ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 133
                                               

Pedagogjia çlirimtare

Pedagogjia çlirimtare eshte nje drejtim dhe levizje arsimore, edukative dhe kulturore e cila lidhet me kontributin e pedagogut brazilian Paulo Freire. Sipas ketij drejtimi pedagogjik, arsimi eshte nje proces i riperteritjes se gjendjes shoqerore ...

                                               

Pedagogjia e shkollës së punës

Pedagogjia e shkolles se punes ose me shkurt Pedagogjia e punes eshte nje levizje e gjere teorike dhe praktike e cila eshte paraqitur ne fund te shekullit XIX dhe ne fillim te shekullit XX, fillimisht ne Gjermani e pastaj eshte zgjeruar edhe ne v ...

                                               

Pedagogjia institucionale

Pedagogjia institucionale eshte nje drejtim pedagogjik joakademik i cili eshte paraqitur ne France ne vitet 1960 dhe 1970 me vone eshte perhapur edhe ne vende tjera. Pedagogjia institucionale synon te modifikoje si dhe te permiresoje, organizimin ...

                                               

Pedocentrizmi

Pedocentrizmi eshte nje drejtim teorik ne pedagogji i cili e vendos femijen ne qender te procesit arsimor dhe mesimdhenenies. Pedocentrizmi niset ne menyre te njeanshme vetem nga natyra e femijes, nen ndikimin pikepamjeve natyraliste te J J. Rous ...

                                               

Dado

Dado ose nania eshte nje person qe siguron kujdes per femijen. Ne menyre tipike, kjo forme kujdesi jepet brenda mjedisit familjar te femijeve. Gjate historise, dadot ishin zakonisht sherbetore ne familje te medha dhe raportonin drejtperdrejt te z ...

                                               

Edukata e Guajanës

Shkollimi ne Guajana ishte deri ne nje fare kohe nje nga shkollimet me te mira ne Karaibe, por u perkeqesua ne vitet 1980 sepse shume mesues u detyruan te emigrojne. Edhe pse sistemi i arsimimit u shplodh ne vitet 1990 nuk ka arritur akoma kualit ...

                                               

Edukimi moral

Edukimi moral eshte pjese perberese e edukimit qe synon pajisjen e nxenesve me norma, rregulla dhe cilesi te caktuara morale. Per shkak te rendesise se tij, ne shkencen mbi edukaten dhe arsimin shpeshhere identifikohet me edukaten ne pergjithesi. ...

                                               

Këshilli i Nxënësve të Kosovës

Keshilli i Nxenesve te Kosoves, eshte strukture perfaqesuese ne nivel nacional nepermjet se ciles nxenesit e shkollave te mesme te Kosoves perfaqesojne shkollat e tyre ne menyre qe te mbrojne interesat e nxenesve dhe te bashkepunojne me zyrtaret, ...

                                               

Kolegji Rezonanca

Kolegji Rezonanca ose Universiteti i Shkencave Mjekesore" Rezonanca” - institucioni u themeluam me 19.10.2004, dhe u licencuam nga Ministria e Arsimit, Shkences dhe Teknologjise per vitet akademike 2004 – 2009. Universiteti kishte ne vete pese fa ...

                                               

Qendra Juridike e Kosovës

Stafi i Zyres Ne themelimin e saj, stafi i QJK-es perfshinte keshilltare internacionale nga OSCE, dhe staf nacional qe punonin se bashku. Duke ndjekur strukturen e saj te tanishme, QJK-es eshte e perbere teresisht nga nje staf lokal. Stafi profes ...

                                               

Universiteti Veror i Prishtinës

Universiteti Veror i Prishtines mbikqyret nga Zyra per marredhenie me jashte Kosoves dhe ne viti 2006 ka mbajtur edicionin e 6 ne Prishtine. Universiteti Veror i Prishtines funksionon brenda Universitetit publik te Prishtines dhe ka per qellim qe ...

                                               

Gjithëpërfshirja

Inkluzioni ose gjitheperfshirja, ne arsim i referohet nje modeli ne te cilin nxenesit apo studentet me nevoja te veçanta e kalojne pjesen me te madhe ose te gjithe kohen e tyre me nxenesit apo studentet me nevoja jo speciale. Ai u paraqit ne kont ...

                                               

Alfabeti shqiptar i Brajit

Braj shqiptar eshte alfabet braj per te shkruar gjuhen shqipe. Ashtu si alfabetet e tjera braj per gjuhet e shkruara ne skenarin latin, letrat e thjeshta latine jane te gjitha vlera te percaktuara ne baze te braj-ve nderkombetare.

                                               

Disgrafia

Disgrafia eshte gjendje e cila shkakton probleme ne te shprehurit me shkrim. Disgrafia nuk eshte rezultat i mungeses intelektuale, instruksioneve joadekuate ose pertacise, por ajo eshte rezultat i ndryshueshmerise se trurit gjate perpunimit te in ...

                                               

Oligofrenopedagogjia

Oligofrenopedagogjia eshte subdisipline e pedagogjise speciale e cila merret me edukimin, arsimimin dhe rehabilitimin e femijeve me te meta ne zhvillimin mental. Keta femije, sipas shkalles dhe klasifikimit mental, mund dhe duhet te arsimohen ne ...

                                               

Ortopedagogjia

Ortopedagogjia e njohur edhe si Somatopedagogjia eshte nje subdisipline e pedagogjise speciale e cila merret me edukimin special te femijeve me invaliditet fizik qe manifestohet me çrregullimet e organeve te levizjes trupore, me çrregullim te esh ...

                                               

Surdopedagogjia

Surdopedagogjia eshte subdisipline e pedagogjise speciale e cila merret me edukimin, arsimimin, trajnimin, pershtatjen sociale dhe integrimin ne shoqeri te femijeve me degjim te demtuar.

                                               

Tiflopedagogjia

Tiflopedagogjia eshte nje subdisipline e pedagogjise speciale cila merret me edukimin, arsimimin, trajnimin, pershtatjen sociale dhe integrimin ne shoqeri te femijeve me demtime vizuale.

                                               

Bullizmi

Bullizmi eshte nje dhune psikologjike ose fizike e ushtruar vazhdimisht nga nje grup individesh kundrejt nje individi tjeter. "Dhuna ne mjediset e shkolles eshte nje shkelje te drejtave te femijeve dhe adoleshenteve per arsim, shendet dhe mireqen ...

                                               

Bullizmi në shkollë

Bullizmi ne shkolle eshte nje lloje bullizmi i cili zhvillohet ne hapesira edukimi dhe aplikohet me dhune psikologjike ose fizike qe ndodh zakonisht tek femijet dhe adoleshentet. Bullizmi mund te kete efekte si zemerim, depresion, stres dhe vetev ...

                                               

Efekti halo

Efekti halo ose Halo efekti eshte nje lloj mosperputhjeje e menjehershme e gjykimit, ose nje lloj i paragjykimit njohes, kur nje person qe ben nje vleresim fillestar te nje personi, vendi ose sendi tjeter, do te marre informacione te paqarta duke ...

                                               

Mnemoteknika

Mnemoteknika eshte nje lloj pajisje e kujteses, qe njekohesisht paraqet edhe nje teknike mesimore te mbamendjes, ruajtjes se informacionit ose rikthimit ne kujtese. Mnemoteknika perdor dekodimin elaborativ, sugjerimet e marrjes dhe imazhet si mje ...

                                               

PQRST

PQRST eshte akronim nga gjuha angleze i cili qendron per Preview, Question, Read, Summary, Test dhe eshte nje nga teknikat e mesimit dhe studimit te perdorura per te provuar ekskluzivisht tekniken e mesimit mnemonik, per tju lejuar te perqendrohe ...

                                               

Psikologjia shkollore

Psikologjia shkollore eshte nje nendisipline e psikologjise pedagogjike, e cila merret me studimin e aspekteve psikologjike te procesit edukativ e arsimor ne institucionet shkollore. Psikologjia shkollore ka raporte te ndersjella me psikologjine ...

                                               

Psikometrika

Psikometrika eshte fushe studimi e cila merret me pjsen teorike dhe teknike te matjes psikologjike. Njera pjese merret me matjen e aftesive,dijes,personalitetit dhe arritjet edukative,pjesa tjeter merret me pjesen statike te psikologjise duke u b ...

                                               

SQ3R

SQ3R ose SQRRR eshte nje akronim i cili shpreh nje teknike te mesuarit te suksesshem. Akronimi eshte formuar nga shkronjat e para te pese fjaleve ne gjuhen angleze: Survey, Question, Reading, Repite dhe Review. Teknika u prezantua nga Francis P. ...

                                               

Zona 51

Zona 51 eshte nje hapesire e gjere e zones ushtarake amerikane prej 26.000 km 2. Gjendet rreth 112.5 km nga Las Vegasi ne jug te shtetit amerikan te Nevadas. Qenesia e kesaj zone mbahej e fshehte nga qeveria amerikane gjer para pak vitesh. Emri z ...

                                               

Sulm paniku

Sulmet e panikut jane momente te papritura frike intensive te cilat perfshijne rrahje zemre, djersitje, dridhje, gulçime, mpirje, apo ndjesi sikur diçka e keqe do ndodhi. Kulmi i simptomave ndodh brenda pak minutash. Sulmet zgjasin zakonisht rret ...

                                               

Zemërimi

Zemerimi eshte i forte, inati i pakontrolluar eshte nje faze e rritur e reagimit armiqesore ndaj nje demtim veçanerisht skandaloz ose padrejtesise.

                                               

Hafizi

Hafizi ne Veri, hafez ne Jug do te thote "rojtar" ose "mbamendes", ne varesi te kontekstit, eshte nje titull fetar mysliman per dike qe nxe dhe di permendesh Kuranin. Kur hoxha eshte haxhiu, vjen i dyti si titull fetar: Haxhi Hafiz Karakaçi, Haxh ...

                                               

Mnemosina

Mnemosina eshte perendeshe e kujteses ne mitologjine greke. Fjala "mnemosine" rrjedh nga i njejti burim si edhe fjala kujtese, pasi qe mnēmē ne greqishten e vjeter do te thote "perkujtim, kujtese". Perndryshe Mnemosina eshte nena e nente muzave. ...

                                               

The Blank Slate

The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature eshte nje liber best-seller i vitit 2002 nga linguisti dhe psikologu Steven Pinker ku argumenton kunder modeleve te tabula rasa ne shkencat shoqerore. Pinker argumenton se ne thelp sjellja njerez ...

                                               

Lumturia

Lumturia eshte nje ndjenje ose gjendje kenaqesie, gezimi i madh qe perjetohet nga njeriu. Njeriu qe nga krijimi i tij kerkon kete gjendje mireqenie. Lumturia eshte ajo teresi ndjenjash e emocionesh te trupit dhe mendjes qe krijojne mireqenie dhe ...

                                               

Bilokacioni

Bilokacioni eshte aftesia mbinatyrore e hamendesuar e nje njeriu per te qene njekohesisht ne dy vende. Bilokacioni besohet te jete perjetuar dhe madje ushtruar me qellim, nga mistiket, ekstatiket, dhe magjistaret e perzgjedhur. Edhe shenjtoret e ...

                                               

Deja Vu

Deja Vu eshte fjale ne gjuhen Frenge dhe fjale per fjale do te thote Tashme e pare ". Ky eshte nje fenomen i te pasures se nje ndjenje se nje ngjarje apo nje pervoje qe po perjetohet aktualisht eshte perjetuar ne te kaluaren, edhe pse ndoshta ajo ...

                                               

Parapsikologjia

Parapsiklogjia - Gjate gjithe historise se njerezimit, kokat me te njohura te botes jane munduar qe te kuptojne te verteten per fenomenet te ashtuquajtura "paranormale", fenomene te cilat kane ekzistuar prej se ekziston njeriu, por kah fundi i sh ...

                                               

Posthipnoza

Sugjestioni posthipnotik, ose siç quhet edhe ndryshe hipnoza e tempuar, perbehet nga ajo, qe sugjestioni i dhene gjate gjendjes hipnotike, zbatohet me vone dhe ate deri sa personi i tempuar eshte ne gjendje te zgjuar, si dhe mund te bindet qe asg ...

                                               

Telepatia

Telepatia, "ndjenjeperçimi", ose "mendimperçimi" eshte aftesia e hamendesuar e njeriut dhe krijesave te tjera per te shkembyer ndjenja, mendime, lajme nga njera mendje tek tjetra, pa perdorur mjete, shqisa apo shenja. Telepatia hyn ne dukurite qe ...

                                               

Efekti Dunning-Kruger

Efekti Dunning-Kruger pershkruan shtremberimin kognitiv ne veteperceptimin e njerezve jokompetent per te mbivleresuar njohurite dhe aftesite e tyre. Kjo tendence eshte e bazuar ne pamundesine e vleresimit objektiv te vetes permes metakognicionit. ...

                                               

Mutizmi selektiv

Mutizmi selektiv eshte nje çrregullim ankthi ne te cilin nje person normalisht i afte per te folur nuk mund te flase ne situata specifike ose me njerez te veçante. Mutizmi selektiv zakonisht bashkejeton me çrregullimin e ankthit shoqeror. Njerezi ...

                                               

Mjedisi shoqëror

Mjedisi shoqeror, konteksti shoqeror, konteksti sociokulturor ose mjedisi i referohet mjedisit te menjehershem fizik dhe shoqeror ne te cilin jetojne njerezit ose ne te cilin diçka ndodh ose zhvillohet. Ai perfshin kulturen ne te cilen individi e ...

                                               

Normalizimi i databazës

Normalizimi i databazes eshte procesi i organizimit te atributeve dhe tabelave te nje databaze relacionale per minimizimin e perseritjes se te dhenave. Normalizimi perfshin dekompozimin e nje tabele ne tabela me pak redudante por pa e humbur info ...

                                               

SQL

SQL eshte nje gjuhe kompjuterike e projektuar per menaxhimin te dhenave ne sistemet e menaxhimit te bazes se te dhenave relative, dhe fillimisht e bazuar mbi algjebren relative. Disa RDBMS qe perdorin SQL jane Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server ...

                                               

Metoda aksiomatike-deduktive

Metoda aksiomatike-deduktive eshte nje metode arsyetimi qe fillon me disa aksioma dhe qe nga aty perdor metoden deduktive te logjikes per ti çuar arguementet me tej. Vlefshmeria e argumenteve eshte e bazuar tek perdorimi i duhur i rregullave te l ...

                                               

Silogjizmi

Syliogjizmi shprehje ne Logjike, me ane te ciles perkufizohet forma me e thjesht deduktive e ardhjes deri tek perfundimi per nje dukuri. Ky perfundim logjik perbehet nga dy gjykime mendim prirese, premisa dhe qe pasohet nga gjykimi i trete si shp ...

                                               

Abonimi

Abonimi eshte e drejta e nje sherbimi te vazhdueshem e blere me parapagim per nje kohe te caktuar. Kjo e drejte mund te blihet ne forme te nje bilete a karte. Mbajtesi i se drejtes se sherbimit te tille quhet Abonent.

                                               

Aftësia sipërmarrëse

Aftsia sipermarrse i referohet talentit te veçant qe kane disa njerez per organizimin e burimve te tjera ekonomike si puna, toka, kapitali ne procesin e prodhimit te mallerave dhe sherbimve per kerkimin e mundesive te reja per biznes si dhe per z ...

                                               

Ambienti i kontrollit

Ambienti i kontrollit eshte term ekonomik qe perdoret ne administrate. Ambienti i kontrollit ne ekonomi eshte mjedisi i krijuar nga menaxhimi ne te cilin behen te mundur realizimi i kontrollit te Ambienti i kontrollit perfshin: lerat etike dhe in ...

                                               

Angaria

Angaria ka qene pune e detyruar qe benin fshataret ne mesjete per feudalin dhe per shtetin. Detyrimet e angarise kundrejt shtetit ishin mirembajtja e rrugeve, ndertimi e meremetimi i keshtjellave, ruajtja e shtigjeve malore, transporte te ndryshm ...

                                               

Auditimi

Auditimi eshte term administrativ me te cilin nenkuptohet procesi qe mund te realizohet per te kenaqur kerkesat e menaxhimit, apo te ndonje auditori tjeter te pavarur, per te plotesuar obligimet statusore Varesisht nga aspektet e auditimit jane t ...