neorealizmi

Artikull kryesor: Teorite e Marredhenieve Nderkombetare Teorite jane nje bashkesi hipotezash dhe konceptesh qe synojne te shpjegojne fenomene te ndrryshme duke specifikuar raportin ndermjet koncepteve.Qellimi perfundimtar i teorive eshte te paras ...

                                               

Rritja ekonomike

Rritja ekonomike eshte rritja e prodhimtarise, kapaciteteve prodhuese dhe te gjithe perberesve tjere te nje ekonomie. Te rritja ekonomike vjen per shkak te rritjes se fuqise punetore ose kapitalit, teknologjise aapo rentabilitetit te puntoreve. R ...

                                               

Rroga

Rroga eshte sasia te hollave e dhene si kundervlere per ore pune. Varesisht nga marreveshja ne mes te pune marresit dhe punedhenesit rroga jepet per disa ore brenda dites ose muajit. Zakonisht per marreveshjet afatgjata rrogat jepen per oret dhen ...

                                               

Sinjali i çmimit

Sinjali i çmimit eshte nje lloj informacioni i tejçuar tek konsumatoret dhe prodhuesit nepermjet çmimit te nje produkti apo sherbimi te prodhuar ne treg. Ndryshimi i çmimit te nje produkti apo sherbimi jep nje sinjal per te rritur oferten apo per ...

                                               

Sistemi financiar

Sistem financiar jane procedurat per pergatitjen, regjistrimin dhe raportimin e informacionit te besueshem per sa u takon transaksioneve financiare dhe ngjarjeve ekonomike.

                                               

Skema piramidale

Skema piramidale eshte nje investim i jashteligjshem ku investuesve u premtohen perqindje shume te medha Interesi mbi shumen e investuar. Sidoqofte, keto perqindje interesi nuk perputhen me asnje llogjike ekonomike. Parate e dhena hua nga investu ...

                                               

Standardi i arit

Standardi i arit behet fjale per nje sistem monetar, ne te cilin njesia standarde llogaritese ne ekonomi eshte nje sasi e percaktuar ari. Diçka e tille mundesohet permes kompromisit. Ne kete kuptim, standardi i arit perfaqeson nje zotim nga vende ...

                                               

Subvencionet

Subvencionet perfshijne transferat per ndermarrjet publike apo subjektet e tjere te ardhurat te cileve nuk mbulojne shpenzimet dhe per kete diference sigurojne mbeshtetjen financiare nga qeveria.

                                               

Shkëmbimi (ekonomi)

Shkembimi eshte nje nderveprim vullnetar mes dy individeve apo dy entiteteve te tjera qe shkembejne nje zoterim nen pronesine e vet me nje tjeter, duke pasur nje perfitim te anasjellte. Nje nga keqkuptimet qe hasen kur fliet per shkembimin eshte ...

                                               

Shoqata evropiane e tregtisë së lirë

Shoqata Evropiane per Tregtine e Lire paraqet nje integrim me rendesi te posaçme ekonomike per Evropen Perendimore, e cila u themelua me Marreveshjen e Stokholmit ne nentor te vitit 1959, kurse me pune filloi me 3 maj 1960 kur anetaret i kane dep ...

                                               

Tatimi mbi vlerën e shtuar

TVSH-ja eshte nje tatim mbi qarkullimin e mallrave dhe sherbimeve. Ai mblidhet nga personat qe jane te regjistruar per kete lloj tatimi nepermjet shitjes se sherbimeve dhe kryerjes se furnizimeve te ndryshem qe i bejne konsumatorit me te pare. Çd ...

                                               

Teoria austriake e ciklit ekonomik

Teoria austriake e ciklit ekonomik eshte nje teori ekonomike e zhvilluar nga ekonomistet e Shkolles Austriake te ekonomise, qe merret me fenomenin e cikleve ekonomike, se si ndodhin dhe se nga çfare shkaktohen. Teoria i pati fillesat e veta ne ve ...

                                               

Teoria mbi kërkesën

Kerkesat e shpenzuesve shtepiake, per nje produkt varren kryesisht nga keta tre faktore. te ardhurat paga y çmimi i produktit ç nevojat per produktin N q kerkesa = f Produktet Komplementare jane produkte te cilat vetem ne kombinim me nje produkt ...

                                               

Teoritë e Marrëdhënieve Ndërkombëtare

Teorite e Marredhenieve Nderkombetare jane nje bashkesi hipotezash dhe konceptesh qe synojne te shpjegojne dukuri te ndryshme duke specifikuar raportin ndermjet koncepteve. Qellimi perfundimtar i teorive eshte te parashikoje dukuri. Teorite shjeg ...

                                               

Termat e strategjisë ndërkombtare te bashkëpunimit ekonomik

Shprehja unilateralizem ne marredhenjet ekonomike nderkombtare ne radhe te pare bazohet ne politiken e njeanshme tregtare te nje vendi. Fjala eshte per nje liberalizim tregtar unilateral kur nje vend heq barrierat tregtare te njeanshme pa e kordi ...

                                               

Të ardhurat mujore

Me fjalen te ardhurat mujore kuptohet sasia e pergjithshme te hyrave mujore per nje person. Varesisht nga veprimtaria dhe marreveshja ne mes te punedhenesit dhe punemarresit dallohen disa lloje te ardhurave mujore. Keshtu dallohen Rroga mujore, P ...

                                               

Të mirat

Te mirat normale jane ato te mira ne te cilat kerkesa ndryshon ne te njejtin drejtim me ndryshimin te ardhurave. Te mirat inferiore jane ato te mira per te cilat kerkesa ndryshon ne drejtim te kundert me ndryshimin te ardhurave. Te mirat plotesue ...

                                               

Transaksioni

Transaksion eshte terme i perdorur ne shkencat ekonomike. Transaksionet ang.: transaction jane veprime me ane te cilave sigurohet kalimi i te drejtave dhe detyrimeve pronesore nga njeri pronar tek tjetri. Nje transaksion financiar eshte nje marre ...

                                               

Tregëti-konsumatorë

Internet biznes modeli tregeti-konsumatore nenkupton ate se oferta behet nga ana e nje ose disa bizneseve kurse kerkesa gjat nje procesi te biznesit behet nga nje ose disa persona qe nuk paraqesin kompani por vetem persona juridik, pra produkti o ...

                                               

Tregëti-tregëti

Internet biznes modeli tregeti-tregeti nenkupton ate se edhe oferta edhe kerkesa gjat nje procesi te biznesit jane kompani, pra produkti ose sherbimi kalojne nga biznesi ne biznes.

                                               

Tregu

Tregu eshte vend ekonomik ku behet shkembimi i ofertes dhe kerkeses ne baze te çmimit. Per shkembim mund te perdoren gjera te ndryshme si p.sh: leje perdorimi, per gjera te ndryshme. faktor prodhimi, si dhenja ne kembim e fuqise punetore, tokes, ...

                                               

The American Economic Review

The American Economic Review eshte nje reviste akademike e fushes ekonomike qe botohet 12 here ne vit nga Shoqata Ekonomike Amerikane. Revista u botua per here te pare ne vitin 1911, dhe konsoderohet si nje nga me prestigjozet e fushes.

                                               

Valuta e manipuluar

Valuta e manipuluara eshte sistem valutor qe funksionon sipas automatizimi qe nuk vete veprone, mirepo banka qendrore e bene furnizimin e ekonomise me para ne baze te disa madhesive krahasuese ose ne basze te politikave mbi shkallen e zhvllimit e ...

                                               

VEFA

VEFA - Hollding shte nje firme e njohur ne Shqiperi gjate viteve `90. Nje nder themelueset te ashtuquajturave skema piramidale, ku parate e depozituara nga populli ktheheshin me perqindje te larta interesi pa ndjekur ndonje llogjike ekonomike, VE ...

                                               

Viti fiskal

Viti fiskal eshte nje periudhe e perdorur per te kalkuluar raportet financiare vjetore tek bizneset dhe organizatat e tjera.

                                               

Mësimi i thellë i strukturuar

Deep Learning i njohur edhe si mesimi i thelle i strukturuar eshte pjese e nje familjeje me te gjere te metodave te mesuarit makinerik bazuar ne rrjetet nervore artificiale me te mesuarit perfaqesues. Te mesuarit mund te jete i mbikeqyrur, gjysem ...

                                               

Testi i Turingut

Testi Turing eshte nje test i aftesise se makines per te ekspozuar sjellje inteligjente ekuivalete, ose forme qe nuk dallon me ate njerezoren. Alan Turing propozoi nje vleresues njerezor i cili do te gjykonte bisedat e gjuhes natyrore ne mes te n ...

                                               

Zgjidhja e problemit

Zgjidhja e problemit perbehet nga perdorimi i metodave gjenerike ose ad hoc, ne menyre te rregullt, per gjetjen e zgjidhjeve te problemeve. Disa nga teknikat e zgjidhjes-se-problemit jane zhvilluar dhe perdoren ne inteligjencen artificiale, shken ...

                                               

Citime të autorit (botanikë)

Ne nomenklaturen botanike, citimi i autorit eshte menyra e citimit te personit ose grupit te njerezve qe botuan ne menyre te vlefshme nje emer botanik, dmth. I cili se pari publikoi emrin duke permbushur kerkesat zyrtare siç percaktohet nga Kodi ...

                                               

Demografia e Kaçanikut

Vendbanimet dhe numri i banoreve Komuna e Kaçanikut perbehet nga 42 vendbanime. Dy nga keto vendbanime jane urbane, kurse 40 jane mjedise rurale. Sipas regjistrimit te fundit zyrtar te popullsise te bere ne vitin 1981, komuna i kishte 31.072 bano ...

                                               

Nataliteti

Nataliteti paraqet numrin te lindurve te gjalle ne raport me numrin e pergjithshem te popullsise ne nje njesi te caktuar kohore ne nje hapesire te caktuar gjeografike.

                                               

Demografia e Maltës

Malta ka 792.604 banore Banoret jane maltez, flitet gjuha malteze. Grek ortodoks 78 %, Mysliman 18 %, te tjere 4 % Gjuhet Greke, Turke, Anglisht

                                               

Demografia e Qipros

0-14 vjet: 19.5 % meshkuj 78.922/femra 75.523 15-64 vjet: 68.5 % meshkuj 275.223/femra 267.798 65 me teper vjet: 12 % meshkuj 41.592/femra 53.546 2008 vlersim. mosha mesatare e pergjith.: 35.3 vjet meshkuj: 34.3 vjet femra: 36.4 vjet 2008 vle. je ...

                                               

Demografia e Polonisë

Sipas regjistrimit te vitit 2011 nga Zyra Qendrore e Statistikave Polake, ne fund te vitit 2011, Polonia kishte nje popullsi prej 38.538.447, qe perkthehet ne nje dendesi mesatare te popullsise prej 123 njerezve / km2. 61.5% e popullsise polake j ...

                                               

Demografia e Austrisë

Jeta mesatare e banoreve te Austrise ne vitin 2004 per femra eshte llogaritur te jete 80.2 vite ndersa per meshkuj 75.3. Vdekshmeria e femijeve eshte 0.45%.

                                               

Demografia e Afganistanit

Demografia e Afganistanit Struktura e popullsise se Afganistanit perbehet nga disa kombe dhe pakica kombetare. Historikisht populli i Pashtuneve ka qene shtetformues. Ne vitin 2004 Afganistani kishte diku rreth 28.5 milione banore. Ndarja e popul ...

                                               

Demografia e Republikës së Afrikës Qendrore

Demografia e Republikes se Afrikes Qendrore Banoret vendas Pigmenet pothuajse jane zhdukur teresisht. Ne jug dominojne fisi Ngala Gbakka, Lissongo i popullates se quajtur Bantu. Ne veri banojne popullata e quajtur Sara dhe ajo nilotite Runga dhe ...

                                               

Demografia e Andorrës

Andorra ka 70 549 banore. Prej tyre jane: 10.2 % portugeze 6.5 % franceze 40.6 % spanjolle 36.0 % katalane andoras 6.7 %. te tjere Shumica e banoreve flasin spanjishten 58%, gjuhen zyrtare katalane e zoterojne 35% e popullsise ndersa frengjishten ...

                                               

Demografia e Antiguas dhe Barbudës

Ne Antiguas dhe Barbudes, gjuhet me te perhapura jane anglishtja dhe nje gjuhe e bazuar ne kete e quajtur Kreole. Nga pikepamja etnike, shumica e popullsise perbehet nga 91% afrikanet e zi dhe nje pjese e vogel e perzier evropiane dhe azate. Sipa ...

                                               

Demografia e Arabisë Saudite

Arabia Saudite eshte shtet homogjen sa i perket struktures nacionale te polpullsise. Pjesen me te madhe te popullsise e perbejne arabet, e nje pjese te vogel hindusit, pakistanezet, etipopiaset, etj. te cilet jetojne ne brezin bregdetar. Arabia S ...

                                               

Demografia e Indisë

Specifike e popullsise se indise perzierja e madhe e racave, e gjuheve, e besimeve dhe e kulturave. Popujt me te vjeter jane vedet, dravet dhe hinduset. India ka 1.147.995.904 qershor 2008 vleresim.

                                               

Demografia e Irakut

Iraku si shtet modern formohet ne vitin 1918, kurse ne vitin 1926 Ii bashkangjoitet vilajeti Mosul, dhe me kete eshte kryer formimi territorial i tij. Mandati i Britanise se madhe ka zgjatur nga viti 1918 – 1932, e prej nga viti 1932 deri ne viti ...

                                               

Demografia e Iranit

0-14 vjet: 21.7 % 7.394.841 meshkuj / femra 7 022 076 15-64 vjet: 72.9 % 24501544 mashkull / femer 23 914 172 65 vjet me teper: 5.4 % femra 1.725.828/femra 1.870.823 2009 mosha mesatare e popullsise e pergj: 27 vjet mashkull: 26.8 vjet femra: 27. ...

                                               

Demografia e Izraelit

Hebrenjte njihen si popull i lashte i Palestines. Permenden ne shekullin XII para eres sone, por fuqine dhe famen me te madhe e arriten me shekullin XI e X para eres sone. Pas kesaj periudhe, perandoria e tyre shkatrrohet dhe bie nensundimin e as ...

                                               

Demografia e Kinës

Kina eshte nje vend me popullsi te heshme. Te paret qe u vendosen ne Kine ishin fiset nomade. Se pari u vendosen neper luginat e lumenjve, me vone u shperndane edhe ne viset tjera te Kines. Kinezet qyshe heret arriten nje shkalle te larte kulturo ...

                                               

Demografia e Koresë Veriore

Popullsia e Korese Veriore, popull i races se verdhe. Korea Veriore ka 22.665.345. Shinto dhe budist 84 %, krishtere 0.7 %, te tjere 16 %.

                                               

Demografia e Kuvejtit

nga 0-14 vjet: 26.6 % meshkuj 351.057/femra338.634 nga 15-64 vjet: 70.6 % meshkuj 1.172.460/femra 659.927 65 me teper vjet 2.9 meshkuj 46.770/femra 27.951 2008vler. Mosha mesatare e pergjithshme: 26.1 vjet meshkuj: 28vjet femra: 22.6 vjet 2008 vl ...

                                               

Demografia e Malajzisë

nga 0-14 vjet: 31.8 % meshkuj 4.135.013/femra 3.898.761 nga 15-64 vjet: 63.3 % meshkuj 8.026.755/femra 7.965.332 65 me teper vjet 4.9 % meshkuj 548.970/femra 699.302 2008 vler. Mosha mesatare e pergjithshme: 24.6 vjet meshkuj: 24 vjet femra: 25.3 ...

                                               

Demografia e Pakistanit

Pakistani konsiderohet si nje nder vendet me te populluara te botes me rreth 180 milione banore. Aktualisht ai renditet i 6-ti pas Brazilit. Nga viti 1951 deri 1998 popullsia urbane e Pakistanit eshte rritur per shtate here. Pakistani ne vitin 19 ...

                                               

Demografia e Bosnjës dhe Hercegovinës

Sipas vleresimeve vendase ne federaten e Bdhe H jetojne 2.517.972 banore, ndersa ne RS 1.490.993 banore. Sipas vleresimeve te CIA-se ne vitin 2004, Bosna dhe Hercegovina kas rreth 4.007.608 banore.